Розрахунок параметрів тепловозного двигуна - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 81
Розрахунки ефективної потужності двигуна внутрішнього згоряння та його параметрів. Визначення витрат палива, повітря та газів, що відпрацювали. Основні показники системи наддування. Параметрів робочого процесу, побудова його індикаторної діаграми.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Отримання потрібної структури входить в завдання термічної обробки. В результаті термообробки при зміні температури нагріву і режиму охолодження виходить необхідна мікроструктура, що призводить до поліпшення фізико-механічних властивостей сплавів. Термічною (тепловою) обробкою називається сукупність операцій нагріву, витримки і охолодження металів і сплавів з метою зміни їх структури. Термічна обробка може бути послаблююча або зміцнююча. До параметрів режиму відносяться: температура і час нагріву, швидкості нагріву і охолодження, час витримки після нагріву.Потужність секції тепловоза на ободі рухомих коліс: IMG_72e629dc-a0b9-4d62-b92a-8fafd4e8308b (1.1) де Fk - сила потягу тривалого режиму однієї секції, 167 КН; Знаючи ефективну потужність дизеля, необхідно вибрати його основні параметри, від чого залежить потужність дизеля. Основні параметри беремо по дизелю прототипу із методичних вказівок. Основні параметри приведено у таблиці 1.1. Із залежності Ne від основних параметрів дизеля визначають діаметр поршня D, м, IMG_536fee56-2904-4318-82d7-02fbbcd6c6f4 (1.5)Тиск повітря Рк перед впускними органами циліндра дизеля визначається з виразу для циклової подачі палива, Мпа, P<k => Сумарний ступінь підвищення тиску повітря в агрегатах наддування параметр тепловозний двигун потужність IMG_de2e7520-d8f3-4b81-a9b8-e6b00b2f04a7 - відповідно опір холодильника наддувального повітря і фільтра повітря на вході в агрегати наддування можна прийняти Для чотирьохтактного дизеля відповідно до значення застосовують двоступінчасте наддування.У чотирьохтактного двигуна точки а і b відповідають найбільшому обєму циліндра, який визначається положенням поршня в нижній мертвій точці (НМТ); точка с завжди відповідає найменшому обєму циліндра і визначається положенням поршня у верхній мертвій точці для двигуна з поршнями, що зустрічно рухаються, (ЗРП) точка с відповідає обємній мертвій точці положення поршнів (в. о. м. т.). Визначимо обєми циліндра, що відповідають точкам а, b, з індикаторної діаграми. Тому умовно приймають, що у чотирьохтактного двигуна початок процесу стиснення збігається з НМТ. IMG_175ca6ce-2574-4329-a8c9-f8f52753c3a9 називають відношення дійсної кількості повітря, що надходить у циліндр до початку стиснення, до тієї кількості, що могла б уміститися у робочому обємі Vh, (для чотирьохтактного двигуна), при параметрах повітря перед впускними органами - тиску Рк і температурі Тк. Параметри кінця згорання (точка z) характеризується тиском Pz, і температурою Tz, при цьому значенні Pz приймається за двигуном - прототипом.Індикаторну діаграму побудуємо в координатах тиск P - обєм V (див. За віссю абсцис відкладаємо обчислені раніше обєми За віссю ординат відкладаємо обчислені раніше тиски, що відповідають характерним точкам індикаторної діаграми (точки a,c,z,b). За значеннями обємів і тисків знаходимо положення характерних точок індикаторної діаграми. Для цього визначимо значення тисків P точок цих політроп при заданому поточному обємі V: політропа стиску: IMG_e035d7e2-5a22-426f-acbd-57a3628b4392 (5.1) політропа розширення: IMG_30b44686-5ee5-46c3-bcd4-89eaf984328e (5.2) де Va,Vz - обєми, що відповідають точкам a та z;Деталі шатунно-кривошипного механізму піддаються дії сил тиску газів усередині циліндра, сил інерції частин, що поступально і обертально рухаються, сил тертя на поверхнях відносного ковзання і сил опіру із боку споживача енергії. Сумарна питома сила, прикладена в центрі поршневого пальця, у Мпа визначається як алгебраїчна сума двох сил, тобто IMG_e2a08419-1158-45b2-b996-233b8930c39a (6.1) де Рг - сила від тиску газів на поршень; Позитивними будемо вважати сили, спрямовані від поршня до колінчастого вала. Сила тиску газів Рг алгебраїчно складається з тиску газів на поршень з боку камери згоряння P і тиску із боку кривошипної камери P<o, тобто> Маса МSП включає масу комплекту поршня МSП (поршень, вставка, палець, поршневі кільця та ін.) і частину маси шатуна, що бере участь у поступальному русі, тобто IMG_8876e404-25c7-482f-945c-7652992f18dc (6.4)Допустима швидкість нагріву залежить від хімічного складу сплаву, його структури, конфігурації деталей і від інтервалу температур, в якому ведеться нагрів. Витримка після нагріву до заданої температури повинна забезпечити крізне прогрівання деталей, завершення структурних і фазових перетворень. Тривалість витримки має бути мінімально необхідною (при зайвій витримці починається зростання зерна, сталь обезуглерожується, на поверхні зявляється окалина).

План
Зміст

Вступ

1. Вибір параметрів та визначення основних показників роботи ЛЕУ

2. Визначення витрат палива, повітря та газів, що відпрацювали

3. Визначення основних показників системи наддування

4. Визначення основних параметрів робочого процесу ЛЕУ

5. Побудова індикаторної діаграми робочого процесу леу

6. Динамічний розрахунок шатунно-кривошипного механізму

Висновки

Список літератури

Вывод
Допустима швидкість нагріву залежить від хімічного складу сплаву, його структури, конфігурації деталей і від інтервалу температур, в якому ведеться нагрів.

Витримка після нагріву до заданої температури повинна забезпечити крізне прогрівання деталей, завершення структурних і фазових перетворень. Тривалість витримки має бути мінімально необхідною (при зайвій витримці починається зростання зерна, сталь обезуглерожується, на поверхні зявляється окалина). Чим вище температура нагріву, тим менше має бути час витримки.

Швидкість охолодження регулюється середовищем, в якому відбувається охолодження. Так, при охолодженні деталей разом з піччю, швидкість охолодження складає 20-30 град/год. Швидкість охолодження у воді понад 300 град/с. При охолодженні на повітрі швидкість охолодження дещо вища, ніж при охолодженні з піччю.

Завдяки таким процесам досягаються підвищення міцності, твердості, зносостійкості і оброблюваності сплаву.

Термічна обробка з урахуванням фазових і структурних перетворень, що відбуваються в металах і сплавах при нагріві і охолодженні, ділиться на власне термічну, хіміко-термічну і термомеханічну обробку.

Список литературы
1. Ю.М. Лахтин, В.П. Леонтьева, "Металловедение" М.: Машиностроение 2012г.492с.

2. Гуляев А.П., "Металловедение". М.: Машиностроение, 1988г.541с.

3.Золотов Г.П., Кондаков Е.А., "Оборудование термических цехов и лабораторий испытания металлов". М.: Машиностроение, 2010г.336с.

4. Электротермическое оборудование: Справочник под редакцией А.П. Альтгаузена. М.: Энергия, 2009г.416с.

5. Парфеновская Н.Г., Самоходский А.И. "Технология термической обработки металлов". Филлинов С.А., Фиргер И.А. "Справочник термиста". М.: Машиностроение, 2008г.

7. Башнин Ю.А., Ушаков Б.К., Секей А.Г. "Технология термической обработки стали". М.: Металлургия, 2007.424с.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?