Розрахунок конічного редуктора - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 58
Розрахунок параметрів приводу. Визначення потрібної електричної потужності двигуна. Обертовий момент на валах. Розрахунок клинопасових передач. Діаметр ведучого шківа. Міжосьова відстань. Частота пробігу паса. Схема геометричних параметрів шківа.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Замінимо конічне колесо умовним циліндричним з діаметром (Визначення цього діаметра за допомогою графічної побудови показано на рис.3.1) та шириною вінця Перевірочний розрахунок на втомлюваність при згині: , Де - коефіцієнт форми зуба і його визначають в залежності від еквівалентної кількості зубів: За табл.9.10[2] вибираємо коефіцієнт форми зуба у відповідності до еквівалентних кількостей зубів: Подальший розрахунок виконуватиметься , причому для того, для якого менше відношення: Для шестерні: Для колеса: - коефіцієнт перекриття зубів. Підшипники слід підшипники слід напресовувати на вал поза стаканом. Враховуючи послаблення перерізу посадочного місця під шестерню, розрахунковий діаметр слід збільшити приблизно на 10%, тобто: Діаметр (див.п.4.5) то слід конструктивно прийняти : Діаметр вала під підшипник: Діаметр вихідного кінця вала: Приймаємо Діаметр вала під колесо: Діаметр вала під підшипник: Діаметр вихідного кінця вала: Приймаємо [2,табл.14.

Список литературы
1. Методические указания к курсовому проекту по механике для студентов немеханических специальностей всех форм обучения / Сост. Л.А. Силина, А.А. Билецкий, В.Н. Глядкова. - Хмельницкий, ХТИ, - 1990. - 52 с. 3 вкл.

2. Кузьмин А.В. Расчеты деталей машин. Справочное пособие - 3-е изд., перераб. и доп. / А.В. Кузьмин, И.М. Чернин, Б.С. Козинцов. - Мн.: Высш. шк., 1986. - 400 с., ил

3. Иванов М.Н. Детали машин. - М.: Высш.шк., 1977.

4. Чернин И.М. Расчеты деталей машин. / И.М. Чернин, А.В. Кузьмин, Г.М. Ицкович. - Минск, «Высшая школа», 1974. - 592 с., ил.

5. Устиненко В.Л. Основы проектирования деталей машин. / В.Л Устиненко, Н.Ф. Киркач, Р.А. Баласанян. - Харьков: Высш. шк., 1983.

6. Дунаев П.Ф. Конструирование узлов и деталей машин. Учебн. Пособие. / П.Ф. Дунаев, О.П. Леликов. - М.: Высш. шк., 1985.

7. Чернавский С.А., Ицкович Г.М. и др. Проектирование механических передач : Учебно-справочное пособие. - М.: Машиностроение, 1976. - 608с.

8. Пастух І.М. Курсове проектування приводів. Методичні вказівки для студентів механічних спеціальностей / І.М. Пастух, Ю.Ф. Добжанський. - Хмельницький: ТУП, 1999. - 92 с.

9. Гжиров Р.И. Краткий справочник конструктора. - Л.: Машиностроение, Ленингр. отд., 1983. - 464 с., ил

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?