Розрахунок нагрівання та структурних перетворень під час зварювання - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 127
Характеристика методики розрахунку та побудови температурних полів, які виникають під час електродугового зварювання та наплавлення деталей. Аналіз способів побудови ізотерми 500 К, 800 К, 1100 К, 1600К у площині переміщення зварювального джерела.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Ця курсова робота є заключним етапом вивчення дисципліни "Теорія зварювальних процесів" і виконується студентами, що навчаються за бакалаврською програмою "Зварювання". Дослідити вплив режиму зварювання, зокрема його погонної енергії, на характер ізохрони, ізотерм, термічних циклів та швидкість охолодження металу зварного зєднання. Для кожної з наведених схем розрахунку температурних полів існують певні формули, одержані шляхом розвязання диференційного рівняння теплопровідності, яке у загальному випадку обємного поля за відсутності теплообміну з навколишнім середовищем має такий вигляд: Це рівняння повязує швидкість зміни температури з характером її розподілення в тілі. Аналізуючи отримані графіки розподілу температур вздовж осі Х можна зробити висновок, що погонна енергія впливає на розподіл ізохрони температурного поля. Аналізуючи ці криві, можна відмітити, що ізотерми для першого режиму зварювання більше витягнуті відносно осі X, ніж ізотерми для другого режиму зварювання, тобто кількість теплоти, що виділяється при першому режимі зварювання інтенсивніше, більше розповсюджується від джерела нагрівання, ніж при другому режимі.При виконанні курсової роботи виконуючи розрахунки температурних полів та будуючи відповідні її графіки розподілу температур вздовж осі шва я прийшов до висновку, що на якість зварного зєднання значною мірою впливає погонна енергія, яка є різною для різних режимів зварювання. Проаналізуємо вплив погонної енергії на: Ізотерми: Як видно з графіків ізотерм, при збільшенні погонної енергії температурне поле розширюється, криві видовжуються в напрямку осі X та розширюються в напрямку осі У. Термічні цикли: Збільшення погонної енергії робить криву залежності температури від часу менш спадною, тобто спад температури відбувається повільніше, а це означає, що зменшується швидкість охолодження.

Вывод
При виконанні курсової роботи виконуючи розрахунки температурних полів та будуючи відповідні її графіки розподілу температур вздовж осі шва я прийшов до висновку, що на якість зварного зєднання значною мірою впливає погонна енергія, яка є різною для різних режимів зварювання. Погонна енергія залежить від потужності зварювальної дуги та швидкості зварювання.

Проаналізуємо вплив погонної енергії на: Ізотерми: Як видно з графіків ізотерм, при збільшенні погонної енергії температурне поле розширюється, криві видовжуються в напрямку осі X та розширюються в напрямку осі У. Із зменшенням, навпаки звужуються в напрямках осей X та У.

Термічні цикли: Збільшення погонної енергії робить криву залежності температури від часу менш спадною, тобто спад температури відбувається повільніше, а це означає, що зменшується швидкість охолодження. Також збільшення погонної енергії збільшує час досягання температури плавлення. І навпаки із зменшенням енергії крива стає більш крутоспадною, швидкість охолодження збільшується, час досягання температури плавлення зменшується.

Кінцеву структуру: На кінцеву структуру погонна енергія впливає через швидкість охолодження, адже залежність між ними обернено пропорційна. Тобто із збільшенням погонної енергії швидкість охолодження зменшується і навпаки.

Через це при різних режимах зварювання кінцева структура відрізняється. Отже, зростання погонної енергії підвищує міцність.

Список литературы
1.Палаш В.М. Металознавчі аспекта зварності залізовуглецевих сплавів.- Львів.: ТЗОВ: "КІНПАТРІЛТД", 2003, - 236с.

2.Теория сварочных процесов/ Под ред. В.В. Фролова. - М.: Высш.шк.,1988. -

3.Шоршоров М.Х., Белов В.В. Фазовые превращения и изменение свойств стали при сварке: Атлас- М.: Наука, 1972. - 424с.

4.Сварка в машиностроении / Под ред. Н.А. Ольшанского. Т. 1 -М.: Машиностроение, 1978. - 540С.

5.Багрянский К.В., Добротина З.А., Хренов К.К. Теория сварочних процессов. 2-е изд. Перераб.- К.: Выщашк., 1976. - 424с.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?