Розрахунок монолітного залізобетонного акведука - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 91
Визначення основних розмірів конструкцій: лоток, прольоти другорядних балок і виліт консолей, поперечні перерізи основних несучих елементів. Розрахунок і конструювання лотока. Визначення навантажень, зусиль у перерізах, міцності конструкційних елементів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Товщину дна і стінок лотока визначаємо за більшим з двох значень, приймаючи її кратною 10 мм: ;Загальну довжину моста - водоводу L визначаємо за формулою , де - проліт другорядних балок, який приймають в межах (5...Задаємо висоту другорядних балок Ширину другорядних балок і ригелів вибираємо у межах: ;Розрахункова схема лотока у поперечному напрямку - нерозрізна плита балочного типу, опорами якої є другорядні балки, завантажена власною вагою та тиском води, з розрахунковим прольотом, рівним відстані між внутрішніми гранями другорядних балок. Розрахункові навантаження на 1 погонний метр плити шириною 1 м визначаємо за формулами: навантаження від тиску водиРозрахункова схема лотока, з точки зору статики - два рази статично невизначена балка. У поперечному напрямку являє собою плиту, опорами для якої служать другорядні балки. lsc= hw=1,7 м; lef = ls - bb=2,6 - 0,18=2,42 м. 2.1) розділимо на дві: завантаження тільки на консолях (рис.2.2,б) і завантаження у прольоті (рис.2.2,г). Значення згинаючих моментів у опорних перерізах лотока визначимо, використовуючи табличні коефіцієнти (додатки 1,2 [2]), тоді зручно дію навантажень на консолі замінити моментом Мс, який прикладений на крайніх опорахРозрахунками міцності лотока за нормальними перерізами визначаємо площу поперечного перерізу арматури в прольотах і на опорах, як для згинальних елементів прямокутного перерізу шириною bs = 100 см і висотою hs = 17 см. Розрахункові перерізи плити лотока а) в прольоті; б) на опорі За розрахунковий переріз приймаємо прямокутний з розмірами , де h0 = hs - a = 17 - 4 = 13 см; а - товщина захисного шару бетону (для плити лотока приймаємо ); Визначимо потрібну площу перерізу арматури на опорах і в прольотах за відповідними згинаючими моментами.Розрахунок на міцність похилих перерізів плити можна не виконувати за дотримання умови Qb - поперечне зусилля, яке сприймає бетон стиснутої зони в похилому перерізі і визначене за формулоюСтіни з внутрішнього боку армують відповідно до виконаних розрахунків на міцність і тріщиностійкість за дії згинаючих моментів, а із зовнішнього боку - за конструктивними вимогами дотримання мінімального проценту армування, тобто As = 0,0005 · b · ho.Розрахунку підлягає одна із середніх балок, як найбільш навантажена. Розрахункова схема другорядної балки акведука являє собою багатопролітну нерозрізну балку з двома консолями, опорами для якої є ригелі поперечних рам, завантажену рівномірним навантаженням від власної ваги, ваги плити лотока та води (рис. Повне навантаження qb на 1 м довжини середньої другорядної балки обчислюємо за формулою qb = ls · q g · ?b· bb · h1 · ?fb, де q - повне навантаження на дно лотока;Значення згинаючих моментів та поперечних сил в балках визначаємо з використанням табличних коефіцієнтів, які наведені в додатках 1 і 2 [2]. Користуючись наведеними табличними коефіцієнтами, необхідно дію навантажень на консолі замінити відповідними консольними моментами, рівними Опорні моменти у перерізах другорядної балки визначаємо від дії консольного моменту і рівномірно розподіленого навантаження. Опорні моменти за повного навантаження отримуємо шляхом алгебраїчного сумування опорних моментів за двома схемами.Визначаємо мінімально допустиму висоту другорядної балки за найбільшим згинаючим моментом (опорним). Значення граничної відносної висоти стиснутої зони ?R = 0,6 визначили за додатком 8 [2]. Приймаємо розміри перерізу балки 45х18 см. Розміри поперечного перерізу балки повинні задовільняти умову, що забезпечує необхідну міцність стиснутої зони бетону в похилих перерізах Робоча висота опорних перерізів визначається з урахуванням розміщення робочої арматури другорядної балки в два ряди по висоті перерізу h0 = hb - tb - d - = 45 - 3 - 2 - = 38,5 см.Поперечну арматуру приймаємо ? 12 мм класу А-І. Згідно конструктивних вимог, максимальний крок поперечної арматури на приопорних ділянках Визначимо мінімальну поперечну силу, яку може сприйняти бетон Погонне зусилля, яке може сприйняти поперечна арматура КН/см > qsw,min = 0,713 КН /см. Поперечна сила, яку сприймають бетон і поперечна арматураПлоща арматури в балках на опорах і в прольотах визначалась за найбільшими згинаючими моментами. В тих перерізах, де моменти менші, частину арматури, з метою її економії, можна обірвати. Визначимо несучу здатність перерізу, армованого стержнями верхнього ряду, на опорі 3, 4?28 А-ІІ, = 24,63 см2. Відкладаючи в масштабі величини знайдених моментів, знаходимо точки теоретичного обриву стержнів і будуємо епюру матеріалів (рис.Рама акведука являє собою три рази статично невизначену систему, так як ригель з колонами і колони з фундаментами зєднані жорстко. Рама навантажена зосередженими силами F1 і F2 у місцях обпирання другорядних балок і рівномірно розподіленим навантаженням по всій довжині ригеля qmb від власної ваги, а також горизонтальною зосередженою силою W від вітру, прикладеною по осі ригеля (рис. W =с ·W0 · ?f · lb ·(hw hb)=1,4 · 0,24 · 1,4 · 6,0 · (1,7 0,45) = 2,96 КН, де ?f = 1,4 - коефіцієнт надійн

План
Зміст

1. Визначення основних розмірів конструкцій

1.1 Лотік

1.2 Прольоти другорядних балок і виліт консолей

1.3 Поперечні перерізи основних несучих елементів

2. Розрахунок і конструювання лотока

2.1 Визначення навантажень на лотік

2.2 Визначення зусиль у перерізах лотока

2.3 Розрахунок міцності нормальних перерізів лотока

2.4 Розрахунок міцності похилих перерізів плити лотока

2.5 Розрахунок плити лотока на розкриття тріщин

2.6 Конструювання лотока

3. Розрахунок і конструювання другорядної балки

3.1 Визначення навантажень на балку

3.2 Визначення зусиль у перерізах другорядної балки

3.3 Розрахунок міцності нормальних перерізів другорядної балки

3.4 Розрахунок міцності похилих перерізів другорядної балки

3.5 Конструювання балки. Побудова епюри матеріалів

4. Розрахунок рами акведука

4.1 Статичний розрахунок рами

4.2 Розрахунок ригеля рами

4.2.1 Розрахунок міцності нормальних перерізів ригеля

4.2.2 Розрахунок міцності похилих перерізів ригеля

4.2.3 Розрахунок на відрив

4.3 Розрахунок і конструювання колони

5. Розрахунок фундаменту

5.1 Визначення розмірів підошви фундаменту

5.2 Визначення необхідної висоти фундаменту

5.3 Призначення розмірів уступів фундаменту

5.4 Розрахунок робочої арматури фундаменту

Література

1. Визначення основних розмірів конструкцій

1.1 Лоток

Список литературы
1. Бабич Є.М. та ін. Інженерні конструкції - Львів,: вид. Світ, 1991. - 352 с.

2. Бабич Є.М., Погорєляк А.П. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Інженерні конструкції” - Рівне,: 1992. - 55 с.

3. СНИП 2.06.08 - 87. Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений. - М.: Стройиздат, 1988. - 30 с.

4. СНИП 2.03.01-84*. Бетонные и железобетонные конструкции. - М.: Стройиздат, 1989. - 75 с.

5. Бабич В.І., Огороднік В.І., Романюк В.В. Таблиці для проектування будівельних конструкцій. - Рівне; 1999 - 508 с.

6. ВБН В.2.6. - 33 - 2.3 - 01 - 99. Бетонні і залізобетонні конструкції гідротехнічних споруд. - Київ, : 1999. - 106 с.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?