Розрахунок електричного кола - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 54
Зміст перетворень в електричних колах та їх розрахунку за допомогою рівнянь Кірхгофа. Метод контурних струмів і вузлових потенціалів. Баланс потужностей та топографічна векторна діаграма. Визначення діючих та миттєвих значень струмів у всіх вітках.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Перший закон Кірхгофа: алгебраїчна сума струмів у вітках, що сходяться до одного вузла кола, дорівнює нулю. Другий закон Кірхгофа: алгебраїчна сума ЕРС будь-якого замкненого контуру електричного кола дорівнює алгебраїчній сумі спаду напруг на елементах цього контуру. Падіння напруг на ділянках кола входять в рівняння зі знаком плюс, якщо напрямок струму, що протікає по цій ділянці, збігається з напрямом обходу контуру. Струми у вітках визначаються як алгебраїчна сума контурних струмів, що протікають по цих вітках. При записі рівнянь напрямок обходу контуру звичайно вибирають такими, що збігаються з напрямком контурного струму; при цьому треба враховувати, що у вітках, які належать двом або більше контурам, протікає відповідна кількість контурних струмів і, отже, падіння напруги на таких ділянках складається з алгебраїчної суми спадів напруг від кожного контурного струму.Після перетворення вона має вигляд: Після цього задаємо напрямок струмів в кожній вітці і також задаємо напрямок обходу контура: 2. а). Складаємо рівняння за законами Кіргхофа: - Далі коефіцієнти цих рівнянь подаємо числами і маємо: 17x1 7y1 3z1 = 45 в) складаємо рівняння методом вузлових потенціалів: Приймемо потенціал третього вузла рівним нулю (?3 = 0). Для початку вибираємо довільний замкнутий контур: Далі визначаємо потенціали в кожному вузлі, а потенціал четвертого вузла прирівнюємо до нуля (?4 = 0). ?4 = 0;В першому завданні контрольної роботи мені необхідно було розрахувати електричне коло постійного струму. При розвязуванні даної задачі я використовував такі перетворення: перетворення електричного кола за допомогою методу «трикутник - зірка», заміна декількох послідовно зєднаних опорів одним еквівалентним - ці перетворення я використовував для спрощення електричної схеми і її подальших розрахунків. Для розрахунку перетвореного електричного кола я використав метод контурних струмів, за допомогою якого спочатку знаходять контурні струми, а потім знаходять струми в кожній вітці.

План
Зміст

1. Умова завдання

2. Вступ

3. Розрахунково-графічна частина

4. Висновки

5. Список рекомендованої літератури

1. Умова завдання

Завдання 1

Вывод
В першому завданні контрольної роботи мені необхідно було розрахувати електричне коло постійного струму. При розвязуванні даної задачі я використовував такі перетворення: перетворення електричного кола за допомогою методу «трикутник - зірка», заміна декількох послідовно зєднаних опорів одним еквівалентним - ці перетворення я використовував для спрощення електричної схеми і її подальших розрахунків. Для розрахунку перетвореного електричного кола я використав метод контурних струмів, за допомогою якого спочатку знаходять контурні струми, а потім знаходять струми в кожній вітці. Після розрахунків я склав баланс потужностей і довів, що .

В другому завданні мені також необхідно було розрахувати електричне коло, але вже змінного синусоїдального струму. Розвязуючи дану задачу я також спочатку спростив схему за допомогою методу заміни двох або більше паралельно зєднаних віток однією еквівалентною. Оскільки нам потрібно було розрахувати коло змінного синусоїдального струму, то всі розрахунки проводилися в комплексній формі. Спочатку я розрахував комплексні опори, а після цього знайшов комплексні значення струмів. Далі я склав баланси активної та реактивної потужностей окремо для джерела і споживачів. Отримані результати практично зійшлися, а похибка склала менше одного відсотка.

Список литературы
1. Нейман Л.Р., Демирчян К.С. Теоретичні основи електротехніки. Т. І, П. М.; Енергія, 1966.

2. Теоретичні основи електротехніки/ Під ред. проф. П.А. Іонкина Т. І, П. М.; Вища школа, 1976.

3. Поливанов К.М. Теоретичні основи електротехніки. Т. І. М.; Енергія, 1972.

4. Жуховицький Б.Я., Негневицький І.Б. Теоретичні основи електротехніки. Т. П. М.; Енергія, 1972.

5. Бессонов Л.А. Теоретичні основи електротехніки. М.; Вища школа, 1978.

6. Атабеков Г.І. Теоретичні основи електротехніки, Ч. І, П. М.; Енергія, 1970.

7. Шебес Н.Р. Теорія лінійних електричних кіл в вправах і задачах. М.; Вища школа, 1973.

8. Задачник з теоретичних основ електротехніки/Під ред. К. Поливанова. М.; Енергія, 1973.

9. Збірник задач з ТОЕ/ Під ред. Л.А. Бессонова. М.; Вища школа, 1975.

10. Збірник програмованих задач з ТОЕ/ Під ред. Н.Г. Максимовича, І.Б. Гуделько. К.; Вища школа, 1976.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?