Розрахунок найкоротшої відстані при перевезенні вантажу - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 105
Визначення правил перевезення вантажу, оформлення заявки. Розрахунок найкоротших відстаней. Призначення маршрутів руху, вибір автомобілів. Узгодження роботи транспортних засобів і вантажних пунктів. Обгрунтування економічних показників роботи автомобілів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
В умовах сильної конкуренції на ринку транспортних послуг, виграє той перевізник, який має найменший час доставки вантажу та найнижчу вартість перевезення. Отже, основними аспектами конкурентоздатності автотранспортних підприємств на ринку транспортних послуг виступають собівартість перевезень та час доставки вантажу до отримувача. В цьому курсовому проекті ми розглянемо одну з методик, яка направлена на вирішення таких задач, як зниження собівартості перевезень вантажів та зменшення часу доставки вантажу. А так як величина пробігу повязана прямою залежністю з величиною витрат палива, то зменшуючи загальний пробіг ми зменшуємо витрати на паливо і, в свою чергу, зменшуємо собівартість перевезення, оскільки витрати на паливо складають значну частину собівартості перевезення.Визначення правил перевезення вантажу Призначення маршрутів руху автомобілів Визначення основних показників роботи автомобілів на маршрутахЗгідно із завданням необхідно виконати перевезення таких вантажів як сметана, птиця та спирт. При цьому враховується тривалість перевезення: в літній період (квітень-вересень) при перевезенні на автомобілях із бортовою платформою і накриттям брезентом термін доставки не може бути більше 2-х годин, а для автомобілів-фургонів ізотермічних - не більше 6 годин. Вантажовідправник готової молочної продукції зобовязаний подавати їх для перевезення у тарі, що передбачена діючими державними стандартами. Перевізники, вантажовідправники та вантажоодержувачі при перевезенні птиці зобовязані дотримувати діючих ветеринарно-санітарних правил. Для перевезення птиці перевізники зобовязані надавати спеціалізований рухомий склад, а при відсутності його - автомобілі з бортовою платформою, спеціально обладнані для перевезення птиці.На основі заданої схеми транспортної мережі, яка являє собою графічне зображення основних шляхів сполучення між учасниками транспортного процесу з позначенням найкоротшої відстані між сусідніми пунктами, проводимо розрахунок найкоротших відстаней. Найкоротші відстані визначаємо за допомогою ПЕОМ і результати розрахунків заносимо до додатку.Планом перевезень передбачено, що відправники ... мають відправити споживачам … досить великі обсяги вантажів, які необхідно віднести до великих партій. Оскільки вантажі можуть відноситися до різних класів за використовуванням вантажності, то необхідно перейти від наявних обсягів до потрібних для перевезення автотон. Однією з основних задач, що вирішують при оперативному плануванні таких перевезень, є оптимізація маршрутів з метою підвищення коефіцієнту використовування пробігу. За рахунок цього значно зросте продуктивність рухомого складу при роботі на таких маршрутах. Метод «таблиць звязків» передбачає складання плана закріплення споживачів за відправниками і у такому ж вигляді представити план оптимального повернення порожніх автомобілів.Після призначення маршрутів обираємо тип і модель автомобіля (автопоїзду). Обрання типу автомобіля (автопоїзду) здійснюємо на основі правил перевезення вантажу та вимог, які стосуються рухомого складу. Альтернативні (конкурентні) три моделі автомобілів (автопоїздів) визначаємо орієнтовно за раціональною вантажністю: , (4.1) qp= 51,025/(8•0,8•2,13)= 3,74 т де Q - середній обсяг перевезення по маршрутах , т; Кількість обертів на маршрутах визначаємо за залежністю: , (4.2) n= 10 / 1,3 = 8 об. де Т - час роботи автомобіля на маршруті (призначаємо Т = 10 год); Одержане значення порівнюємо з мінімальним значенням обсягів перевезенням на маршрутах і в разі необхідності корегуємо його.Розрахунок основних технічно-експлуатаційних показників проводимо на основі картограми маршрутів. Для першого маршруту наводимо формули, пояснення до формул і приклад розрахунку. 5) коефіцієнт використовування вантажності - (беремо за класом вантажу, який перевозиться на маршруті): =0,8 Кількість обертів на маршруті заокруглюємо до цілого і корегуємо час роботи на маршруті. Результати розрахунків показників роботи автомобілів на всіх маршрутах заносимо у таблицю.Для узгодження роботи автомобілів із роботою навантажувального механізму беремо відправника , який має найбільший обсяг вантажу. Узгодження роботи автомобілів і вантажного пункту виконуємо для найбільш „вузького” місця (місце виникнення черг). У даному випадку за вузьке місце приймаємо час безпосереднього навантаження автомобіля при знаходженні цього в пункті навантаження. Кількість постів навантаження визначаємо за залежністю: , (6.2) де - загальна кількість навантажень для вивезення добового обсягу на маршрутах, що прийняті під узгодження, од.; Наступним кроком, відповідно до методики складаємо матрицю прибуття автомобілів під навантаження (таблиця 6.1), установлюємо моменти навантаження і за ними будуємо графік руху автомобілів на маршрутах (таблиця 6.2).На цьому етапі студент зобовязаний (на основі індивідуального завдання) заповнити ЗАЯВКУ на перевезення вантажів автотранспортом, яка є додатком 4 до ДОГОВОРУ про перевезення вантажів автомобільним транспортом у місцевому та міжміському спол

План
ЗМІСТ вантаж перевезення маршрут транспортний

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?