Розрахунок показників надійності невідновної електричної системи з постійною в часі інтенсивністю відмов елементів - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 216
Поняття про електричну систему, загальні критерії і показники надійності технічних енергосистем. Побудова заданої енергетичної системи і розрахунок показників надійності невідновної системи з надлишковою структурою за допомогою Марківських процесів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Характерною особливістю сучасного розвитку техніки є широке впровадження елементів та пристроїв автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки у виробничі та технологічні процеси для їх автоматизації. Другою причиною, яка потребує оцінювання надійності, є підвищення складності ТЗ, апаратури їх обслуговування, умов їх експлуатації і відповідальності задач, які на них покладають. Недостатня надійність ТЗ призводить до збільшення долі експлуатаційних витрат порівняно з загальними витратами на проектування, виробництво і використання цих засобів. Надійність є найважливішим техніко-економічним показником якості будь-якого ТЗ, що визначає здатність безвідмовно працювати з незмінними технічними характеристиками протягом заданого проміжку часу при певних умовах експлуатації. Надійність засобу закладається в процесі його конструювання і розрахунку та забезпечується в процесі його виготовлення шляхом правильного вибору технології виготовлення, контролю якості початкових матеріалів, контролю режимів і умов виготовлення.Відповідно до ГОСТ 27.002-89 надійність - властивість обєкта зберігати в часі у встановлених межах значення всіх параметрів, що характеризують здатність виконувати необхідні функції в заданих режимах і умовах застосування, технічного обслуговування, ремонтів, зберігання і транспортування. Тому надійність є складним властивістю і складається з поєднання наступних складових: безвідмовності, довговічності, ремонтопридатності і зберігання. У цьому випадку безвідмовність роботи P(t) визначається за формулою: Імовірність відмови Q(t) - величина, протилежна імовірності безвідмовної роботи, тому: Середній час безвідмовної роботи (середнє напрацювання на відмову), год: Густина імовірності відмови fc(t), год: Коли відбувається відмова, і обєкт втрачає свою працездатність, можливі дві ситуації. Більшість систем залізничної автоматики, телемеханіки та звязку є відновлюваними, що обслуговуються системами [4].Для відновлюваних систем найважливішими показниками надійності є середній час відновлення Тв, а також коефіцієнт готовності Кг (ймовірність того, що обєкт повернеться в працездатний стан в довільний момент часу), який визначається за формулою: Поняття надійності тісно повязано з поняттям відмови. роздільне резервування - резервуються окремі елементи, резервування заміщенням - коли функції основного елемента передаються резервному тільки при відмові основного елемента;IMG_3ab2cc40-6d66-4999-8366-4672914be37f

IMG_4d5b33aa-fca2-4fdf-b573-fb617ffca62a

IMG_06709fa1-9240-41fd-bf91-71c2dd6e54dd

IMG_e1b139fe-8d99-4ac4-877c-f11b5bfff656

IMG_9e611250-5a94-46ae-8717-e88ced472a85

IMG_3fbd3338-f20c-4bad-9a84-b8b967b49a61

IMG_cde50f44-450c-41b4-b893-6d52c2013c3f2.2.1 Структурна схема системи з постійною в часі інтенсивністю відмов елементів Розвязування: За допомогою вище наведеної структурної схеми знайду: a) Імовірність безвідмовної роботи системи Рс(t) за заданий час t. б) Щільність ймовірності відмови системи fc(t) в момент часу t. в) Імовірність появи відмови Qc(t) за заданий час t. а) Імовірність безвідмовної роботи системи Рс(t) за заданий час t обчислюю за формулою: IMG_85454b6f-73c9-451c-b88c-0c36ec37ded0 Інтенсивність відмов і-го елемента визначається за формулою: IMG_31d571eb-0d39-4dd5-8c19-9bd44e6cda70 де і - порядковий номер елемента;У місці елемента x роблю замикання, отримую першу структуру. Імовірність працездатного стану першої структури множу на ймовірність безвідмовної роботи елемента х. Отримую першу складову Р1 імовірності працездатного стану вихідної схеми. Імовірність працездатного стану другої структури множу на ймовірність відмови елемента х. Інтенсивність відмови системи fc(t). а) Імовірність безвідмовної роботи системи Рс(t) за заданий час t обчислюю за формулою: IMG_c9c43bd5-249d-4c86-90eb-b3609b6a5d06 де Рбе - імовірність безвідмовної роботи базового елемента;Є система, що складається з двох ЕОМ, які працюють одночасно, і третьої - резервної системи, що складається з двох ЕОМ і використовуються в режимі навантаженого резерву,де третій дублює першу ЕОМ, ЕОМ 4 - виключно другу. Інтенсивність відмов і-го елемента визначається за формулою: IMG_b85c2b43-bc2f-4218-9939-233ed6441e4c год-1 де і - порядковий номер елемента; S1 - стан системи, при якому елементи 1 і 2 знаходяться в робото здатному стані, елементи 3 і 4 у стані відмови; S2 - стан системи, при якому елементи 3 і 2 знаходяться в робото здатному стані, елементи 1 і 4 у стані відмови; S3 - стан системи, при якому елементи 1 і 4 знаходяться в робото здатному стані, елементи 3 і 2 у стані відмови;Скласти логічну схему та записати в загальному вигляді формули для розрахунку надійності системи звязку з використанням штучних супутників Землі. В якості показника надійності приймається ймовірність того, що хоча б один телевізійний канал справний протягом напрацювання (0, ti). Ймовірність безвідмовної роботи протягом напрацювання ti всіх підсистем (Pj, ti) де j=1, 2,...,7 , є однаковою і відповідає експоненціальному закону. Інт

План
Зміст

Вступ

1.Теоретичні відомості

2. Виконання завдання

2.1 Розрахунок показників надійності не відновлюваної системи з постійною в часі інтенсивністю відмов елементів

2.2 Розрахунок показників надійності не відновлюваної системи з постійними в часі інтенсивністями відмов елементів

2.3 Розрахунок показників надійності не відновлюваної системи з надмірною структурою за допомогою Марковських процесів

2.4 Вирішення задачі для розрахунку надійності системи

Висновок

Список використаних джерел невідновна енергосистема надійність електрична система

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?