Розрахунок навантажень і вибір елементів електричного двигуна - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 116
Вибір напівпровідникового перетворювача, розрахунок параметрів силового каналу вантажопідйомного візка. Вибір електричного двигуна та трансформатора. Розрахунок статичних потужностей механізму, керованого перетворювача, параметрів механічної передачі.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Метою курсової роботи з дисципліни «Теорія електропривода» є закріплення і систематизація знань шляхом самостійного опрацювання, а також за допомогою консультанта, вирішення комплексної задачі розрахунку електромеханічної системи за заданими технічними умовами. У роботі виконується розрахунок навантажень, вибір двигуна, вибір напівпровідникового перетворювача, розрахунок параметрів силового каналу, статичних і динамічних характеристик електромеханічної системи. Таблиця 1 - Технічні дані до розрахунково-графічної роботи 4 Діметр коліс візка DK, m 0,4 8 Швидкість візка при підніманні VП, m/s 0,4Вантажопідйомний візок рухається по похилому рейковому шляху під кутом ? до горизонту за допомогою троса, який перекинуто через барабан лебідки. Барабан приводиться в обертання електродвигуном через редуктор (рис. У період завантаження і розвантаження двигун відключений, а візок утримується електромеханічним гальмом.У цьому випадку елементи діаграми швидкості розраховуються за допомогою простих співвідношень. Шлях розгону на підйомі: Шлях гальмування на підйомі: Шлях усталеного руху на підйомі: Шлях розгону на спуску: Шлях гальмування на спуску: Шлях усталеного руху на спуску: Час усталеного руху при підйомі та спуску: За результатами розрахунків побудуємо діаграму швидкості візка у часі V(t).Для руху візка з постійною швидкістю двигун повинен створювати зусилля, що дорівнює по величині і має напрям, протилежний рівнодіючій таких сил: складової сили ваги (G Gг)sin?, ваги противаги Gп, сили тертя коліс об рейки, яка визначається за формулою де FN = (G Gг)cos? - складова сили ваги, перпендикулярна траєкторії руху, Н; ? - коефіцієнт тертя ковзання в цапфі, (прийняти 0,01); Кт - коефіцієнт, що враховує тертя реборд коліс об рейки (прийняти 1,2).Розрахуємо тривалість включення чи відносний час роботи двигуна в циклі роботи механізму, % Найближче стандартне значення тривалості включення, відповідно до якого вибираються каталожні дані двигуна. Номінальна потужність двигуна для режиму S3вибирається відповідно до де ?п = 1,1...1…1,5-коефіцієнт завищення потужності, що враховує динамічні навантаження на прискорення ротора двигуна та передавального механізму.Перетворення обертального руху вала двигуна в поступальний робочого органа здійснюється кінематичним ланцюгом редуктор-барабан-трос. Отримане передаточне число редуктора округляємо до найближчого нормованого значення, яке обирають з ряду: 1,00; 1,12; 1,25; 1,40; 1,60; 1,80, 2,00; 2,24; 2,50; 2,80; 3,15; 3,55; 4,00; 4,50; 5,00; 5,60; 6,30; 7,10; 8,00; 9,00; 10,00, а також ці значення, помножені на 10 і 100. В електроприводі візка застосовуємо циліндричні редуктори триступеневого виконання, для яких рекомендуються передаточні числа відповідно 28...180. З врахуванням стандартного значення передаточного числа ірст швидкість Vп має бути скоректована м/с Номінальний ККД механічної передачі відповідає завантаженню механізму візка на тому напрямку руху, якому відповідає більше значення потужності де ?Р - ККД редуктора;Навантажувальна діаграма електроприводу M=f(t) містить ділянки, що відповідають статичним і динамічним режимам. Значення статичного моменту двигуна при підйомі та опусканні візка де Рп - потужність в режимі піднімання з постійною швидкістю. Значення динамічного моменту залежить від заданого прискорення, приведеного моменту інерції, знака швидкості і виду режиму (пуск, гальмування). Сумарний приведений момент інерції привода кг*м2, де KJ = 1,1...1,2 - коефіцієнт, що враховує інерційність частин, які знаходяться на одному валу з двигуном (муфти, шків електромагнітного гальма, вал і колесо першої ступені редуктора); Для врахування збільшення нагрівання двигуна з ослабленим магнітним потоком момент при опусканні візка має бути збільшений де швидкість двигуна при опусканні візкаНапівпровідниковий перетворювач вибирається з числа комплектних пристроїв загальнопромислового виконання. Треба обрати тиристорний керований випрямляч за номінальною вихідною напругою, що погоджена зі шкалою номінальних напруг двигунів, і за еквівалентним струмом. Для вибору струму перетворювача спочатку розраховують момент втрат двигуна в номінальному режимі , де RЯД - опір ланцюга якоря двигуна, що містить опори обмоток якоря, додаткових полюсів, компенсаційної обмотки, послідовної обмотки, щіткового контакту, приведені до розрахункової температури ізоляції ?t - температура перегріву двигуна понад зазначену в каталозі, яка залежить від класу ізоляції, що застосована в двигуні, і від рекомендацій заводу-виготовлювача, ОС;Кез =1,2 - коефіцієнт запасу по ЕРС, що враховує можливі неповне відкриття вентилів, зниження напруги живильної мережі, додаткове спадання напруги в перетворювачі в перехідних процесах. При виборі трансформатора з каталогів виписуються відомості про повну потужність трансформатора, схеми зєднання, номінальні напруги і струми первинної і вторинної обмоток, дані досліду короткого замикання. U, В Ток, А U, В Ток, А Рх,х Рк,з L B H 1,05 - коефіцієнт, що приблизно враховує опір згладжуючу

План
Зміст

1. Мета і зміст роботи

2. Розрахунок навантажень і вибір елементів силової частини

2.1 Опис робочої машини і технологічного процесу

2.2 Розрахунок діаграми швидкості механізму

2.3 Розрахунок статичних потужностей механізму в сталих режимах

2.4 Попередній вибір двигуна

2.5 Розрахунок параметрів механічної передачі

2.6 Розрахунок навантажувальних діаграм і перевірка двигуна за нагріванням і перевантаженням

2.7 Розрахунок і вибір керованого перетворювача

2.8 Вибір трансформатора

3. Розрахунок статичних механічних характеристик двигуна

4. Розрахунок перехідних процесів в електромеханічній системі

Оцінка результатів роботи

Список літератури

1. Мета і зміст роботи

Список литературы
1. Комплектные тиристорне электроприводы: Справочник /И.Х. Евзеров, А.С. Горобец, Б.И. Мошкович и др.; Под ред. В.М. Перельмутера. - М.: Энергоатомиздат, 1988. - 319 с.

2. Справочник по электрическим машинам: В 2 т. /Подобщ. ред. И.П. Копылова и Б.К. Клокова. - М.: Энергоатомиздат. Т. 1. - 1988. - 456 с., Т.2. - 1989. - 688 с.

3. Теорія електропривода. Підручник /М.Г. Попович, М.Г. Борисюк, В.А. Гаврилюк та ін.; За ред. М.Г. Поповича. -К.: Вища школа, 1993.-494 с.

4. Яуре А.Г. Певзнер Е.М. Крановый электропривод: Справочник. - М.: Энергоатомиздат, 1988. - 344 с.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?