Розрахунок калькуляції собівартості та ціни розробки бази даних реалізації косметичної продукції - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 182
Загальний склад, структура таблиць та бази даних, опис інформаційних полів структури таблиць, головних процедур. Розробка інструкцій: адміністратору, менеджеру, користувачу, гостю. Собівартість, ціна розробки бази даних реалізації косметичної продукції.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Сучасний світ інформаційних технологій важко уявити собі без використання баз даних. Фактично інформація стає чинником, що визначає ефективність будь-якої сфери діяльності. Збільшилися інформаційні потоки і підвищилися вимоги до швидкості обробки даних, і тепер уже більшість операцій не можуть бути виконані вручну, вони вимагають застосування найбільш перспективних компютерних технологій.3) Форма замовлення продукції, в якому міститься наступна інформація: номер замовлення, прізвище консультанта, дата замовлення, дата, до якої потрібно сплатити замовлення, перелік замовленої продукції. · операційні системи, що підтримуються: Windows 7; Windows Server 2003; Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2; Windows Vista; Windows XP; Microsoft Office Access - система управління базами даних, має широкий спектр функцій, включаючи повязані запити, звязок із зовнішніми таблицями і базами даних. СУБД Access 7.0 для роботи з даними використовує процесор баз даних Microsoft Jet 3.0, обєкти доступу до даних і засобу швидкої побудови інтерфейсу - конструктор форм. Незважаючи на свою орієнтованість на кінцевого користувача в Access присутня мова програмування Visual Basic for Application, що дозволяє створювати масиви, свої типи даних, викликати DLL-функції, за допомогою OLE Automation контролювати роботу додатків, що можуть функціонувати як OLE-сервери.Для створення програми реалізації косметичної продукції я використовувала однозвенну архітектуру з локальним розташовуванням бази даних, це означає, що система не буде використовуватися в мережі, адже база даних буде знаходитися на локальному компютері. До складу бази даних входить: · авторизація користувачів - реєстрація та вибір доступу в користуванні; · перегляд таблиць - продукції, яка є в наявності, немає в наявності, перегляд всіх консультантів та їх клієнтів, додавання продукції або її видалення Система була розроблена з використанням СУБД Microsoft SQL Server Compact 3.5 за допомогою Visual Studio C#. В ході розвязання задачі був створений проект, який містив наступні форми: · BD_Cosmetics - головна форма програми;На екрані зявляється головна форма програми (рисунок 3.4): Рисунок 3.4 - Головна форма програми За допомогою пункту меню «Выбор таблицы» адміністратор може переглядати інформацію про клієнтів, консультантів, складові замовлення, склад продукції (рисунок 3.5): Рисунок 3.5 - Пункт меню «Выбор таблицы» Обираємо таблицю «Продукция» (рисунок 3.6): Рисунок 3.6 - Таблиця «Продукция» Додамо новий запис до цієї таблиці (рисунок 3.7): Рисунок 3.7 - Додавання нового запису до таблиці «Продукция» Натискаємо «Добавить» і бачимо результат (рисунок 3.8): Рисунок 3.8 - Таблиця «Продукция» після додавання нового запису4.1 Розрахунок калькуляції собівартості та ціни розробки бази даних реалізації косметичної продукції Підприємство при виконанні розрахунку трудомісткості розробки бази даних реалізації косметичної продукції здійснює певні витрати (матеріальні, нематеріальні, трудових ресурсів). Для визначення собівартості розробки бази даних реалізації косметичної продукції використовується розрахунково - аналітичний метод розрахунку калькуляції по статтям. Собівартість розробки бази даних реалізації косметичної продукції розраховується за формулою: С= М грн. При розрахунку калькуляції ціни розробки бази даних реалізації косметичної продукції використовується метод «середні витрати прибуток».В ході виконання курсової роботи з дисципліни «Бази даних та інформаційні системи» на тему «Реалізація косметичної продукції» було виконано: 1) Дослідження предметної області, виявлення первинних обєктів предметної області. В результаті аналізу було обрано СУБД Microsoft SQL Server за допомогою Visual Studio C# 2010 для реалізації поставленої задачі.

Вывод
aaca ei?enooaa? ?ioi?iao?eiee

В ході виконання курсової роботи з дисципліни «Бази даних та інформаційні системи» на тему «Реалізація косметичної продукції» було виконано: 1) Дослідження предметної області, виявлення первинних обєктів предметної області.

2) Нормалізація таблиць до 3-ої нормальної форми, усунення аномалій;

3) Аналіз переваг та недоліків 3-х СУБД. В результаті аналізу було обрано СУБД Microsoft SQL Server за допомогою Visual Studio C# 2010 для реалізації поставленої задачі.

4) Реалізація поставленої задачі: створення, індексування та звязування таблиць, створення інтерфейсу користувача.

Для забезпечення таємності та секретності було створено 4 групи користувачів з різним рівнем доступу, кожна з яких має свій пароль: · адміністратор;

· менеджер;

· гість;

· користувач.

Для розробленої системи була створена довідка.

Система відповідає основним характеристикам систем баз даних.

Список литературы
1) Байдачный С.С. «.NET Framework Секреты создания Windows - приложений», 2014 - 384-490 с.

2) Сергей Кузнецов. Наиболее интересные новшества в стандарте SQL:2003

3) Томас Коннолли, Каролин Бегг. Базы данных. Проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика

4) Ребекка М. Райордан. Основы реляционных баз даннях

5) Грофф Дж., Вайнберг П. Энциклопедия SQL. 3-е изд: 2013, СПБ, Питер

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?