Розрахунок релейного захисту підстанції - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 75
Вибір схеми приєднання силового трансформатора до мережі. Аналіз пошкоджень і ненормальних режимів роботи підстанції. Вибір реле захисту лінії високої напруги. Розрахунок струмів короткого замикання при роботі системи з максимальним навантаженням.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
5.1.1 Визначаємо номінальні струми силового трансформатора Т1 по його номінальній потужності . 5.1.2 Визначаємо коефіцієнт трансформації трансформаторів струму і вибираємо стандартні трансформатори для диференціального захисту силового трансформатора Т1.IMG_9f5c72dd-ff87-4a10-8bd8-6a60a7f56af1Електропостачання підстанції здійснюється по повітряній лінії з номінальною напругою На підстанції встановлено два силові трансформатори потужністю А1, додатків вибираються два трансформатори одного типу. Наявність букви "Р" в позначенні трансформатора означає, що це трансформатор з розщепленою обмоткою низької напруги. В аварійній ситуації при відключенні одного з трансформаторів інший трансформатор повинен нести навантаження до 1,4 номінальної потужності трансформатора·Приєднання знижувальних трансформаторів до живлячої лінії або шин може здійснюватися відповідно до Правил [1] з допомогою: вимикачів, здатних відключати струми к з.; Рис.1.1 Схеми приєднання знижувального трансформатора до живлячої мережі: за допомогою вимикача (а) і віддільника з короткозамикачем (б і в) Приєднання до мережі знижувальних трансформаторів з вищою напругою 110 КВ здійснюється, головним чином через віддільникі у звязку з високою вартістю і складністю обслуговування вимикачів 110 КВ. Для відключення пошкодженого трансформатора від мережі необхідна безструмова пауза, під час якої відключається віддільник. Для створення безструмовой паузи застосовується короткозамикач КЗ (рис.1.1, в).Електричні машини і апарати, повітряні і кабельні лінії електропередачі і інші елементи енергосистеми при протіканні електричного струму нагріваються і знаходяться під впливом високої напруги. У силових трансформаторах разом з міжфазними к. з. і замиканнями на землю можуть мати місце замикання між витками однієї фази обмотки трансформатора. Унаслідок виникнення к. з. порушується нормальна робота системи електропостачання з можливим виходом генераторів з синхронізму і порушенням нормальної роботи споживачів. Небезпека для елементів мережі представляє динамічну і термохімічну дію струмів к. з. як безпосередньо в місці пошкодження, так і при протіканні по непошкодженому устаткуванню. Однофазні замикання на землю в мережах з малим струмом замикання на землю не супроводжуються виникненням великих струмів в місці пошкодження.При цьому існує два виду струмового захисту: 1) МСЗ з витримкою часу, в якому селективність забезпечується налаштуванням одного захисту від іншого по мережі різними уставками часу спрацьовування, наростаючими в напрямку до джерела живлення; При цьому схеми МСЗ бувають з незалежною від струму витримкою часу (використовуються миттєві електромагнітні реле струму серії PT - 40 і реле часу з годинниковим механізмом) і із залежною характеристикою витримок часу (використовуються індуктивні реле струму серії PT - 80); крім того захист можна виконувати на постійному або змінному оперативному струмі. Згідно ПУЭ, п.3.2.16; п.3.2.98; п.3.2.101 [1] на лініях з одностороннім живленням рекомендується застосовувати від міжфазних коротких замикань двоступінчатий струмовий захист, перший ступінь якого виконується за принципом струмового відсічення без витримки часу другий ступінь - MT3 з витримкою часу, відбудованого від часу дії подальшого по мережі захисту. У даному курсовому проекті виконується розрахунок двоступінчатого струмового захисту на постійному оперативному струмі з незалежною витримкою часу? три релейний захист для лінії з напругою Струмові реле КА4, КА5, КА6 типу РТ-40 здійснюють другий ступень захисту - максимальний струмів захист (МСЗ) з незалежною витримкою часу.

План
Зміст

Вступ

1. Аналіз характеристик обєкту, що захищається

1.1 Вибір силового трансформатора

1.2 Вибір схеми приєднання силового трансформатора до мережі

2. Аналіз пошкоджень і ненормальних режимів роботи обєкту

3. Попередній вибір захисту

4. Вибір реле захисту лінії високої напруги

4.1 Розрахунок струмів короткого замикання при роботі системи з максимальним навантаженням

4.2 Розрахунок струмів короткого замикання при роботі системи в режимі мінімального навантаження

4.3 Вибір трансформаторів струму

4.4 Розрахунок струмової відсічки лінії високої напруги

4.5 Розрахунок максимального струмового захисту лінії високої напруги

5. Розрахунок захисту трансформатора

5.1 Розрахунок диференціального захисту трансформатора

Вывод
IMG_9f5c72dd-ff87-4a10-8bd8-6a60a7f56af1

Список литературы
Вступ

Для автоматичного відключення пошкоджених елементів системи і сигналізації про порушення нормальних режимів роботи призначений релейний захист. Релейний захист здійснює безперервний контроль за режимом роботи всіх елементів енергосистеми. Необхідність цього виду автоматики визначається тим, що без нього взагалі неможлива надійна і безперебійна робота електроустановок.

Релейний захист елементів розподільних мереж повинен відповідати вимогам: швидкодії, селективності, надійності і чутливості.

Швидкодія релейного захисту повинна забезпечувати найменший можливий час відключення коротких замикань. Швидке відключення к. з. не тільки обмежує область і ступінь пошкодження елементу, що захищається, але і забезпечує збереження безперебійної роботи непошкодженої частини енергосистеми. Швидке відключення к. з. підвищує вірогідність успішних дій пристроїв автоматичного повторного включення (АПВ) і автоматичного включення резервного живлення (АВР).

Селективною (виборчою) дією захисту називається така дія, при якій автоматично відключається тільки пошкоджений елемент електроустановки (трансформатор, лінія, електродвигун і т.п.).

Вимоги селективності і швидкодії найпростіше задовольняються при використанні захистів, що володіють абсолютною селективністю, як, наприклад, диференціальні захисти трансформаторів, ліній і інших елементів енергосистеми. За принципом дії вони не спрацьовують при к. з. на суміжних елементах і тому виконуються з миттєвою дією на відключення пошкодженого елементу. Але такі захисту не можуть використовуватися як резервні к. з. на суміжних елементах, для цих цілей застосовуються захисту, що володіють відносною селективністю (максимальні струмові, дистанційні), які повинні виконуватися з витримками часу.

Надійність функціонування релейного захисту припускає надійне спрацьовування пристрою при появі умов на спрацьовування і надійне неспрацьовування пристрою при їх відсутності.

Чутливістю релейного захисту називають її здатність реагувати на всі види пошкоджень і аварійних режимів, які можуть виникати в межах основної зони, що захищається, і зони резервування. Оцінка чутливості основних типів релейних захистів проводиться за допомогою коефіцієнтів чутливості, значення яких для різних типів захисту і реле указуються в "Правилах" [1]. Визначення коефіцієнтів чутливості проводиться при найбільш несприятливих видах пошкодження, але для реально можливого режиму роботи електричної системи. Всі короткі замикання при цьому розглядаються як металеві, тобто не враховуються можливі перехідні опори в місці до. з. і зокрема опір електричної дуги.

1. Аналіз характеристик обєкту, що захищається

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?