Розрахунок оптимального варіанту елементного теплообмінника типу "Труба в трубі" - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 150
Вибір конструкції теплообмінних апаратів. Теплове навантаження теплообмінника. Коефіцієнт використання поверхні нагріву, гідравлічного тертя для ізотермічного турбулентного руху в трубах. Розрахунок теплової ізоляції. Потужність електродвигунів насосів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Апарати, призначені для нагрівання й охолодження, називаються теплообмінниками. Теплообміном називають процес передачі теплоти від одного тіла до другого. В залежності від виду робочих середовищ розрізняються теплообмінники: O рідинно-рідинні - при теплообміні між двома рідкими середовищами; Завдяки невеликому поперечному перерізу в теплообмінниках „труба в трубі” досягають високих швидкостей руху теплоносіїв (для рідин 1,0...1,5 м/с) і високої інтенсивності теплообміну. Теплообмінники „труба в трубі” застосовують при незначних витратах теплоносіїв для теплообміну між двома рідинами і між рідиною та парою, що конденсується.

Список литературы
1. Процеси і апарати харчових виробництв: Метод. вказівки до виконання контрольних робіт для студ. техн.. спец. заочної форми навч../Уклад.: І.Ф. Малежик, Л.В, Зоткіна, П.М. Немирович, О.В.Саввова - К.: НУХТ, 2002.-64 с.

2. Проектування процесів і апаратів харчових виробництв. Під ред.. В.Н. Стабнікова. - Київ, Вища школа. Головне вид-во, 1989. - 199с.

3. Методические указания к выполнению курсовых проектов по дисциплине «Процессы и аппараты пищевых производств» для студентов технологических специальностей всех форм обучения/ сост. П.С. Цыганков. - К.: КТИПП, 1989. - 48 с.

4. Процеси і апарати харчових виробництв: Підручник. За ред.. проф.. І.В. Малежика. - К.: НУХТ, 2003. -400с. іл.

5. Никитин В.С., Бурашников Ю.М. Охрана труда на предприятиях пищевой промышленности. - М.: Агропромиздат., 1991. - 350с.іл.

6. Методичні вказівки до виконання курсових проектів з дисципліни «Процеси і апарати харчових виробництв»/ Розділ «Теплообмінні апарати»/ для студентів усіх спец. ден. і заоч. форми навчання/ Укл. П.С. Циганков, О.П. Ніколаєв. - К.: НУХТ, 1995. - 24 с.

7. Иоффе И. Л. Проектирование процес сов и аппаратов химической технологии: Учебник для техникумов. - Л.: Химия, 1991. - 352 с.

8. Лунін О. Г., Вельтищев В. Н. Теплообмінні апарати харчових виробництв. - М.: Агропромиздат, 1987. 239 с.

9. Стахеев И. В. Пособие по курсовому проектированию процессов и аппаратов пищевых производств. - М.: Высшая школа, 1975. - 285 с.

10. Стабников В. Н., Лысянський В. М., Попов В. Д. процессы и аппараты пищевых производств. - М.: Агропромиздат, 1985. - 503 с.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?