Розрахунок приймача - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 37
Особливості визначення розподілу діапазону частот на піддіапазони. Алгоритм розрахунку смуги пропуску фільтра зосередженої селекції останньої проміжної частоти. Розрахунок кількості перетворень та номіналів проміжних частот тракту радіоприймача.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Здійснити розподіл діапазону частот приймача на піддіапазони. Визначити смугу пропускання фільтра зосередженої селекції останньої проміжної частоти. Визначити кількість перетворень та номінали проміжних частот тракту ПЧ. Коефіцієнт перекриття по піддіапазону КПД, не більшеРозрахуємо кількість піддіапазонів, виходячи із загальної ширини діапазону частот, коефіцієнта перекриття по частоті і припустимої величини частотного інтервалу ?f. Загальний коефіцієнт перекриття по частоті КЗАГ становить: КЗАГ = fmax / fmin; Відповідно до значення коефіцієнта перекриття по частоті піддіапазону розрахуємо та занесемо в табл.1 частотні межі піддіапазонів fi та fi 1 та відповідні значення ширини кожного піддіапазону ?f: fi = fmin * Kf (i-1); Як видно з табл.1, ширина третього піддіапазону вже перебільшує припустиме значення частотного інтервалу ?f. Тому, починаючи з третього інтервалу, розподіл на піддіапазони проводимо методом рівних частотних інтервалів.Смуга пропускання ФЗС останньої ПЧ повинна бути визначена з урахуванням ширини спектру сигналу і нестабільності радіолінії, яка обумовлена нестабільністю опорних кварцових генераторів системи синтезу частот передавача і приймача. Виходячи з того, що смуга пропускання ФЗС дорівнює: ?FФЗС = ?FСП 2?fн де ?FФЗС - смуга пропускання ФЗС, Гц; Оскільки вид сигналу А3, то для нього ширина спектру визначається за формулою: ?F<СП = 2>Параметр узгодження вхідного пристрою з антеною для роботи з неналагодженою антеною і коефіцієнт звязку між контурами двоконтурного пристрою для реалізації кращої чутливості обрані на підставі даних Додатку. Значення резонансної добротності контурів трактів проміжної та високої частот взяти з таблиць 1 і 2 Додатку. Еквівалентна добротність вхідного пристрою Qекв ВЧ може бути визначена через його резонансну добротність Qрез ВЧ за формулою: IMG_66d40624-5f00-4cfd-b5cf-db4b59762c9d Значення проміжної частоти, при якій забезпечується подавлення дзеркального каналу на величину не менше DЗ для двоконтурного вхідного пристрою та одноконтурного ПВЧ визначається за формулою: IMG_4b542695-0232-4583-888b-28f4e5f82d24 Значення проміжної частоти, при якій забезпечується подавлення каналу проміжної частоти на величину не менше DПЧ, для двоконтурного вхідного пристрою й одноконтурного ПВЧ визначається: IMG_f2e98922-d47b-4287-a371-b91b8c13bc9a IMG_7b5d0c89-f393-44e1-89d2-6d2d44590c1bНа даній розрахунково-графічній роботі було отримано практичні навички щодо забезпечення переналагодження радіоприймачів у широкому діапазоні частот при підтримці сталості їхніх основних параметрів, розподілу всього діапазону частот приймача на піддіапазони.

Вывод
На даній розрахунково-графічній роботі було отримано практичні навички щодо забезпечення переналагодження радіоприймачів у широкому діапазоні частот при підтримці сталості їхніх основних параметрів, розподілу всього діапазону частот приймача на піддіапазони.

Розподіл на піддіапазони необхідно було здійснено таким чином, щоб коефіцієнт перекриття по частоті для способу рівних коефіцієнтів перекриття, або частотній інтервал для способу рівних частотних інтервалів, з одного боку, не перебільшували заданого, а з іншого боку були однаковими для всіх піддіапазонів.

Також було визначено смугу пропускання фільтра зосередженої селекції останньої проміжної частоти, з урахуванням ширини спектру сигналу і нестабільності радіолінії, яка обумовлена нестабільністю опорних кварцових генераторів систем синтезу частот передавача і приймача, та розраховано кількість перетворень та номіналів проміжних частот тракту ПЧ.

Список литературы
1. Головин О.В. Профессиональные радиоприемные устройства декаметрового диапазона. - М.: Радио и связь, 1985. - 288 с.

2. Банков В.Н., Барулин Л.Г. и др. Радиоприемные устройства /Под ред. Барулина Л.Г. - М.: Радио и связь, 1984. - 272 с.

3. Калихман С.Г., Левин Я.М. Радиоприемники на полупроводниковых приборах. Теория и расчет . - М.: Связь, 1979. - 352 с.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?