Розрахунок резонансного підсилювача - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 68
Загальні відомості про резонансні підсилювачі. Сутність явища резонансу. Резонансний підсилювач, призначення і види. Коефіцієнт підсилення і АЧХ одноконтурного РП. Розрахунок стійкості одноконтурного резонансного підсилювача. Вибір транзистора для РПП.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
У наш час, в проміжних і вихідних каскадах радіопередаючих пристроїв, які працюють в різних частотах діапазону, широко використовуються резонансні підсилювачі.Підсилювач - пристрій, в якому здійснюється збільшення потужності вхідного сигналу, за рахунок енергії допоміжного джерела живлення. В електротехніці за характером вхідного сигналу підсилювачі діляться на : підсилювачі змінного та постійного струму, які в свою чергу поділяються на підсилювачі : низької частоти (ПНЧ), високої частоти (ПВЧ) та широкосмугові підсилювачі.Резонанс - це явище різкого росту амплітуди вимушених коливань , яке настає, при наближенні частоти зовнішнього чинника, до деяких значень, які визначаються властивостями системи. За допомогою явища резонансу можна виділити, чи навіть підсилити дуже слабкі періодичні коливання./2/ У електронних приладах, резонанс виникає на певній частоті, коли ємнісна та індуктивна складові реакції системи зрівноважені, що дозволяє енергії циркулювати між магнітним полем індуктивного елемента і електричним полем конденсатора.Резонансний підсилювач (РУ), містить резонансний селективний ланцюг і тому підсилює сигнал, в деякій смузі частот, в якій АЧХ підсилювача, має підйом. У резонансних підсилювачах використовуються, як підсилювачі радіо частот (УРЧ), так і підсилювачі проміжної частоти (УПЧ). Підсилювачі радіо частот (УРЧ) , можуть працювати, як на фіксованій частоті, так і на частотах, що перебудовуються в робочому діапазоні; підсилювачі проміжної частоти (УПЧ) працюють зазвичай на фіксованих частотах./4/ Резонансний підсилювач (РУ), містить три основні елементи: підсилювальний елемент (УЕ), джерело живлення і резонансний ланцюг (фільтр), із ланцюгами звязку з підсилюючим елементом(УЕ) і з подальшим каскадом. Резонансний підсилювач може бути представлений у вигляді активного лінійного чотириполюсника, навантаженням якого є фільтр з ланцюгами звязку (Додаток А).Тут Y 11 = I 1 / U 1 статична складова вхідної провідності, U 2 = 0 до отори завжди має місце, визначається параметрами транзистора, не залежить від вихідної напруги (від навантаження) і не змінюється в процесі роботи. Y вхос = Y 12 U 2 / U 1 (3.2) обумовлена дією внутрішнього зворотного звязку і залежить від напруги U 2, яка визначається напругою на контурі і, отже, залежить від частоти. Причому, сумарний фазовий зсув j, створюваний крутизною і провідністю ОС, залежить в основному від параметрів підсилювального елемента і слабо залежить від частоти. Таким чином, в резонансних підсилювачах характер ОС з частотою змінюється, оскільки зі зміною частоти, щодо резонансної змінюється знак напруги U 2 на контурі. , де m 2 - коефіцієнт включення вхідної провідності резонансного підсилювача у вхідний контур (контур попереднього резонансного підсилювача, який вважаємо ідентичним розглянутого), g ое - еквівалентна провідність вхідного контуру, що враховує середнє значення, що вноситься до вхідної провідності.Завдання гармонійного аналізу зводиться до визначення форми і спектру імпульсного струму, при заданій формі напруги. За вихідні данні при аналізі і розрахунку, приймаються довідникові дані (відомості) про граничні характеристики, частотні параметри і характеристики нелінійних властивостей транзистора./4,5/Використовуючи вхідні данні та схему (Додаток Г) проведемо розрахунки схеми : Хвильовий опір фідера Вихідний опір попередньго каскаду Визначимо ємність активної області колекторного переходу. Визначимо ємність пасивної області колекторного переходу з врахуванням ємності між виводами колектора і бази.У ході виконання курсового проекту, було розглянуто такий радіотехнічний прилад, як резонансний підсилювач.IMG_e283d17e-5f3a-4f53-af76-3eb014d48cadСхема одноконтурного, транзисторного, резонансного підсилювача з автотрансформаторним звязком у контурі.

IMG_dc6d023c-9af9-4889-9e1c-810a670f1bacАктивний лінійний чотирьохполюсник

IMG_3baae65e-1b43-4569-8189-cb5dce641f20Подальший каскад, що є навантаженням

План
Зміст

Вступ

1. Загальні відомості про резонансні підсилювачі

1.1 Явище резонансу

1.2 Резонансний підсилювач, призначення і види

2. Коефіцієнт підсилення і АЧХ одноконтурного РП

3. Стійкість одноконтурного резонансного підсилювача

4.Транзисторний РПП

5. Вибір транзистора для РПП

6. Розрахункова частина

Висновок

Список використаної літератури

Додатки

Вывод
У ході виконання курсового проекту, було розглянуто такий радіотехнічний прилад, як резонансний підсилювач. Було розглянуто найпростіші резонансні підсилювачі, їх будову , проведено розрахунки по визначенню певних параметрів схеми. Розглядалось місце використання та принцип роботи резонансних підсилювачів. Роботу виконано згідно до вимог, а мету курсового проекту досягнуто.

Список литературы
1. С.Р. Баширов «Современные усилители в помощь радиолюбителю»

2. И.Греков «Резонанс», Вільна енциклопедія (вікіпедія) «http://ru.wikipedia.org/wiki»

3. Научная Библиотека «http://stu.sernam.ru/book_g_rts.php?id=52», 4. Лекції - Радіоприймальні пристрої «http://uadoc.zavantag.com/text/4649/index-1.html?page=3»

5. Лекції - Радіоприймальні пристрої «http://uadoc.zavantag.com/text/4649/index-1.html?page=3»

6. Н.Н. Громов «Резонансный усилитель мощности тока»

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?