Розрахунок режимів різання при обробці деталі - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 85
Вид, призначення та характеристики деталі "Корпус", особливості технологічного процесу обробки. Вибір різальних інструментів виходячи із оброблюваного матеріалу та заданих початкових умов. Розрахунок режиму різання деталі "корпус" різними методами.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Фрезерувати поверхню 1 начорно Розточити отвір 2 начорно Розточити отвір 3 начорно Цетрувати отвори 1, 2 і 3; Свердлувати отвори 1; Свердлувати отвори 2; Свердлувати отвори 3; Цекувати отвори 2; Нарізати різь в отворах 1 Цетрувати отвори 1; Свердлувати отвори 1; Нарізати різь в отворах 1 Цетрувати отвори 1; Центрувати отвори 2; Свердлувати отвори 1; Свердлувати отвори 2; Свердлувати отвори 3 Для обраних операцій призначимо різальні інструменти згідно з рекомендаціями [1], виходячи із оброблюваного матеріалу та заданих початкових умов: • для чорнового фрезерування поверхні 1 (операція 15) - фреза торцева насадна ш160 ГОСТ 9473-80, праворіжуча, позначення: 2214-157; матеріал твердосплавних пластин - ВК6, кількість зубів z =16, ширина B = 46 мм [табл.

Список литературы
1. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т./ Под ред. А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1985. - Т2 - 496 с.

2. Кирилович В.А., Мельничук П.П., Яновський В.А. - Нормування часу та режимів різання для токарних верстатів з ЧПК: Навчальний посібник для студентів машинобудівних спеціальностей / Під заг. ред. В.А. Кириловича. - Житомир: ЖІТІ, 2001. - 600 с.

3. Режимы резания металлов: Справочник / Под ред. Ю.В. Барановского. - М.: Машиностроение, 1972. - 364 с.

4. Общемашиностроительные нормативы режимов резания для технического нормирования работна металлорежущих станках. Часть І. Токарные, карусельные, токарно-револьверные, алмазно-расточные, сверлильные, строгальные, долбежные и фрезерные станки. Изд. 2-е, М: Машиностроение, 1974. - 406 с.

5. Виговський Г.М. Теорія різання: Навч. посібн. - Житомир: ЖДТУ, 2006. - 250 с.

6. Грановский Г.И., Грановский В.Г. Резание металлов: Учебн. для вузов. - М.: Высш. шк., 1985. - 304 с.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?