Розрахунок ремонтів на хімічному підприємстві - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 86
Управління механічною службою на підприємстві. Планування ремонтних робіт на хімічному підприємстві. Визначення кількості капітальних та поточних ремонтів за ремонтний цикл. Розрахунок заробітної плати промислово-виробничого персоналу ремонтної служби.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
На підприємстві хімічної промисловості обєктами ремонту та обслуговування є будівлі, споруди, усі види обладнання, а також транспортні засоби, при централізованій системі ремонтного обслуговування чітко розділені функції основної служби підприємства. Ремонтно-механічний цех - здійснює централізований ремонт усього підприємства. Ремонтні бригади здійснюють міжремонтне обслуговування обладнання цехів.Організація і планування ремонту обладнання при системі ППР ґрунтуються на певних нормативах, що дозволяють планувати обсяги ремонтних робіт, їх черговість, терміни проведення, як по групах однорідних верстатів, так і в цілому по підприємству і його окремих підрозділах.На основі даних підприємства щодо норм міжремонтних періодів та простою в ремонтах визначаємо кількість капітальних та поточних ремонтів за ремонтний цикл: IMG_6dd935de-2d9b-4d6e-8a5b-68888098c056 ; (1), IMG_e192aecf-62d2-4bb2-afc7-69ea4060e980 , IMG_115a96db-b5b4-48fc-ac87-09218bab7bc6 ; (2) , IMG_64b8633b-5be4-4db5-a55a-dcfa7e077402 . IMG_bc3144cd-53f9-4f05-8787-d8f6c1449201 - сумарна тривалість планово - попереджувальних ремонтів та технологічних зупинок протягом року, год. Для визначення ефективного фонду обладнання розраховуємо баланс його роботи В 2010 році буде 2 поточних ремонт. Ефективний фонд часу одного робітника за рік визначаємо з балансу робочого часу.Основний фонд містить: Тарифний фонд, який для погодинних робітників визначається за формулою: IMG_fdd95dd4-ded5-4e84-951e-7d305d286028 ; (15) де: IMG_cedb1acd-f441-43b9-87ed-b72195cb6d73 - година тарифна ставка, грн.З річного плану - графу складаємо перелік обладнання, що підлягає ремонту в поточному році. Вартість одинці ремонту робіт визначаємо згідно цін на ремонтні роботи. Річні витрати основних матеріалів на ремонт розраховуємо за формулою: IMG_964cde5d-d195-45e1-b7a2-fdab13ca352f ; (18) де IMG_a0f4a757-ee4b-4ce2-ad24-5a5f1314d7c7 - коефіцієнт, який враховує річні витрати матеріалів на огляди та міжремонтне обслуговування, IMG_3de5c20f-1d79-4e96-b46e-71c29ea1ffba - витрати матеріалів на капітальний ремонт одиниці обладнання, IMG_a1df8b80-79b9-446d-874a-16e611fe54db - сума ремонтних одиниць обладнання, що підлягають капітальному, поточному ремонту в поточному році а - коефіцієнт, який характеризує співвідношення між кількістю матеріалу, що витрачається в поточному та капітальному ремонтах На основі отриманих даних проводимо розрахунок капітальних витрат на будівлю, споруди та обладнання і амортизаційні відрахування на них заносимо в табл.8

План
Зміст

1. Управління механічною службою на підприємстві

2. Планування ремонтних робіт на хімічному підприємстві

2.1 Графік ППР обладнання

3. Розрахунок заробітної плати промислово виробничого персоналу ремонтної служби

4. Складання кошторису роботи

Список літератури

1. Управління механічною службою на підприємстві

Список литературы
1. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу “Організація, планування та управління підприємством ” і організаційно-економічної частини дипломного проекту для студентів 5 курсу спеціальності 0516 Укл.: М.Д. Горячкін, С.Ф. Саннікова. - Дніпропетровськ: УДХТУ, 2004. - 23 с.

2. Азаров В.Н., Востриков В.С., Ломакин В.С. и др. Справочник. Система технического обслуживания и ремонта оборудования предприятий химической промышленности. - М.: Химия, 1986. - 352 с.

3. Борисов Ю.С. Организация ремонта и технического обслуживания оборудования. - М.: Химия, 1978. - 360 с.

Размещено на Allbest.ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?