Розрахунок рами методом сил - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 51
Кінематичний аналіз заданої системи, визначення кількості невідомих методу сил при розрахунку рами. Визначення коефіцієнтів, вільних членів канонічних рівнянь методу сил, їх перевірка. Побудова епюр внутрішніх зусиль, їх кінематична і статична перевірка.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Третя цифра шифру - це цифра 8 - визначається як остання з усіх цифр номера залікової книжки. Номер розрахункової схеми визначається двома останніми цифрами номера залікової книжки, від яких треба відняти 24: 58-24-24=10.Визначимо ступінь свободи системи: Л= - Також ступінь статичної невизначності можна визначити за формулою: IMG_99a70c9b-0cc6-4d19-805a-d0cd054c6c52 , Де К - кількість замкнутих контурів; Отже, дана рама є тричі статично невизначною (має 3 невідомих методу сил) і може бути геометрично незмінна. б).Основну систему методу сил вибираємо шляхом відкидання зайвих вязей, навантаживши при цьому її зовнішніми силами та зусиллями відкинутих зайвих вязей Х1, Х2, Х3.Для основної системи методу сил запишемо канонічні рівняння у вигляді системи лінійних алгебраїчних неоднорідних рівнянь: IMG_4cd327a0-ea42-4653-bb0c-d0eed0c35cf6 (1) Зміст канонічних рівнянь: першого - переміщення перерізу, де прикладена невідома Х1 у напрямку невідомої Х1, від основних невідомих і зовнішнього навантаження дорівнює нулю; другого - переміщення перерізів, де прикладені невідомі Х2 у напрямку невідомих Х2, від основних невідомих і зовнішнього навантаження дорівнює нулю; третього - аналогічно другому рівнянню.Коефіцієнти матриці податливості визначаємо за формулою: IMG_d9dd638b-0d56-4f79-b614-ae6d1f8e80fa ; i, k =1,2,3. Отже, маємоВизначаємо вільні члени канонічних рівнянь методу сил (вектор вільних членів) за формулою: IMG_c30ff689-4ff7-45bc-b520-7db68e872b5c .Система канонічних рівнянь методу сил (1) має вид: IMG_b58680d4-5e90-4f2c-b506-aab7a96fb520Побудову епюр внутрішніх зусиль для заданої системи починаємо з епюри згинаючих моментів. Згідно принципу суперпозиції, епюру згинаючих моментів для заданої системи будуємо таким чином: IMG_f07b380d-2fe6-4fb3-94d8-729a9861d910 . Висновок: епюру M побудовано вірно. б). Статична перевірка. Епюру поперечних зусиль (Q) будуємо з використанням епюри згинаючих моментів для заданої системи, розглядаючи окремо кожен її елемент. Отже, епюра Q для заданої системи матиме вигляд: IMG_fc79d51a-b0ef-4cc8-b47f-013f3cad9386

План
Зміст

1. Кінематичний аналіз заданої системи та визначення кількості невідомих методу сил

2. Вибір основної системи методу сил

3. Запис канонічних рівнянь методу сил

4. Визначення коефіцієнтів канонічних рівнянь методу сил і їх перевірка

5. Визначення вільних членів канонічних рівнянь методу сил і їх перевірка

6. Розвязок системи канонічних рівнянь методу сил і його перевірка

7. Побудова епюр внутрішніх зусиль для заданої системи та їх кінематична і статична перевірки

Література

Додатки

Список литературы
1. Смирнов А.Ф., Александров А.В., Лащеников Б.Я., Шапошников Н.Н. Строительная механика стержневых систем. - М.: Стройиздат, 1981.

2. Дарков А.В., Шапошников Н.Н. Строительная механика. - 8-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 1986.

3. Киселев В.А. Строительная механика, общий курс - 4-е изд., исправленное и доп. - М.: Стройиздат, 1986.

4. Бутенко Ю.И., Канн С.Н., Пустовойтов В.П. и др. Строительная механика стержневых систем и оболочек. - К.: Вища школа, 1980.

5. Строительная механика. Руководство к практическим занятиям / Под ред. Ю.И. Бутенко. - К.: Вища школа, 1989.

6. Руководство к практическим занятиям по курсу строительной механики (статически определимые и неопределимые системы) / Под ред. Г.К. Клейна. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 1973.

7. Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни „Будівельна механіка (спецкурс) ” для студентів денної форми навчання. Частина 2 (статично невизначні системи) / Полтава: ПНТУ, 2003. Укладачі: О.А. Шкурупій, Б.П. Митрофанов, А.М. Пащенко.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?