Розрахунок однофазного автотрансформатора малої потужності з секціонованою обмоткою - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 159
Впровадження пристроїв енергозабезпечення в побуті та промисловості. Визначення висоти та ширини вікна осердя, діаметра та маси матеріалу обмотки автотрансформатора. Розрахунок однофазного автотрансформатора малої потужності з секціонованою обмоткою.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Впровадження сучасних технологій та новітніх систем в побуті та промисловості ставить нові вимоги до якості та надійності електропостачання [1].Основні розміри автотрансформатора визначають за величиною потужності , яка передається у вторинну обмотку. Цей параметр обчислюється наступним чином [2, 3]: а) для знижувального трансформатора (ЗАТР): (1.1) автотрансформатор секціонований обмотка енергозабезпечення а) для підвищувального трансформатора (ПАТР): (1.2) де - задана потужність вторинного кола; та - кількість витків окремих частин обмоток (рис.Величини струмів первинного та вторинного кіл можна визначити за такими формулами: а) при коефіцієнті трансформації (підвищувальний трансформатор), первинний струм І1,активна І1а та реактивна Ір1 складові первинного струму: (1.3) (1.5) вторинний струм І2, активна І2а та реактивна І2р складові вторинного струму визначають так: (1.6) (1.11) вторинний струм І2, активна І2а та реактивна І2р складові вторинного струму визначають так: (1.12)Величину струмів окремих частин автотрансформатора можна визначити методом накладання вторинного кола на первинне[2,4,5].Для мідних обмоток це відношення знаходиться в межах 4...6 (при мінімуму вартості), або в межах 2...3 (при мінімумі маси). Потім поперечний переріз стрижня осердя можна визначити за формулою: (1.22) Коефіцієнт С для АТР з мідними обмотками приймають у разі використання круглих котушок 0,7; а у разі прямокутних котушок 0,8.Попередні значення перерізів та діаметрів проводів визначають за формулами: (1.28)У разі довільного вибору розмірів осердя, значення висоти вікна осердя (у сантиметрах) АТР малої потужності визначають за формулою: (1.30) Для уточнень ширини вікна сердечника знаходять кількість витків обмотки в одному шарі: (1.32) де =2...5 мм - відстань від обмотки до ярма. Кількість шарів обмотки визначають за наступними формулами, округливши до цілих значень: (1.33) Уточнене значення ширини вікна сердечника з круглою котушкою: (1.35) де - зазор від стрижня до котушки;Обчислення виконувалися при коефіцієнті трасформації (ПАТР) та при коефіцієнті трасформації (ЗАТР). Спочатку, згідно формул (1.1) та (1.2) обчислили розрахункову потужність АТР, яка передається у вторинну обмотку: =25,9 ВА (для ПАТР), =114 ВА (для ЗАТР). Намагнічувальний струм автотрансформатора знаходили відповідно виразу (1.15): (2.1) 1.2 знаходили з2t - ККД трансформатора потужністю, яка дорівнює розрахунковій потужності. Потім знаходять попереднє значення ККД автотрансформатора згідно виразу (1.17).Розраховано основні параметри досліджуваного однофазного автотрансформатора малої потужності з секціонованою обмоткою такі, як: розрахункова потужність; коефіцієнт трасформації; ККД трансформатора; коефіцієнт потужності первинного кола; первинний струм та його складові; вторинний струм та його складові; індукція в стрижні осердя; густина струму в проводах мідної обмотки; поперечний переріз стрижня; поперечний переріз ярма; розмір сторінки квадратного поперечного перерізу стрижня; висота ярма; кількість витків обмотки; поперечний переріз та діаметр проводів обмотки; висота та ширина вікна осердя.

План
Зміст

Вступ

1. Методика розрахунку однофазного автотрансформатора малої потужності з секціонованою обмоткою

1.1 Розрахункова потужність автотрансформатора

1.2 Визначення струмів автотрансформатора

1.3 Визначення струмів окремих частин обмотки автотрансформатора

1.4 Визначення поперечного перерізу стрижня та ярма осердя автотрансформатора та кількості витків обмотки

1.5 Визначення перерізу та діаметра та маси проводів обмотки

1.6 Визначення висоти та ширини вікна осердя, маси матеріалу обмотки автотрансформатора

2. Розрахунок однофазного автотрансформатора малої потужності з секціонованою обмоткою

Висновки

Список використаної літератури

Вывод
Розраховано основні параметри досліджуваного однофазного автотрансформатора малої потужності з секціонованою обмоткою такі, як: розрахункова потужність; коефіцієнт трасформації; ККД трансформатора; коефіцієнт потужності первинного кола; первинний струм та його складові; вторинний струм та його складові; індукція в стрижні осердя; густина струму в проводах мідної обмотки; поперечний переріз стрижня; поперечний переріз ярма; розмір сторінки квадратного поперечного перерізу стрижня; висота ярма; кількість витків обмотки; поперечний переріз та діаметр проводів обмотки; висота та ширина вікна осердя.

Знання цих величин дозволять забезпечити тривалу та надійну працездатність досліджуваного автотрансформатора та знайти нові галузі для його застосування.

Список литературы
1. Грабко В.В. Система автоматичного керування трансформаторами з поздовжньо-поперечним регулюванням напруги під навантаженням/ В.В. Грабко, С.М. Левицький. - Вінниця: ВНТУ, 2010.- 119 С.

2. Промислова електроніка: методичні рекомендації до виконання курсової роботи до виконання курсової роботи / Укл.: А.О. Сильнягін, Ю.Т. Туз, С.В. Єнчев. - К.:НАУ, 2007. - 32 С.

3. Горбачев Г.М. Промышленная электроника / Г.М. Горбачев, Е.В. Чаплыгин. - М.:Энергоатомиздат, 1988. - 319 С.

4. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з промислової електроніки / Укл.: А.Г. Сосков, Ю.П. Колонтаєвський - Харків:ХНАМГ, 2006. - 90 С.

5. Перетворювальні пристрої: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з промислової електроніки і мікросхемотехніки / Укл.: А.Г. Сосков, Ю.П. Колонтаєвський, О.Ф. Білоусов, Я.Б. Форкун, Н.О. Рак - Харків: ХНАМГ, 2006. - 60 С.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?