Розрахунок каналізаційної мережі - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 62
Визначення розрахункових витрат стічних вод населених пунктів, житлових і суспільних будинків, виробничих підрозділів. Режим надходження стічних вод. Гідравлічний розрахунок мережі неповної роздільної системи водовідведення. Проектування насосних станцій.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Комплекс інженерних споруд і санітарних заходів, призначених для збору стічних вод в місці утворення, відведення їх за межі обслуговуваного обєкта, очищення, знешкодження і знезараження стічних вод і утворюваних осадів, випуску очищених стічних вод у водоймища, називається водовідвідною системою або каналізацією. Система каналізації складається з внутрішніх каналізаційних пристроїв призначених для прийому стічних вод в місці утворення і відведення їх за межі будівлі і відвідних труб, стояків і випусків. Зовнішня каналізаційна мережа - це розгалужена мережа труб, каналів, що збирають і відводять стічні води самопливом до насосної станції або до очисних споруд. У межах кожного басейну вулична каналізаційна мережа обєднується одним або декількома колекторами, які відводять стічні води за межі басейну. Колектором називають ділянку каналізаційної мережі, що приймає стічні води з двох або декількох вуличних ліній.Розрахунковою витратою стічних вод називається максимальна витрата, на яку розраховують водовідвідну мережу і очисні споруди [1]. Загальний обєм стічної рідини визначають на підставі обліку норми водовідведення на одного жителя, а у виробництві - норми води на випуск одиниці продукції. У загальну витрату стічних вод сільського населеного пункту входять: стічні води від житлової забудови; Середні витрати для житлових, суспільних будинків: Добові, м3/добу м3/добу, м3/добу, м3/добу, м3/добу, м3/добу. , (1.12) де , - число працюючих у добу, що користуються душем з витратою 40 і 60 л води на 1 людину; , - число працюючих у зміну з максимальним числом робітників, що користуються душем при нормі 40 і 60 л води на 1 людину.Від глибини закладення трубопроводів істотно залежать вартість і терміни будівництва водовідвідної мережі. При відсутності даних з експлуатації мінімальну глибину закладання лотка трубопроводу допускається приймати: для труб діаметром до 500 мм на 0,3 м; а для труб більшого діаметру - на 0,5 м менше максимальної глибини проникнення в грунт нульової температури. Мінімальну глибину закладання трубопроводу можна знайти за наступною формулою: , (2.1) де:-глибина проникнення нульових температур, м; d-діаметр лотка каналізації, м. При відкритому способі проведення робіт глибина закладення трубопроводів у сухих ґрунтах не повинна перевищувати 7 - 8 м, а в мокрих ґрунтах 5 - 6 м. Однак вартість будівництва трубопроводів закритими способами навіть із застосуванням сучасних прийомів проведення робіт велика, тому глибину закладення мережі варто обмежувати.

Вывод
По проведеним розрахункам була розраховано: - Максимальні секундні витрати, що надходитимуть на очисну станці;

- Складена і розрахована гідравлічна мережа каналізації;

- Були запроектовані і розраховані дві насосні станції перекачки стічних вод. Розрахунки приведені у розділі 2.4;

- Із урахуванням економічних витрат даний проект не рекомендований до розробки в дійсності, оскільки для такого селищя, без перспектив його розвитку, застосування такого інженерного проекту не вигідне.

Список литературы
1. Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи "Гідравлічний розрахунок водовідвідної мережі в населеному пункті" з дисципліни "Водопостачання та водовідведення" / Дніпропетровський державний аграрний університет. Дніпропетровськ, 2013р. - 14с.

2. Шевелев Ф. А. Таблицы для гидравлического расчета стальных, чугунных, азбестцементных, пластмассовых и стеклянных водопроводных труб. Изл. 5-е, доп. М., Стройиздат, 1973, 112с./(Всесоюз. науч.-ислед. инж. водоснабжения, канализации и гидротехн. Сооружений и инж. Гидрогеологии - ВОДГЕО).

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?