Розрахунок електронних схем - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 52
Вибір джерела живлення залежно від призначення підсилювача і необхідної вихідної потужності (напруга сигналу при навантаженні). Живлення ланцюгів транзистора. Властивості каскадів при різних ввімкненнях. Розрахунок амплітудно-частотних характеристик схем.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
2.12) представимо його у більш загальному вигляді в частотній області (рис.2.14), міст Віна являє собою смуговий фільтр, тому при використанні в ланцюгу зворотного звязку генератора дозволяє генерацію лише певних частот.

План
Зміст

1. Теоретичні відомості.

1.1 Живлення ланцюгів транзистора.

1.2 Властивості каскадів при різних ввімкненнях транзистору.

1.3 Активні фільтри.

1.4 Генератори коливань.

2. Розрахункова частина.

2.1 Підсилювальні каскади на біполярних транзисторах.

2.1.1 Завдання.

2.1.2 Методика розрахунку.

2.1.3 Кінцеві схеми з вказаними номіналами елементів.

2.1.4 Висновки.

2.2 Активні RC-фільтри нижніх частот.

2.2.1 Завдання.

2.2.2 Методика розрахунку.

2.2.3 Кінцеві схеми з вказаними номіналами елементів.

2.2.4 Розрахунок амплітудно-частотних характеристик схем.

2.2.5 Висновки.

2.3. RC-генератори.

2.3.1 Завдання.

2.3.2 Методика розрахунку.

2.3.3 Кінцева схема з вказаними номіналами елементів.

Вывод
Дані схеми є досить простими: в них немає стабілізації режиму транзисторів та іншого. Через це вони мають обмежене застосування в підсилювачах.З графіків АЧХ видно (див. рис. 2.8), що обидва фільтра мають частоту зрізу близьку до заданої в умові , але в реальній схемі вона може помітно відрізнятися, особливо тоді, коли необхідне велике її значення, яке досягається зменшенням ємностей, а це в свою чергу призведе до більшого впливу паразитних ємностей і т. д.Як видно з АЧХ (див. рис. 2.14), міст Віна являє собою смуговий фільтр, тому при використанні в ланцюгу зворотного звязку генератора дозволяє генерацію лише певних частот.

Список литературы
Використання операційних підсилювачів в різноманітних схемах дозволяє спростити розрахунок цих схем, адже на відміну від транзисторів та інших дискретних активних елементів, операційні підсилювачі мають параметри близькі до ідеальних (надзвичайно великий вхідний опір, малий вихідний опір, дуже велике значення коефіцієнту підсилення та відсутність власного зворотного звязку). На ОП можна будувати звичайні підсилювачі, фільтри, генератори, інвертори імпедансу та інші схеми, до того ж в інтегральному виконанні. В той час як розрахунок найпростішої схеми на одному транзисторі потребує застосування графоаналітичного методу і в цілому є дуже складним.

Список літератури

1. Терещук Р.М, Терещук К.М., «Полупроводниковые приемно-усилительные устройства». «Наукова думка», Киев, 1987.

2. Гусев В.Г., Гусев Ю.М., «Электроника». «Высшая школа», Москва, 1991.

3. Галкин В.И., Булычев А.Л., «Полупроводниковые приборы». «Беларусь» Минск 1987.

Поз. познач. Найменування Кіл. Примітка

Компоненти схеми рис. 2.4, а Резистори

R1 1206 23,7 КОМ 1

R2 2512 301 Ом 1

Конденсатори

C1 GRM18 3,3 МКФ 1 Murata

C2 GRM18 47 МКФ 1 -----||-----

Транзистори

VT1 МП39 1

Компоненти схеми рис. 2.4, б

Резистори

R1 1206 11,3 КОМ 1

R2 2512 301 Ом 1

Конденсатори

C1 GRM18 0,33 МКФ 1 Murata

C2 GRM18 47 МКФ 1 -----||-----

Транзистори

VT1 МП39 1

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата

Розроб. ???9526 Специфікація (схема електрична принципова) Літ. Арк. Аркушів

Перевір. **** 26

28

Реценз.

Н. Контр.

Затверд.

Поз. познач. Найменування Кіл. Примітка

Компоненти схеми рис. 2.6, а Резистори

R1, R2 1206 10,2 КОМ 2

Конденсатори

C1 GRM18 3,9 НФ 1 Murata

Мікросхеми

DA1 К140УД9 1

Компоненти схеми рис. 2.6, б

Резистори

R1, R2 1206 7,15 КОМ 2

R3 1206 14,3 КОМ 1

Конденсатори

C1 GRM18 8,2 НФ 1 Murata

C2 GRM18 3,9 НФ 1 -----||-----

Мікросхеми

DA1 К140УД9 1

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата

Розроб. ???9526 Специфікація (схема електрична принципова) Літ. Арк. Аркушів

Перевір. **** 27

28

Реценз.

Н. Контр.

Затверд.

Поз. познач. Найменування Кіл. Примітка

Компоненти схеми рис. 2.11

Резистори

R1 1206 16,2 КОМ 1

R2, R3 1206 6,65 КОМ 2

R4 1206 56,2 КОМ 1

Конденсатори

C1, C2 GRM18 8,2 НФ 2 Murata

Мікросхеми

DA1 К140УД9 1

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата

Розроб. ???9526 Специфікація (схема електрична принципова) Літ. Арк. Аркушів

Перевір. **** 28

28

Реценз.

Н. Контр.

Затверд.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?