Розрахунок електромагніта - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 49
Розрахунок магнітних провідностей повітряних зазорів. Побудова вебер-амперної характеристик ділянок магнітного кола, порядок та етапи складання схеми його заміщення. Розрахунок головних параметрів магнітного кола. Побудова тягової характеристики.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Поверхні скоби і осердя не є еквипотенційні, тому в даному випадку при визначенні магнітної провідності шляхів потоків розсіювання зручно користуватися провідністю на одиницю довжини осердя - питомою провідністю. При розрахунку магнітне коло треба розбити на чотири рівних ділянки, звідки довжина кожної ділянки X. При розрахунку магнітне коло треба розбити на чотири рівних ділянки, звідки довжина кожної ділянки X: Х = 0,137/4 = 0,03425 м Магнітну провідність неробочого повітряного зазору між якорем і скобою у проекті визначають методом розбивки поля на прості фігури, зробивши при цьому два допущення: - провідність при переміщенні якоря не змінюється; Падіння магнітного потенціалу на ділянці скоби: = 25,532 А = 41,723 А = 56,045 А = 69,745 А = 110,845 А = 174,364 А = 298,909 А = 422,209 А Оскільки геометричні розміри осердя і скоби на всіх ділянках однакові, то для тих самих потоків можна записати: 27,4 25,532 = 52,932 А 52,3 41,723 = 94,023 А 62,267 56,045 = 118,312 А 87,166 69,745 = 156,911 А 143,234 110,845 = 254,079 А 236,633 174,364 = 410,997 А 572,9 298,909 = 871,809 А 959 422,209 = 1381,209 А Магнітного потенціалу в підставі скоби: F = 7,455*(6,5-1,5/2) = 42,864 А F = 12,182*(6,5-1,5/2) = 70,045 А F = 16,364*(6,5-1,5/2) = 94,091 А F = 20,364 *(6,5-1,5/2) = 117,091 А F = 32,364 *(6,5-1,5/2) = 186,091 А F = 50,909 *(6,5-1,5/2) = 292,727 А F = 87,273 *(6,5-1,5/2) = 501,818 А F = 123,273 *(6,5-1,5/2) = 708,818 А Падіння магнітного потенціалу на першій ділянці: 27,4 25,532 42,864 = 95,795 А 52,3 41,723 70,045 = 164,068 А 62,267 56,045 94,091 = 212,403 А 87,166 69,745 117,091 = 274,002 А 143,234 110,845 186,091 = 440,070 А 236,633 174,364 292,727 = 703,724 А 572,9 298,909 501,818 = 1373,627 А 959 422,209 708,818 = 2090,027 А Таблиця 1.При виконанні курсової роботи була побудована тягова характеристика приводного електромагніта, розраховані параметри обмотки та проведений тепловий розрахунок.

Вывод
При виконанні курсової роботи була побудована тягова характеристика приводного електромагніта, розраховані параметри обмотки та проведений тепловий розрахунок.

Список литературы
1. Методические указания по применению ЭВМ в расчетах тяговых аппаратов для студентов 2 курса дневной формы обучения специальности 18-07 / Сост. М.И. Киселев. - Харьков: ХИИГХ, 1990. - 52 с.

2. Основы теории электрических аппаратов: Учебник для вузов по спец. «Электрические аппараты»/ И.С. Таев, Б.К. Буль, А.Г. Годжелло и др.-М.: Высш. шк., 1987. - 352 с.

3. Бородина М.Г. Расчет электромагнитов постоянного тока: учебн. Пособие для курсового проектирования. - М.: МЭИ, 1979. - 58 с.

4. Корягина Е.Е., Коськин О.А. Электрооборудование трамваев и троллейбусов. - М.: Транспорт, 1982. - 296 с.

5. Тягові електричні апарати. Методичні вказівки до виконання курсового проекту (для студентів 2, 3 курсів денної форми навчання спеціальності 7.092.202)/. Укл. М. І. Кисельов, К.О. Сорока.-Харків: ХДАМГ, 2002.-45 с.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?