Розрахунок кіл трифазного струму та перехідних процесів у лінійних електричних колах - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 158
Поняття симетричної системи напружень, перехідного процесу. Розрахунок трифазних ланцюгів, режимів роботи при з’єднанні навантаження в трьохпровідну зірку та в трикутник; перехідних процесів в електричних колах класичним та операторним методами.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Якщо напруження джерела рівні і здвинуті відносно один одного по фазі на один і той же кут, джерело вважається симетричним, а сукупність напружень, що видається - симетричною системою напружень. Якщо в кожну фазу включені однакові опори навантаження (наприклад, обмоток статора асинхронного двигуна ), то таке навантаження симетричне, а режим роботи кола називається також симетричним. Тому фазні (вони ж і лінійні) струми знаходяться згідно із законом а струм в нульовому проводі - згідно з першим законом Кірхгофа: При зєднанні навантажень зіркою без заземленої нейтралі напруження зміщення нейтралі визначається за методом двох вузлів: При відсутності нульового проводу . В час приведення балансу потужностей при визначенні потужностей джерела символічним методом потрібно мати на увазі, що обмотки генератора звичайно сполучаються в зірку, де фазні напруження відстають по фазі від відповідних лінійних напружень на кут 30°. При несиметричних режимах в трьохпровідних системах рівності потужностей фаз приймача і навантаження звичайно немає, але, безумовно, загальний баланс активних і реактивник потужностей джерела і навантаження завжди має місце.Побудувати векторні діаграми для двох випадків: а) ключ в нульовому проводі замкнутий; Розрахунок проводимо символічним методом: Фазні струми (вони ж і лінійні): Струм в нульовому проводі Необхідно визначити напруження зміщення нейтралі: , де провідність фаз в символічній формі, Фазні напруження на навантаженні: Фазні струми (вони ж ілінійні) знаходимо згідно із законом Ома: Перевірка рішення згідно з першим законом Кірхгофа: Векторна діаграма до задачі 1.3 (б) При приведенні балансу активних і реактивних потужностей потрібно мати на увазі, що джерело видає потужність при симетричній системі напружень і несиметричній системі лінійних струмів, а споживається потужність при несиметричній системі фазних напружень навантаження і тій же системі струмів. Потужність джерела зручніше визначити в символічній формі: Потужність споживачів можливо визначити через квадрати струмів: Баланс потужностей сходиться, що є надійною перевіркою правильності розрахунку.Енергія магнітних полів і електричних не може змінюватися вмить, тому перехідні процеси завжди мають ту або іншу тривалість часу і підкоряються двом законам комутації. Вважаючи, що причинами перехідних процесів є різного роду комутації, що відбуваються вмить, перший закон комутації свідчить, що в будь-якій гілці з індуктивністю потозєднання і струм не можуть змінюватися стрибком. Опір можна записати відносно будь-якого розімкненого кола, наприклад: Знаходимо вільні складові струмів: Можемо визначити повні значення струмів: Малюнок 1 - Графіки перехідних функцій , , Малюнок 2 - Графік перехідної функції б) Операторний метод. Звідки (враховуючи, що є оригіналом ) знаходимо: Знайдемо струм (враховуючи, що є оригіналом ): Знайдемо струм : Як бачимо, струми, розраховані класичним та операторним методами, співпадають. , Перехідна функція виглядає наступним чином: За допомогою отриманих двох функцій, знайдемо функції усіх інших струмів: Струм знайдемо за І законом Кірхгофа: Малюнок 3 - Графіки перехідних функцій , , Малюнок 4 - Графік перехідної функції б) Операторний метод.

План
Зміст

1. Розрахунок трифазних ланцюгів

1.1 Загальні положення

1.2 Розрахунок режимів роботи при зєднанні навантаження в трьохпровідну зірку

1.3 Розрахунок режимів роботи при зєднанні несиметричного навантаження в зірку

1.4 Розрахунок режимів роботи при зєднанні несиметричного навантаження в трикутник

2. Розрахунок перехідних процесів в електричних колах

2.1 Загальні положення

2.2 Розрахунок перехідних процесів класичним та операторним методами

Задача 2.2.1

Задача 2.2.2

Задача 2.2.3

Список літератури

1. РОЗРАХУНОК ТРИФАЗНИХ ЛАНЦЮГІВ

1.1 Загальні положення

Список литературы
1. Атабеков Г.И. Теоритические основы электротехники. Линейные электрические цепи. - М.: Энергия, 1976. - 592с.

2. Бессонов Л.А. Теоритические основы электротехники. Электрические цепи. - М.: «Гардарики», 2002. - 638с.

3.Будыщев М.С. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка. - Л.: Афіша, 2001. - 424с.

4. Прехач В.С. Теоретична електротехніка. Лінійні кола. - Висш. школа, 1992. - 438с.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?