Розрахунок показників технічного плану для дирекції залізничних перевезень - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 141
Розробка норм експлуатаційної роботи для залізниць і дирекції. Розрахунок необхідного парку локомотивів і вимірників його роботи, показників технічного плану для дирекції залізничних перевезень. Середньодобовий пробіг і продуктивність вагонів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
У період впровадження ринкових відносин в економіку нашої держави роль економічних методів в управлінні роботою залізниць постійно підвищується. Управління перевізним процесом на залізницях на сучасному етапі реформування економіки має свої особливості, які спонукають до зміни пріоритетів в прийнятті управлінського рішення з галузевого рівня на рівень окремого підприємства і навіть підрозділу при забезпеченні ефективності роботи всієї галузі.Технічний план - це комплексний виробничий план експлуатаційної роботи щодо забезпечення плану перевезень, що встановлює норми робіт, обсяги вагонного та локомотивного парків і руху, показники використання рухомого складу. Вихідними даними для складання технічних норм є: плани перевезень вантажів по кожній залізниці, фактична наявність і розподіл по залізницях вагонного й локомотивного парків, графік руху й план формування вантажних поїздів, наявна пропускна спроможність ділянок й переробні спроможності станцій та вантажних районів, а також дані про резерви, що не використовуються, виявлені до моменту розробки норм. Отримавши від Укрзалізниці завдання, служба перевезень залізниці розробляє технічні нормативи для своїх дирекцій, визначає обсяги їхньої роботи, показники використання робочого парку вагонів. Для забезпечення навантаження окремих видів вантажу (вугілля, руди, лісу, наливних вантажів та ін.) і раціонального використання рухомого складу, розробляють технічні норми й показники використання критих вагонів, платформ, піввагонів, цистерн та ін. Навантажені вагонопотоки на залізниці або дирекції залізничних перевезень розподіляються за видами сполучень: транзит, ввіз, вивіз, місцеве сполучення.В процесі виконання перевізної роботи різні вагони здійснюють пробіги.Повним рейсом називається відстань, яку проходить вагон за час перевізного циклу (від одного навантаження до наступного). Для залізниці (дирекції) повний рейс являє собою середню відстань пробігу, що припадає в середньому на кожний вагон, який бере участь у роботі залізниці (дирекції).Обігом вагона для мережі в цілому називається час (у добах), який витрачається вагоном вантажного парку на виконання одного циклу операцій перевізного процесу (наприклад, час від початку одного навантаження до початку наступного). Обігом вагона для залізниці (дирекції) називається час знаходження вагона на підрозділі (у добах), який витрачається на виконання всіх операцій, що припадають на його повний рейс. Загальний обіг вагонів (у добах) можна визначити за такою основною тричленною формулою: IMG_7628bb3f-fa01-4b75-83da-a163226e1aef (1.15) У курсовому проекті величина дільничної швидкості визначається на підставі побудованого графіка руху поїздів або може бути задана. IMG_54d6a80c-85b0-412f-9008-24478acd873f визначається на підставі звітних даних, які передаються з технічних станцій до дирекції залізничних перевезень.Поняття парк вагонів, як і деякі інші показники, відрізняється для мережі та окремих її підрозділів (залізниць і дирекцій). Для мережі "парк вагонів" - це кількість вагонів, яка використовується в роботі, а для залізниць або дирекцій, оскільки число вагонів на них не постійне, - кількість вагонів, що перебувають на відповідному підрозділі в середньому протягом доби. IMG_fab54198-9717-4d67-847a-69c45f8a115c ) розраховуються норми для різних видів парків за такими формулами: для загального паркуСередньодобовий пробіг вагона - це добова швидкість його руху з урахуванням всіх простоїв на станціях. Можна знайти середньодобовий пробіг вагонів за видами сполучень: ; ; ; .IMG_6d3e03ef-1aaf-4096-881c-ef7cd37abf41

IMG_d83df416-491c-4751-9305-040f3aa4b2bb

IMG_7bcd2cb6-da78-4769-aa4b-14301f577d57

IMG_ca5936a1-b846-4e97-98c4-86ccfdf632e9

IMG_407f4f2c-432e-4557-8573-42ca094291fe

IMG_1bb84eb4-e65a-4afb-b933-10564cb18867

IMG_cbbb3550-8f06-4c75-b500-23b97c936502

IMG_3cfd0b6b-c061-4478-8b0c-46af733ab0ff

IMG_b13f94c5-9983-4ac0-aa61-ab12cf712511

IMG_d620c96e-4af4-43e3-8fae-3b5556f58cd7

IMG_6f68f545-dce6-45b7-9b37-e3fcba1518c3

IMG_b159bedf-b1a0-46f1-b0fa-76726fc9a87d

IMG_ddc3293a-11d1-403d-b7f3-dd9432b9dfee

IMG_b8e50911-4fd3-4f78-bdf2-7aecd34fd6ba

IMG_4ed60fe3-4f7b-4b43-a45b-dbf262e97c92Показники використання локомотивного парку плануються для різних видів тяги й у цілому для локомотивного парку. Тривалість повного обороту локомотива, в годинах, становить: IMG_51efa43f-eb2f-44a1-8621-1625505def5b , (2.1) де час знаходження локомотива на станції основного депо, включаючи час знаходження безпосередньо в депо, год.; На дільницях обороту локомотивів значної довжини, що складаються з декількох ділянок роботи бригад, можливий оборот поїздів різного призначення: які закінчують свій шлях на станціях, розташованих усередині зони обороту, а також на станціях, розташованих поза нею.Всі локомотиви розподілені між окремими залізницями, де вони значаться на балансі й становлять інвентарний парк депо, що поділяється на експлуатаційний і неексплуатаційний. Неексплуатаційний парк локом

План
Зміст

Вступ

1. Розробка норм експлуатаційної роботи для залізниць і дирекцій

1.1 Основні поняття

1.2 Робота залізниці (дирекції залізничних перевезень)

1.3 Пробіги вагонів

1.4 Рейси вагонів

1.5 Обіг вагона

1.6 Парки вагонів

1.7 Середньодобовий пробіг і продуктивність вагонів

2. Розрахунок необхідного парку локомотивів і вимірників його роботи

2.1 Оборот локомотива

2.2 Розрахунок потреби локомотивних парків

3. Розрахунок показників технічного плану для дирекції залізничних перевезень

3.1 Показники експлуатаційної роботи вагонного парку

3.2 Показники експлуатаційної роботи локомотивів

3.2.1 Розрахунок розмірів руху поїздів

3.2.2 Розрахунок часу обороту локомотивів

3.2.3 Розрахунок локомотивних парків

Висновок

Перелік використаної літератури

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?