Розрахунок основних економічних показників діяльності підприємства - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 127
Облік тривалості одного обороту оборотних коштів підприємства. Первісна і залишкова вартість одиниці устаткування. Аналіз темпів росту фондовіддачі, виробнича потужність пекарні, ріст продуктивності праці. Тривалість технологічного циклу обробки деталей.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Виробнича програма визначається як добуток виробничої потужності пекарні на коефіцієнт її використання: 1944 т/рік ? 0,85 = 1652,2 т/рік. Сумарний річний економічний ефект від підвищення якості продукції (Есум) визначається як сума ефектів при виробництві і споживанні продукції покращеної якості: Есум = Ев Ес. Встановіть величину комерційного ефекту у виробника і споживача нової формувальної машини, якщо витрати на її виробництво становлять 5250 грн., рентабельність виробництва 42%, ставка податку на прибуток 30%. Місячний бригадний заробіток склав 1000 грн., при цьому робітник 1-го розряду відпрацював 148 н-год; II розряду - 136 н-год; IV розряду-150 н-год; і два робітники Ш розряду - по 160 н-год кожен. Відомі такі дані про роботу підприємства у звітному періоді: випущено продукції на суму 240000 грн. загальною собівартістю 182 тис. грн.; залишки готової продукції на складах на початок року становили 20 тис. грн., а на кінець року вони зменшились на 9%; протягом року було реалізовано продукції підсобного господарства на суму 18 тис. грн. при собівартості 15,8 тис грн.; одержано грошових коштів у вигляді сплачених штрафів за порушення договірної дисципліни на суму 3,8 тис. грн.; мали місце збитки від інших позареалізаційних операцій на суму 3,95 тис. грн.; погашено проценти за банківський кредит в сумі 2,2 тис. грн.; погашено заборгованість за енергоносії в сумі 8,3 тис. грн.; прибуток оподатковувався за ставкою 30%.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ





Хотите, перезвоним вам?