Розрахунок масових викидів забруднюючих речовин - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 90
Розрахунок масових викидів забруднюючих речовин від автомобільного транспорту. Вибір значень коефіцієнтів, що враховують вплив технічного стану автомобілів на вміст шкідливих речовин. Огляд економічної ефективності запровадження природоохоронних заходів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Екстенсивний характер розвитку виробничих сил суспільства зумовив інтенсивність та масштабність негативного антропогенного впливу на природне середовище. Викиди, що вміщують оксиди сірки і азоту, призводять до кислотних дощів. Інтенсивне забруднення атмосферного повітря міст почалось у ХХ ст., що зумовлено було концентрацією виробництва і ростом населення міст. Якщо порівняти вплив стаціонарних і мобільних джерел забруднення повітря, то для міського середовища всі види транспорту стають більш вагомими, а найвагомішим з них автомобільний. Основний негативний вплив вуглецю оксиду (чадний газ) на організм людини полягає у порушенні газового обміну в організмі: гемоглобін крові у 240 разів швидше сполучається в легенях з чадним газом, ніж з киснем.Щороку з відпрацьованими газами двигунів в атмосферне повітря населених пунктів викидається велика кількість токсичних і агресивних речовин. Для складання звітності у галузі охорони атмосферного повітря, для оцінювання рівня забрудненості атмосферного повітря та визначення збитку від викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами а також для стимулювання впровадження природоохоронних заходів необхідно розрахувати масові викиди шкідливих речовин, що надходять у атмосферне повітря з відпрацьованими газами транспортних засобів, В процесі експлуатації автомобільного транспорту викиди забруднюючих речовин (ЗР) істотно змінюються. Щоб оцінка токсичності автомобілів в процесі експлуатації була обєктивною, необхідно зважати на велику кількість факторів, які зумовлюють кількість забруднюючих речовин, що надходить у довкілля. Тому, розрахунок масових викидів шкідливих речовин здійснюють на підставі інформації про масу палива, спожитого автомобілем за певний період часу.Здійснити розрахунки можна трьома способами: - за питомими викидами шкідливих речовин, якщо є відомості про споживання певними групами автомобілів різних видів палив за умови їх експлуатації: окремо в межах міст і населених пунктів та окремо - поза ними; Вантажні автомобілі з двигунами, для живлення яких використовують бензин або ЗНГ 1,7 1,8 0,9 - Вантажні автомобілі з дизелем 1,5 1,4 0,95 1,8 Вантажні автомобілі і автобуси з двигунами, для живлення яких використовують СПГ 1,7 1,8 0,9 - Легкові службові, спеціальні автомобілі індивідуальних власників з двигунами, для живлення яких використовують бензин або ЗНГ 1,5 1,5 0,9 - Примітка: Для двооксиду сірки і сполук свинцю, кількість яких у ВГ залежить лише від їх вмісту в паливі і не залежить від технічного стану автомобіля =1. В першому випадку експлуатація відбувається в місті, в другому - поза містом, то масові викиди окремих шкідливих речовин, розраховуємо за другим способом за залежністю, т/рік де - усереднені питомі викиди j-ї шкідливої речовини автомобіля k-го типу з одиниці маси і-го виду палива, яке вони споживають, кг/т; Вантажні автомобілі і автобуси з ДВЗ, для живлення яких використовують СПГ 92 30,8 23,2 - - - Легкові службові і спеціальні автомобілі та автомобілі індивідуальних власників з ДВЗ, для живлення яких використовують бензин і ЗНГ 233 33,4 16,37 - 0,6 0,5Під час виконання курсової роботи ми розраховували масові викиди забруднюючих речовин автомобільним транспортом та визначали соціально-економічні збитки , що завдають довкіллю викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від автомобільного парку. Ці розрахунки проводимо для : - легкових автомобілів з бензиновим двигуном; вантажних автомобілів з бензиновим двигуном; Після переводу легкових автомобілів та автобусів з бензинового двигуна на ЗНГ ми можемо сказати що: - сумарний викид шкідливих речовин зменшиться з 511,7 до 510,16 ум. т/рік, тобто на 1,54 ум. т/рік. сумарний соціально-економічний збиток зменшився на 200,94 грн.

План
Зміст

Вступ

1. Розрахунок масових викидів забруднюючих речовин від автомобільного транспорту в умовах експлуатації

1.1 Вибір і обґрунтування способу проведення розрахунків масових викидів

Вывод
Перелік літературних посиланьПід час виконання курсової роботи ми розраховували масові викиди забруднюючих речовин автомобільним транспортом та визначали соціально-економічні збитки , що завдають довкіллю викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від автомобільного парку.

Ці розрахунки проводимо для : - легкових автомобілів з бензиновим двигуном;

- вантажних автомобілів з бензиновим двигуном;

- легкових автомобілів на ЗНГ;

- автобусів з бензиновими двигунами;

- автобусів на ЗНГ.

Після переводу легкових автомобілів та автобусів з бензинового двигуна на ЗНГ ми можемо сказати що: - сумарний викид шкідливих речовин зменшиться з 511,7 до 510,16 ум. т/рік, тобто на 1,54 ум. т/рік.

- сумарний соціально-економічний збиток зменшився на 200,94 грн.

Перелік літературних посилань

1. Ю.Ф.Гутаревич, Л.П. Мержиєвська, О.С. Добровольський. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Екологія транспорту».

2. Ю.Ф.Гутаревич, Д.В.Зеркалов, А.Г.Говорун, А.О.Корпач, Л.П.Мержиєвська. Екологія автомобільного транспорту. Навч. посібник - К.:Основа, 2002.-312с.

3. Ю.Ф.Гутаревич, Д.В.Зеркалов, А.Г.Говорун, А.О.Корпач, Л.П.Мержиєвська. Екологія та автомобільний транспорт. Навч. посібник 2-ге вид., перероблене та доповнене. - К.: Арістей , 2008. - 296 с.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?