Розрахунок електричної мережі на кілька варіантів підключення - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 116
Загальні положення проектування електричних мереж. Покриття потреб мережі в активній та реактивній потужності. Вибір трансформаторів. Критерії раціональної схеми електромережі на підставі техніко-економічного порівняння конкурентоздатних варіантів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Електроенергетика України - потужній, складний і розгалужений технологічний комплекс, який є основою функціонування і розвитку всього суспільного виробництва, забезпечення умов цивілізованого життя населення. Основа електроенергетики - її обєднана енергосистема (ОЕС), яка здійснює електропостачання споживачів і взаємодіє з енергосистемами сусідніх країн, забезпечуючи імпорт та експорт електричної енергії.Проектування розвитку енергосистем зложилося в нашій країні більше 40 років тому і у цей час являє собою досить чітко обкреслений напрямок інженерної діяльності. Проектні роботи в електроенергетиці виконуються по енергосистемі в цілому, по якій-небудь її частині або по конкретному енергетичному обєкті. Найбільш значна питома вага електротехнічних питань у проектах розвитку енергосистем (у проектах розвитку ОЕС і РЕС значне місце займають питання розвитку електростанцій, однак вони тісно повязані з питаннями розвитку їх основної електричної мережі).Завданням проектування розвитку енергетичних систем і електричних мереж є розробка й обґрунтування технічних і економічних питань, що обумовлюють оптимальний розвиток електричних станцій і мереж, при якому забезпечується електропостачання споживачів при дотриманні нормативів надійності і якості з обліком економічних і соціальних вимог. Проекти розвитку енергосистем і електричних мереж повинні служити вихідним матеріалом для обґрунтування необхідності й доцільності будівництва, розширення або реконструкції електростанцій, ЛЕП і ПС і визначення їхніх технічних характеристик. Проекти розвитку енергосистем і електричних мереж є інструментом, що дозволяє комплексно розглянути єдиний технологічний процес виробництва, передачі, розподілу й споживання електроенергії з урахуванням економічних інтересів всіх учасників і суспільства в цілому й дотримання законодавства про енергопостачання. 2) схема розвитку ОЕС, у якій визначається ріст рівнів електроспоживання й електричних навантажень по регіонах і великих вузлах, уточнюється розміщення й потужність електростанцій, складаються баланси потужності й енергії, обґрунтовується розвиток системообразуючої мережі 750-330 КВ, включаючи аналіз режимів, визначаються вимоги до електроустаткування й т.п.; 3) схеми розвитку електричних мереж міст (як правило, з населенням 250 тис. люд. і більше), промвузлів або окремих великих споживачів, у яких на базі рішень, прийнятих у схемах ОЕС і РЕС, розробляється конфігурація, схеми й аналізуються режими роботи електричних мереж 110 КВ і вище.Розглянемо споживання активної потужності в мережі для періоду найбільших навантажень. При розрахунку одночасно споживаної активної потужності враховують можливість розбіжності в часі доби найбільших навантажень окремих пунктів.Орієнтовний розрахунок потужності компенсуючих пристроїв (КП) у проектованій мережі на основі наближеної оцінки можливих складових балансу реактивної потужності виконуємо до вибору схеми електричної мережі. Останнє може вплинути на перетин проводів ПЛ, номінальні потужності трансформаторів, втрати напруги, потужності й енергії в мережі і, як результат, - на правильність рішення на вибір оптимального варіанта мережі. Баланс реактивної потужності в проектованій мережі встановлюється рівнянням: (2.2) де QСИСТ - реактивна потужність видавана системою; Потужність КП, необхідних для установки в мережі, щоб забезпечити баланс реактивної потужності, знаходимо на підставі рівняння (2.2) з урахуванням прийнятих допущень: (2.6) З огляду на те, що в режимі зимового максимуму навантажень за умовами зустрічного регулювання напруги на нижчій стороні ПС повинно не менш чим на 5% перевищувати номінальне значення, потужність кожної із установлених батарей КП можливо визначити по формулі: Q i = Q i ном · (U/Uном) (2.9) де Qpky i ном - потужність прийнятих типів батарей конденсаторів при номінальній напрузі;Далі визначаємо активний опір проводів лінії - rл й індуктивний опір фази лінії Хл: ; (2.18) де r0 й х0 - питомі активні й реактивні опори повітряної лінії, Ом/км; Потім розраховуємо втрати напруги в лініях у відсотках від номінального в нормальному ?UН і післяаварийних ?UА режимах, використовуючи рівняння: (2.19) У нормальному й післеаварийних режимах максимальні втрати напруги в мережі не перевищують припустимих значень за умовою регулювання напруги, струм у всіх лініях менше припустимого по нагріванню. У кільцевій схемі навантаження ПС ураховуємо у вузлах замкнутої мережі ВН і визначаємо потоки потужності на головних ділянках пропорційно довжині ділянок мережі й, виходячи з умов балансу потужності, знаходимо потоки потужності на інших ділянках. Всі інші розрахунки по варіанту проводяться аналогічно першому варіанту, залежно від потужностей по лініях.Вибираємо трансформатори з умови, що енергосистема може забезпечити при виході із ладу одиного з трансформаторів на ремонт або заміну протягом доби, і потрібне резервування споживачів I й II категорій. При цьому трансформатор, що залишився в роботі, повинен забезпечити живлення споживачів I й II катего

План
ЗМІСТ

ВСТУП

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ

1.1 Загальні відомості

1.2 Завдання і зміст проектів

2. ПРОЕКТ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ 110 КВ

2.1 Споживання і покриття потреб мережі в активній потужності

2.2 Споживання і покриття потреб мережі в реактивній потужності. Розрахунок компенсуючих пристроїв мережі

2.3 Аналіз схем побудови електричної мережі

2.4 Вибір трансформаторів

2.5 Вибір раціональної схеми електричної мережі на підставі техніко-економічного порівняння конкурентоздатних варіантів

2.6 Уточнені розрахунки режимів

2.7 Схема заміщення для уточнених розрахунків

2.8 Розрахунок режиму зимового максимуму навантаження обраного варіанта мережі

2.9 Розрахунок режиму літнього мінімуму навантаження обраного варіанта мережі

2.10 Розрахунок найбільш важких післяаварийних режимів обраного варіанта мережі

ВИСНОВОК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?