Розрахунок параметрів б"єфів - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 53
Спряження б"єфів при нерівномірному русі, і вимоги до його головних технічних характеристик. Гідравлічний розрахунок швидкотоку, багатосхідчатого перепаду колодязного типу, отворів малих мостів з урахуванням та без, а також обґрунтування витрат.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
При виконанні цієї частини розрахунково-графічної роботи визначають форму та тип вільних поверхонь потоку у прямокутному руслі, що складається з трьох ділянок з різними похилами (друга ділянка вважається досить довгою, такою, щоб на ній встановився рівномірний рух); малюють схему сполучення з зазначенням типів кривих вільної поверхні. При цьому повинні дотримуватися наступні умови: дно русла під мостом і нижньому бєфі не повинне піддаватися розмиву; напір перед мостом Н неповинен перевищувати припустимого значення, що відповідає висоті насипу Ннас; швидкості під мостом не повинні перевищувати 4 - 4,5 м/с. Вихідними даними для гідравлічного розрахунку малих мостів є: гідрологічна інформація про максимальні витрати Q зливового стоку й весняного сніготанення, а також обєми стоку W; проектна висота насипу у споруди Ннас; тип ґрунту під мостом; морфологічні характеристики русла, що відводить воду, у нижньому бєфі (форма й розміри русла, поздовжній похил I, коефіцієнт шорсткості n). В інженерній практиці гідравлічний розрахунок малого моста можна представити послідовним виконанням трьох етапів: гідрологічного обґрунтування витрати й обєму стоку заданої ймовірності перевищення; гідравлічного розрахунку ширини отвору малого мосту; розрахунку й вибору кріплення нижнього бєфа. Поперечний перетин нагорних канав звичайно має форму трапеції; глибину розраховують.В даній курсовій роботі проведено розрахунок нагірної канави методом підбору та методом що ґрунтується на застосуванні «показникового закону»; розраховано гідравлічний швидкотік; визначено форму та тип вільних поверхонь потоку у прямокутному руслі, що складається з трьох ділянок з різними похилами; побудовано схему сполучення з зазначенням типів кривих вільної поверхні. За допомогою гідравлічного розрахунку малих мостів визначено ширину його отвору b різними способами, а саме, - гідрологічним обґрунтування максимальних витрат і обєму стоку; за допомогою розрахунку отворів малих мостів без врахування акумуляції; розрахунок отворів малих мостів з урахуванням акумуляції, за результатами якого можна зробити висновок, що тип зміцнення русла - це одиночне брукування на шарі щебеню каменем 15-20 см. проведенням гідравлічних розрахунків нижнього бєфа малих мостів, внаслідок яких було визначено, що побутова глибина виявилася менше ніж критерій підтоплення, а отже малий міст працює по схемі вільного витікання.

Вывод
В даній курсовій роботі проведено розрахунок нагірної канави методом підбору та методом що ґрунтується на застосуванні «показникового закону»; розраховано гідравлічний швидкотік; визначено форму та тип вільних поверхонь потоку у прямокутному руслі, що складається з трьох ділянок з різними похилами; побудовано схему сполучення з зазначенням типів кривих вільної поверхні.

За допомогою гідравлічного розрахунку малих мостів визначено ширину його отвору b різними способами, а саме, - гідрологічним обґрунтування максимальних витрат і обєму стоку;

- за допомогою розрахунку отворів малих мостів без врахування акумуляції;

- розрахунок отворів малих мостів з урахуванням акумуляції, за результатами якого можна зробити висновок, що тип зміцнення русла - це одиночне брукування на шарі щебеню каменем 15-20 см.

- проведенням гідравлічних розрахунків нижнього бєфа малих мостів, внаслідок яких було визначено, що побутова глибина виявилася менше ніж критерій підтоплення, а отже малий міст працює по схемі вільного витікання.

Використана літератури

1. Большаков В.А., Попов В.Н. Гидравлика. Общий курс - К., Вища школа, 1989 - 214 с.

2. Емцев Б.Т. Техническая гидромеханика - М., Стройиздат, 1987 - 440 с.

3. Науменко І.І. Гідравліка. Підручник. - Рівне: НУВГП, 2005. - 475 с.

4. Левицький Б.Ф., Ленін Н.П. Гідравліка. Загальний курс. - Львів: Світ, 1994 - 264 с.

5. Гідравліка і нагнітачі: Навч. посібник / О.М. Грабовський, О.М. Щабієв. - К.: НМКВО, 1992 - 312 с.

6. Тітов Ю.П., Яковенко М.М. Технічна механіка рідин та газів. Посібник до практичних занять. - Харків: ХДАМГ, 2002 - 114 с.

7. Тітов Ю.П., Яковенко М.М. Інженерна гідравліка. Навчально-методичний посібник до практичних занять. - Харків: ХНАМГ, 2005 - 91 с.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?