Розрахунок параметрів схем заміщення ліній електропередавання та трансформаторів - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 153
Проектування електричної мережі напругою 330/110/10 кВ. Вибір перетину і марки проводів повітряних ліній за значенням навантаження на кожній ділянці, визначення параметрів схем заміщення. Визначення потужності трансформаторів підстанцій ПС1 і ПС2.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Це пояснюється можливістю передачі значної кількості електроенергії на великі відстані, простотою її розподілу між користувачами та легкістю перетворення її в інші види енергії. Сучасне електропостачання промислових, комунальних та будь-яких інших споживачів електроенергії проводиться від електростанцій різних типів (теплові, атомні, гідроелектростанцій, альтернативні джерела електроенергії) через лінії електропередавання та розподільчі та трансформаторні підстанції.Визначимо потужність, що передається по лінії L2: IMG_d29c98ed-729c-4d90-9b22-576278d2386e ;(1.1) Визначимо струм, що протікає при визначеній потужності: IMG_2b723c54-ae85-4ca0-85ff-caa6c7c75f86 Користуючись [3] таблицею 1.3.29 за відомим струмом обираємо переріз та марку проводів лінії L2: АС-35. Згідно [2], таблиця 3.2, допустимий струм за нагрівом для проводу АС-35 становить Ідоп35=175А. Оскільки IL2=145А<175А, то обраний переріз проводу задовольняє умові нагріву струмом навантаження.Потужність, що протікає через ПС2, становитиме: IMG_f82c3df0-41e3-4183-b398-d2950c8e3ef6 При паралельній роботі трансформаторів потужність кожного з них становитиме: Stp2?0,7S2; Згідно [4], таблиці 14 обираємо трансформатор ТДН-10000/110. Визначимо активний та індуктивний опори обмоток трансформатора. У звязку з тим що, на ПС2 паралельно включено два трансформатори, необхідно опори зменшити в два рази, а втрати потужності холостого ходу збільшити в два рази: IMG_34100b0c-5bc2-4009-a635-29f5fb45b95bВизначимо потужність, що передається по лінії L1: IMG_e0724e74-f0a1-4238-bb77-32c8abc6309b Оскільки PL1=9,117МВТ, то згідно [2], таблиці 3.6 для живлення споживачів з потужністю до 20МВТ на напрузі 110КВ необхідно використовувати провід з перерізом 120мм2, для якого максимально допустимий струм за нагрівом складає Ідоп120=375А (згідно [3], таблиці 3.2), що задовольняє умові 375А>53А. У звязку з тим, що на повітряній лінії напругою 110КВ провідники розміщуються по вершинах рівностороннього трикутника, а середньогеометрична відстань між фазами складає Dcep=D=4м. Знайдемо активний і індуктивний опір лінії: IMG_5a18f5fc-4cd6-4b55-b910-3d4f7a565fcb Знайдемо погонну ємнісну провідність лінії: IMG_9aecf0de-de3f-4aa4-b9d6-780bad816b2bВизначимо розрахункові навантаження на шинах НН і СН ПС1: IMG_dc5efa0f-3924-4a34-b778-85c209461e88 Потужність, що протікає через ПС1, становитиме: IMG_9fa8609a-3015-4217-b214-a24bc3b845ea При паралельній роботі трансформаторів потужність кожного з них становитиме: Stp1?0,7S1; Визначимо загальний опір обмоток автотрансформатора, та опори його обмоток, приведені до напруги обмотки високої напруги: IMG_92b18d22-75ea-495d-8bae-cd8b7c21ab96 Визначимо індуктивні опори обмоток трансформатора, приведені до напруги обмотки високої напруги: IMG_6c6fd87c-3a0a-460f-a38b-da2492b128a3По заданим навантаженням споживачів ми визначили потужності трансформаторів підстанцій ПС1 та ПС2, з урахування паралельної роботи двох трансформаторів, та підібрали відповідні марки. Коефіцієнт завантаження трансформаторів ПС1 у нормальному режимі роботи становитиме: IMG_dd380669-dc8c-4000-aa33-df68a6d4cff2 Коефіцієнт завантаження трансформаторів ПС1 у післяаварійному режимі роботи становитиме: IMG_d191b60c-f24e-473a-b51e-146a1082cdee Коефіцієнт завантаження трансформаторів ПС2 у нормальному режимі роботи становитиме: IMG_acea1f1a-d5d3-4a44-afe7-e94d2d94db62 Коефіцієнт завантаження трансформаторів ПС2 у післяаварійному режимі роботи становитиме: IMG_6884d0af-2df0-4fe0-ae8b-34cefb32e7a2

Вывод
електричний мережа трансформатор

При виконанні розрахунково-графічної роботи було спроектовано електричну мережу напругою 330/110/10 КВ у відповідності до завдання. Виходячи з навантажень на кожній ділянці ми обрали переріз та марки проводів повітряних ліній L1 та L2 та розрахували параметри їх схем заміщення. По заданим навантаженням споживачів ми визначили потужності трансформаторів підстанцій ПС1 та ПС2, з урахування паралельної роботи двох трансформаторів, та підібрали відповідні марки. Також розрахували параметри схем заміщення обраних трансформаторів всіх підстанцій.

Коефіцієнт завантаження трансформаторів ПС1 у нормальному режимі роботи становитиме:

IMG_dd380669-dc8c-4000-aa33-df68a6d4cff2

S1 - потужність, що протікає через підстанцію;

SH - потужність трансформатора;

N - кількість трансформаторів.

Коефіцієнт завантаження трансформаторів ПС1 у післяаварійному режимі роботи становитиме:

IMG_d191b60c-f24e-473a-b51e-146a1082cdee

Коефіцієнт завантаження трансформаторів ПС2 у нормальному режимі роботи становитиме:

IMG_acea1f1a-d5d3-4a44-afe7-e94d2d94db62

Коефіцієнт завантаження трансформаторів ПС2 у післяаварійному режимі роботи становитиме:

IMG_6884d0af-2df0-4fe0-ae8b-34cefb32e7a2

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Справочник по проектированию электроенргетических систем / Под ред. С.С. Рокотян и И.М. Шапиро. - М.: Энергоатомиздат, 1985. - 352с.

2. Електричні системи і мережі. Методичні вказівки до курсового проекту для студентів за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології». - Чернігів,: ЧДТУ, 2009. - 95с.

3. Правила устройства электроустановок. 3-е изд., перераб. И доп. - Х.: Изд-во «Форт», 2011. - 736 с.

4. Электрические сети : Сб. задач : учеб. пособие для вузов / Петренко Л. И. - 2-е изд., перераб. и доп. - К. : Вища шк., 1985. - 271 с. : табл., ил.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?