Розрахунок електричної частини підстанцій - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 79
Розрахунок електричних навантажень та побудова графіків навантаження підстанції. Вибір потужності трансформаторів підстанції та перевірка їх по навантажувальній здатності. Розрахунок струмів короткого замикання та вибір струмообмежувальних реакторів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
По цим графікам, а також по значенням Рн.max , Рс.max , і cos ?н , cos ?с , приведеним в завданні на курсову роботу необхідно побудувати графіки навантаження в іменованих одиницях. Визначаємо значення реактивної і повної потужностей графіків Q(t) і S(t) для зимових діб обмоток НН і СН: Q(і) = Рі ? tg ? ; S(і) = Рі / cos ? ; Приймаємо,що навантаження зимового максимуму 15 МВТ=100%, а для літнього періоду навантаження становить 92% зимового, тоді для СН з графіка випливає, що Таблиця 1.1 Приймаємо, що навантаження зимового максимуму 13 МВТ=100%, а для літнього періоду навантаження становить 92% зимового, тоді для НН з графіка випливає, що Таблиця 1.2 Враховуючи,що зима включає в себе 213 діб,а літо - 152,розрахуємо години для річного графіка. год при год при год при год при год при год при год при год при год при год при год при год при год при год при год при год приДля електропостачання споживачів першої та другої категорій,як правило, встановлюють два трансформатори (автотрансформатори) При перевірці вибраних трансформаторів по навантажувальній здатності враховують можливі систематичні і аварійні довготривалі перевантаження. Визначаємо відносне навантаження першого ступеня: де S(t)-навантаження менше, ніж Sном.т-ра. Визначаємо відносне навантаження другого ступеня: ; ; ;Розрахунок струмів к.з. проводиться в обсязі необхідному для вибору апаратів і шин ,а також для вирішення питання необхідності обмеження струмів к.з. Враховуємо, що на стороні ВН та СН трансформатори працюють паралельно, а на стороні НН-роздільно. При розрахунку періодичної складової струму к.з. в мережах вище 1000 В активні опори нехтують. Розрахунок початкового значення струму к.з. для підстанції спрощується, якщо джерело живлення - система. Розраховуємо аперіодичну складову струму к.з. до моменту розходження контактів у вимикачі , ударний струм к.з.Розрахунок кількості приєднань на стороні ВН: за даними nл = 2 Вибір структурної схеми електричних зєднань підстанції вибирається на основі схеми розвитку електричних схем енергосистеми чи схеми електропостачання району і повинна задовольняти відповідні вимоги. На підстанціях призначених для електропостачання споживачів на двох напругах (СН та НН) як правило, встановлюються автотрансформатори чи три обмоткові трансформатори як в нашому випадку. Для РП ВН вибираємо мостик з вимикачем в перемичці з відокремлювачами в колах трансформатора в сторону ліній: Основною перевагою даної схеми є її економічність (три вимикача на чотири приєднання) і простота експлуатації.Вимикачі є основними комутаційними апаратами і служать для відключення і ввімкнення кіл в різних режимах роботи. Для збереження стійкості роботи системи відключення КЗ повинно виконуватись якомога швидше; вимикач повинен бути пристосований для швидкодіючого АПВ. Номінальний струм вимкнення - найбільший струм КЗ (діюче значення періодичної складової), який вимикач здатний вимкнути при напрузі, що дорівнює найбільшій робочій, при заданій умові встановлення напруги і заданого циклу операцій. На термічну стійкість вимикач перевіряють по розрахунковому імпульсу квадратичного струму КЗ і знайдених в каталозі значенням і : . В установках невеликої потужності дозволено відключати розєднувачем не навантажені трансформатори, вмикати і вимикати струм навантаження лінії до 15 А при напрузі 10 КВ і вище, відключати (в певних межах) зарядний струм повітряних і кабельних ліній і струм КЗ на землю.Приймаємо провід АС-25/4.2 з Ідоп=142А Перевіримо провід по допустимому струм : Отже, умова виконується. Умова перевірки на корону: Таким чином, провід АС-25/4.2 по умовам коронування проходить. Перевіримо провід по допустимому струм : Отже, умова виконується. Умова перевірки на корону: Таким чином, провід АС-10/1.8 по умовам коронування проходить. Збірні шини вибираємо за допустимими струмами на шинах , який дорівнює струму найбільш потужного приєднання.

План
Зміст

1. Розрахунок електричних навантажень та побудова графіків навантаження підстанції

2. Вибір потужності трансформаторів підстанції та перевірка їх по навантажувальній здатності

3. Розрахунок струмів короткого замикання та вибір струмообмежувальних реакторів

4. Вибір головної схеми електричних зєднань підстанції

5. Вибір апаратів високої напруги

6. Вибір та розрахунок збірних шин та струмоведучих частин, схеми постійного струму та акумуляторних батарей

Список літератури

1. Розрахунок електричних навантажень та побудова графіків навантаження підстанції

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?