Розрахунок елементів цифрової радіорелейної системи передачі - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 115
Розробка ділянки цифрової радіорелейної системи на базі обладнання Ericsson Mini-Link TN. Дослідження профілів інтервалів даної системи. Дослідження сайтів Mini-Link TN, принципи передачі інформації, розрахунок в залежності від типу апаратури, рельєфу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Використовуючи вхідні дані для розрахунків, а також основні характеристики РРС Ericsson Mini-Link-TN, я можу зробити висновок, що передача інформації в моєму випадку буде здійснюватися в діапазоні частот 11 ГГЦ, коефіцієнт підсилення антен діаметром 1,2 м - 41,4 DBI. Максимальні відстані між РРС визначаються задачами організації звязку, а також розрахунком в залежності від типу апаратури, рельєфу місцевості та припустимої висоти підвісу антен. Для перевірки стійкості звязку необхідно для кожного прольоту розрахувати сумарну імовірність погіршення якості звязку та далі розрахувати сумарну імовірність погіршення якості звязку на РРЛ, але для цього необхідно спочатку розрахувати висоти підвісу антен. Висоти підвісу антен визначаються з профілю. Тому визначаю параметри профілю прольоту: 1) Висота підвісу антени: на ОРС-1 - 30 м, на ПРС-1 - 30 м;На даній розрахунково-графічній роботі я розрахував елементи цифрової радіорелейної системи передачі. У першій частині я розробив ділянку цифрової РРЛ на базі обладнання ERICSSON MINI-LINK TN, дотримуючись вихідних даних для розрахунків і вимог до проектування. У другій частині дослідив 4 профілі інтервалів лінії звязку, а також визначив їх параметри.

Вывод
На даній розрахунково-графічній роботі я розрахував елементи цифрової радіорелейної системи передачі. Робота складалася із 4 основних частин. У першій частині я розробив ділянку цифрової РРЛ на базі обладнання ERICSSON MINI-LINK TN, дотримуючись вихідних даних для розрахунків і вимог до проектування. Результатом служить структурна схема РРЛ, зображена на рис. 2. У другій частині дослідив 4 профілі інтервалів лінії звязку, а також визначив їх параметри. Умова відкритого інтервалу виконується. У третій частині роботи визначив основні параметри кожного сайту на даній РРЛ, а також на рис. 15 навів специфікацію даних сайтів. І в останній частині розрахунково-графічної роботи було розроблено оптимальну і найбільш доцільну DCN для даної РРЛ.

РГР спирається на використання сучасних методів проектування, що застосовуються відповідними спеціалізованими установами, та максимально наближена до питань реального проектування цифрових систем передачі. Тому, виконавши дану роботу, я набув певних навиків у проектування цифрових РРЛ за допомогою програмного забезпечення Radio Mobile і Google Earth.

Список литературы
1. Грицька Т.С., Слюсарь І.І., Тиртишников О.І., Уткін Ю.В. Начально-методичний посібник до виконання рефератів, розрахунково-графічних, курсових і кваліфікаційних робіт. - Полтава: ПОЛТНТУ, 2012. - 60 с.

2. ДСТУ-3008-95. Державний стандарт України - Документація. Звіти у сфері науки і техніки. - К.: Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації, 1996 р.

3. Слепов Н.Н. Синхронные цифровые сети SDH. - М.: Эко-Трендз, 1997. - 143 с.

4. Немировский А.С., Даниловис О.С., Маримонт Ю.И. Радиорелейные и спутниковые системы передачи. - М.: Радио и связь, 1986. - 392 с.

5. НАРИТНИКТ.М., ВОЛКОВВ.В., УТКІНЮ.В. Радіорелейні та тропосферні системи передачі: навч. посіб. - Полтава: ПНТУ, 2009 р. -331 с.

6. Мордухович Л.Г., Степанов А.П. Системы радиосвязи. курсовое проектирование: учеб. пособие для ВУЗОВ. - М.: Радио и Связь, 1987. -192 с.

7. Mini-Link TN, Mini-Link НС, Mini-Link Е. ETSI. - Каталог продукции. RU/LZT 712 0191 R2C - 214 с.

8. Mini-Link TN release 4. - Ericssons market leading microwave transmission node. EN/LZT 110 5195 R4 ETSI. - 4 р.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?