Розрахунок основних показників адекватності моделі - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 96
Групування як розділення сукупності статистичних показників на групи однорідні за якоюсь ознакою. Гістограма як графічне зображення залежності частоти попадання елементів вибірки від відповідного інтервалу угрупування. Використання критерію Фішера.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Інтервал - окреслює кількісні межі груп. Відповідно до гістограми Паретто 77% відповідає тим дням на яких припадало на 1085,6-1533,2 відвідин, а оскільки сукупність неоднорідна, на це впливає кількість вихідних днів у отриманій сукупності.. Процедури тут зводяться до угрупування даних по їх значеннях, побудові розподілу їх частот, виявленню центральних тенденцій розподілу (наприклад, середньої арифметичної) і, нарешті, до оцінки розкиду даних по відношенню до знайденої центральної тенденції. Зважене середнє використовується, коли спостереження мають різні ступені важливості або частоти. Медіана - можливе значення ознаки, яке ділить ранжирувану сукупність (варіаційний ряд вибірки) на дві рівні частини: 50 % «нижних» одиниць ряду даних матимуть значення ознаки не більше, ніж медіана, а «верхние» 50 % - значення ознаки не менше, ніж медіана.Мода - значення в безлічі спостережень, яке зустрічається найчастіше.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?