Розрахунок об’єкту господарчої діяльності - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 80
Стисла характеристика об’єкту господарчої діяльності (ОГД). Прогнозування обстановки що може скластися в наслідок вибуху вуглецево-водневого газу на ОГД. Визначення меж осередку хімічного ураження НХР та радіаційного забруднення. План запобіжних заходів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ОГД (судноремонтний завод) знаходиться у межах населенного пункту (АТО), віднесенного за ЦО до першої групи. Загальна площа території обєкта , у тому числі сумарна площа, яку займають усі будівлі , і площа, яку займають зелені насадження, . Усі цехи основного виробництва являють собою каркасні залізобетонні будівлі, зведені без необхідних антисейсмічних заходів. Електоенергією обєкт забезпечується від АЕС, розташованої на північному заході від населенного пункту (АТО). В якості палива використовується слабозбагачений двоокис урану, в якості сповільнювача - вода високої чистоти під тиском.Використовуючи шкалу сейсмічної інтенсивності на підґрунті наявності інтенсивності землетрусу в балах, типів будинків та споруд, визначаємо класифікацію пошкоджень та їх кількісну характеристику, робимо висновки про можливі руйнування будівель основного та допоміжного виробництва і у робочому селищі. Рисунок 1 - Схема розташування ОГД РС-робітниче селище; Використовуючи шкалу сейсмічної інтенсивності MSK-64 на підґрунті наявності інтенсивності землетрусу в балах, типів споруд та будинків згідно з варіантом завдання, визначаємо класифікацію пошкоджень та їх кількісну характеристику і робимо висновки про можливі руйнування будівель основного та допоміжного виробництва і у робочому селищі при силі землетрусу у VI балів. Таблиця 1 - Прогнозування наслідків землетрусу силою VI балівцехи основного виробництва: ВВ результаті землетрусу силою у VI балів, що характеризується загальним ушкодженням будинків на території ОГД: 1 цех допоміжного виробництва отримав ушкодження 1 ступеню (тобто зявилися тонкі тріщини в штукатурці); цехи основного виробництва ушкодження не отримали. На території АТО: 2 одноповерхових цегляних будинка 1 пятиповерховий будинок великоблокового типу та 1 будинок панельного типу отримали ушкодження 1 ступеня (зявилися тонкі тріщини в штукатурці і відколювання невеликих шматків штукатурки). Загалом землетрус такої сили характеризується: а)Переляк.До запобіжних заходів можна віднести такі: - зведення усіх будівель, як промислового, так і житлового призначення з урахуванням антисейсмічних засобів; До заходів зниження наслідків можливих НС на ОГД відносяться: - створення груп швидкого реагування, санітарних та рятувальних груп з числа працівників та членів їх сімей;Під час вибуху газоповітряної суміші на ОГД утворюється осередок ураження з ударною хвилею, що спричиняє руйнування будівель, споруд та устаткування. Вибух або спалах цих газів настає при їх певному вмісті у повітрі. В осередку вибуху газоповітряної суміші відокремлюють три коцентричні зони - детонаційної УХ, дії продуктів вибуху, повітряної УХ (див рисунок 3) ЗОНАІ (зона детонаційної ударної хвилі) знаходиться в межах дії надмірного тиску хвилі вибуху. ЗОНАІІ (зона дії продуктів вибуху) охоплює всю площу розльоту продуктів вибуху у наслідок детонації газоподібної суміші.Цехи основного виробництва являють собою залізобетонні конструкції у яких, згідно довіковим даним [3, додаток 2] надмірний тиск рівний ?P3=48,02 КПА спричиняє руйнування, що класифікуються як слабкі; характеристика відновлювальних робіт - середній відновлювальний ремонт.Оцінка хімічної обстановки передбачає визначення: глибини розповсюдження первинної та вторинної хмар Г1 та Г2; повної глибини зони зараження Г; площі зони можливого зараження Sm; площі зони фактичного зараження Sф; тривалості вражаючої дії Т; часу t підходу до обєкта хмари; меж осередків хімічного ураження; можливих втрат персоналу; часу перебування людей з засобах індивідуального захисту. Для забезпечення можливості прогнозування масштабів зараження НХР введемо відповідні допущення: 1) при аварії ємність з НХР руйнується цілком;Еквівалентна кількість речовини у первинній хмарі визначається за формулою: т Де, Q0 =500 т - кількість аміаку в одній секції трубопроводу, k5 - коефіцієнт, що враховує ступінь прямовисної тривалості повітря, який для інверсії дорівнює 1. Згідно [2, табл.2а], визначаємо: - коефіцієнт, який залежить від умов зберігання СДОР: для аміаку, що зберігається під тиском ; коефіцієнт, що дорівнює відношенню порогової токсодози хлору до порогової дози інших СДОР; для аміаку, що зберігається під тиском ; коефіцієнт, який враховує вплив температури довкілля: для температури навколишнього середовища-20 , в умовах первинної хмари, визначаємо k7=1.Площа зони можливого зараження первинною (вторинною) хмарою НХР визначається за формулою: , км2 де Sm-площа зони можливого зараження, км2; Г-глибина зони зараження, км; ?-кутовий розмір зони можливого зараження, град (табл..4), ?=180°.Межі осередку хімічного ураження визначаються шляхом нанесення параметрів зон зараження на топографічні карти і схеми, на яких зона можливого зараження має вигляд: півкола при швидкості вітру v=1 м/с, радіус півкола дорівнює Г, бісектриса півкола збігається з віссю сліду хмари й орієнтована за напрямком вітру.Забезпеченість людей протигазами складає 90% Згідно до [2, табл.14] визначаємо: На відкритій місцевості 18%: 650•18%/100%=117 чол. О

План
Зміст

1.Стисла характеристика обєкту господарчої діяльності

2. Оцінка можливої обстановки в осередку ураження, спричиненому землетрусом

2.1. Визначення типу будівель

2.2 Визначення кількості та ступеню пошкоджень будівель. Класифікація даних ушкоджень.

2.3 Рекомендовані запобіжні заходи, та заходи зниження наслідків НС

3. Прогнозування обстановки що може скластися в наслідок вибуху вуглецево-водневого газу на ОГД

3.1 Визначення надлишкового тиску, що діє на обєкті

3.2 Визначення характеру ушкоджень цехів основного виробництва

4. Прогнозування масштабів зараження НХР при аваріях на ХНО і транспорті

4.1 Визначення глибин зон зараження НХР

4.2 Визначення площі зони зараження

4.3 Визначення часу підходу хмари зараженого повітря до ОГД, що потрапляє в ЗМХЗ

4.4 Визначення меж осередку хімічного ураження НХР

4.5 Визначення можливих втрат персоналу

4.6 Визначення часу перебування людей у засобах індивідуального захисту

5. Прогнозування масштабів і наслідків радіаційного забруднення на ОГД та АТО під час аварії на радіаційна небезпечному обєкті

5.1 Районування зони ураження за рівнями радіаційної небезпеки

5.2 Визначення прогнозованої дози опромінення у контрольних точках

5.3 Рекомендації щодо термінових та невідкладних заходів

6. План запобіжних заходів

7. Перелік використаної літератури

1.Стисла характеристика обєкту господарчої діяльності

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?