Розрахунок характеристик електромагніта постійного струму з зовнішнім якорем, що притягується - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 176
Розрахунок магнітних провідностей: робочого та неробочого зазору. Розрахунок питомої магнітної провідності розсіювання, тягових сил. Складання схеми заміщення та розрахунок параметрів. Алгоритм розрахунку розгалуженого магнітного кола електромагніта.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Конструкції електромагнітів різноманітні, вони можуть бути класифіковані: за способом дії: утримуючі - для утримання тих чи інших вантажів; притягуючі - здійснюють роботу, притягуючи свій якір. за способом увімкнення: з паралельною котушкою: струм в котушці визначається параметрами самого електромагніта і напругою мережі; з послідовною котушкою - котушка вмикається в силову мережу, струм в котушці визначається тими пристроями, в коло яких увімкнена котушка. за родом струму: електромагніти постійного струму мають кругле осердя, котушка висока і тонка, при цьому котушки намагаються наблизити до осердя, використовуючи його як радіатор, електромагніт змінного струму при паралельному увімкненні, струм в котушці залежить від індуктивності системи, яка змінюється зворотно пропорційно повітряному зазору; Формула для розрахунків магнітних провідностей ?Р робочих зазорів: ?Р = ?0 [?·d?п /4? 0.52·?·dп ln(1 lп / ?) 1.232·?] (1) де ? - величина робочого немагнітного зазору: ? = ?пр y (2) ?пр - немагнітний зазор в притягнутому положенні, величина якого зумовлена антикорозійним немагнітним покриттям та нещільністю прилягання якоря до полюсного наконечника; при розрахунках величину ?пр звичайно приймають рівною 0.1мм. y - середнє значення ходу якоря - відстань від якоря до полюсного наконечника, яка визначається по осі наконечника: y = 0.2 і ун і = 4(3) ун - початковий (повний) хід якоря ?0 - магнітна константа (?0 = 4 ? 10? Гн/м) y = 0.2·4·0.02 = 0.016 м. ? = 0.0001·0.016 = 0.0161 м. Магнітні провідності неробочих зазорів між полюсним наконечником і сердечником, а також між сердечником і скобою визначаємо за формулою: ?н2 = ?0· ?·d?с /4?н2; ?н3 = ?0·?·d?с /4?н3 (5) де ?н2,?н3 - відповідно немагнітні зазори в неробочих зазорах 2 і 3; при розрахунках звичайно приймають ?н2 = ?н3 = ?пр Провідності (опори) цих ділянок нелінійні, для їх розрахунку треба знати криві намагнічування, а також довжини середніх силових ліній і площин поперечних перерізів відповідних ділянок магніто проводу. Довжину силової лінії в полюсному наконечнику приймають рівною товщині lпп наконечника, а довжини середніх силових ліній по якорю та по скобі (за межами зони розсіювання) розраховують згідно з формулами: lя = lo-ack/2-ая ?·ая/2(16) lckз=lo-3·ack/2 ?·ack/2(17) lя = 64·10? 3-10·10? 3 /2-10·10? 3 3.14159·10·10? 3/2 = 64.70795·10? 3 м. lckз=64·10? 3-3·10·10? 3/2 3.14159·10·10? 3/2 = 64.70795·10? 3 м.В даній курсовій роботі був проведений розрахунок характеристик електромагніта постійного струму із зовнішнім якорем, що притягується і тепловий розрахунок котушки з метою визначення нагрівання в залежності від варіанта її намотування.

Размещено на .ru

Вывод
В даній курсовій роботі був проведений розрахунок характеристик електромагніта постійного струму із зовнішнім якорем, що притягується і тепловий розрахунок котушки з метою визначення нагрівання в залежності від варіанта її намотування.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?