Розрахунок електропостачання цеху - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 64
Визначення розрахункового навантаження заводу середнього машинобудування механічного цеху. Техніко-економічне обґрунтування вибору схеми зовнішнього електропостачання підприємства, схема цехової мережі. Розрахунок компенсації реактивної потужності.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Електричну енергію у сучасному розвиненому суспільстві широко використовують як у виробничій сфері, так і в побуті. Вона за допомогою різного роду пристроїв забезпечує виконання технологічних процесів у виробництві та побуті. Ці пристрої являють собою електроприймачі та споживачі електричної енергії. Приймачем електричної енергії (або електроприймачем) називають апарат, агрегат, механізм, за допомогою якого електрична енергія перетворюється в інший вид енергії (механічну, теплову, світлову, хімічну тощо) або ж у електричну з іншими параметрами. Вироблена електростанціями електроенергія споживається у промисловості, сільському господарстві, транспорті, комунально-побутовому секторі, а частина її втрачається під час передавання та розподілу в мережах електроенергетичних систем.Визначаємо середню активну та реактивну потужності за найбільш завантажену зміну: Рсм = Кв Рн Qcm = Рсм tg?, де Кв - коефіцієнт використання; Рвст = Рн для електроприймачів з тривалим режимом роботи; tg? - коефіцієнт потужності; Визначаємо розрахункове активне навантаження , тобто максимальне середнє навантаження за інтервал усереднення: Рр = Км • ?РСМ, де Км - коефіцієнт максимуму Визначаємо розрахункове активне навантаження , тобто максимальне середнє навантаження за інтервал усереднення: Рр = Км • ?РСМ, де Км - коефіцієнт максимуму Для побудови картограми активних навантажень підприємства методом коефіцієнта попиту визначаємо розрахункові активні навантаження всіх цехів підприємства: Рр = Кп Рвст., де Рр - розрахункова потужність цеху, КВТ; Кп - коефіцієнт попиту; Тоді масштаб картограми навантажень: Визначаємо радіус круга навантаження для цеху при даному масштабі: Розраховуємо координати центра електричних навантажень цеху, а потім заводу: Вихідні дані та розрахунки занесено в таблицю 1.3Живлення заводу можливо здійснити по повітряній лінії від підстанції, на якій встановлено два трансформатори напругою 110/35/10 КВ, чи від двох секцій шин 10 КВ ТЕЦ сусіднього підприємства по кабельній лінії. Переріз провідників лінії для обох варіантів вибираю за економічною густиною струму. Для визначення jek і Тм скористаємось типовим річним графіком навантаження за тривалістю, який зображено на рис. Для цього визначимо активні опори трансформатора та лінії: де DPK - втрати потужності КЗ в трансформаторі; Для мережі, що складається з одного ланцюга послідовно зєднаних елементів wm можна визначити по формулі: wm = wл = , де wi - параметр потоку відказів і-го елемента мережі: wm = awi = 0,03 0,7·12/100 0,006 0,01=0,13Вибір схеми електропостачанняВисоковольтні вимикачі вибираються за номінальною напругою і розрахунковим струмом з врахуванням після аварійних режимів. Переріз провідників вибираємо за економічною густиною струму: , де Jek - економічна густина струму. Визначимо струм для нормального і післяаварійного режимів для ліній підприємства напругою 110 КВ: Для установки на стороні 110 КВ вибираємо масляні вимикачі типу ВМК - 110 в якого Іном. Перевіримо вибраний вимикач за умовою: В нашому випадку встановлена двотрансформаторна ГПП і в нормальному режимі через секційний вимикач струм протікати не буде. У випадку, коли один з трансформаторів на ГПП вийде з ладу, то через секційний вимикач протікає струм, що рівний половині всього струму, який протікає через трансформатори ГПП (навантаження секцій розподілено майже рівно).В залежності від схеми цехові мережі поділяють на радіальні, магістральні і змішані. Радіальними називають мережі, в яких для передачі електричної енергії до споживача використовується окрема лінія. Магістральними називають мережі, в яких для передачі електроенергії до декількох споживачів використовується одна лінія електропередачі. На основі аналізу розміщення технологічного обладнання вибираємо змішану схему цехової мережі. Передбачається використання комплектних розподільних шинопроводів; кабелі від ТП до шинопроводів і РП прокладені в землі у трубах.Перевіряємо мінімально необхідне число трансформаторів в цехову ТП1: = Вибираємо No = 1 Перевіряємо значення коефіцієнта потужності Cosj: При такому значенні коефіцієнта потужності можливі значні втрати. Слід підвищувати потужність батарей конденсаторів, щоб добитися співвідношення Cosj = 0,85 - 0,98 По таблиці вибираємо тип конденсаторної установки для мережі U = 380 В, найближчу по потужності до 82,44 квар.: УК - 0,38 - 110Н.Одним з найбільш важливим елементом для системи електропостачання підприємства є ГПП, яка забезпечує електроенергією всіх споживачів підприємства. В ході виконання роботи було здійснено розроблення та вибір принципової електричної схеми електропостачання автозаводу при цьому було розглянуто порядок вибору системи електропостачання та техніко-економічне обґрунтування вибраної схеми системи електропостачання на підставі економічного аналізу.

План
ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ 1. Визначення розрахункового навантаження заводу середнього машинобудування механічного цеху

Розділ 2. Техніко-економічне обґрунтування вибору схеми зовнішнього електропостачання підприємства

2.1 Економічне обґрунтування схеми зовнішнього електропостачання підприємства

2.2 Розрахунок заводського електропостачання

2.3 Вибір високовольтних вимикачів і перерізу провідників

2.4 Вибір схеми і конструктивного виконання цехової мережі

Розділ 3. Розрахунок компенсації реактивної потужності

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Вывод
Одним з найбільш важливим елементом для системи електропостачання підприємства є ГПП, яка забезпечує електроенергією всіх споживачів підприємства. Метою курсового проекту є здійснення розрахунку та вибір силового трансформатора для ГПП. В ході виконання роботи було здійснено розроблення та вибір принципової електричної схеми електропостачання автозаводу при цьому було розглянуто порядок вибору системи електропостачання та техніко-економічне обґрунтування вибраної схеми системи електропостачання на підставі економічного аналізу. Проведені розрахунки максимально забезпечують надійне електропостачання проектованого підприємства. При цьому гарантується також забезпечення нормальних економічних і технічних показників системи електропостачання.

В результаті проведених розрахунків було визначено розрахункове навантаження підприємства з урахуванням втрат, яке складає S*=8026,6 КВА.

На підставі проведених розрахунків було здійснено вибір силового трансформатора ГПП, з огляду на величини навантажень, в якості силового трансформатора ГПП вибрано трансформатор ТДН ? 6300.

Список литературы
1. Справочник по электроснабжению и электрооборудованию /Под ред. А.А. Федорова. - М.: Энергоатомиздат, 1987. - Т.1 - 580 c., т.2 - 591 с.

2. Справочник по электроснабжению промышленных предприятий: Проектирование и расчет /А.С. Овчаренко и др. - Киев: Техніка, 1985.-185с.

3. Методичні рекомендації по виконанню курсової роботи з дисципліни «Електропостачання промислових підприємств»- Житомир: ЖВІРЕ, 2007-25с.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?