Розрахунок електропостачання населеного пункту - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 89
Визначення, основні вимоги та класифікація електричних схем. Особливості побудови мереж живлення 6–10 кВ. Визначення активних навантажень споживачів, а також сумарного реактивного і повного. Вибір та визначення координат трансформаторної підстанції.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Електричні мережі міських і сільських районів складаються із мереж напругою 6-10 КВ і мереж напругою 380/220 В. Ці мережі є найбільш дешевими, але забезпечують найнижчу надійність електропостачання, тому відповідно до схем цієї групи може здійснюватись електропостачання електроприймачів III категорії. До цієї групи, як правило, відносять мережі, що базуються на використанні петлевих ліній - ліній, що мають живлення з двох боків. При цьому використовують різні комбінації резервування: трансформатори через розподільну мережу 0,38 КВ, лінії 6-10 КВ і трансформатори через мережу 0,38 КВ, лінії і трансформатори з боку 6-10 КВ та ін. У нормальному режимі роботи лінія ЛІ знаходиться під навантаженням, а лінія Л2 - у резерві, але весь час під напругою.В курсовому проекті у відповідності до технічного завдання було розроблено схему електропостачання населеного пункту.

Вывод
В курсовому проекті у відповідності до технічного завдання було розроблено схему електропостачання населеного пункту. Зокрема: 1. Розраховано денні і вечірні активні, реактивні і повні навантаження споживачів;

2. Визначено кількість, місце розташування і тип комплектних трансформаторних підстанцій;

3. Розраховано електричні навантаження в мережах 0,38 КВ;

4. Визначено довжину повітряних ліній передач, а також необхідні для цього переріз і марку проводу;

5. Виконано графічне зображення населеного пункту з системою електропостачання і принципова електрична схема комплектної трансформаторної підстанції.

Список литературы
1. Кімстач О.Ю., Новогрецький С.М. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу «Основи електроенергетики і електропостачання». - Миколаїв: НУК, 2004 - 43 с.

2. Кімстач О.Ю. Індивідуальний комплект навчально-методичних матеріалів з дисципліни до виконання контрольних робіт з курсу, Електрична частина ТЕС і АЕС». Методичні вказівки. - Миколаїв: ІЗДО НУК, 2007. -45 с.

3. Князевский БА., Липкий Б.Ю. Электроснабжение промышленных предприятий. Учебник для студентов вузов. - М.: Высш. школа, 1986. -400 с.

4. Конюхова Е, А. Электроснабжение обьектов. - М.: Мастерство, Высшая школа, 2001. - 320 с, 5. Липкий Б.Ю. Электроснабжение промышленных предприятий й установок., М,: Высш. школа, 1975. - 360 с.

6. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю., Яшков Я А. Электроснабжение промышленных предприятий й установок. М.: Вьісш. школа, 2001. - 336 с, 7. Справочник по электроенабжению промышленных предприятий / Под ред. А.А. Федорова, Г.В, Сербиновского, М,: Знергия, 1980. -420 с.

8. Василега П.О. Електропостачання: Навчальний посібник. - Суми: ВТД «Університетська книга». 2008 р. - 415 с.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?