Розрахунок ексергетичного балансу теплоагрегатів - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 93
Визначення використання теплоти у трубчастій печі, ексергії потоку відбензиненої нафти та палива. Розрахунок рекуперативного утилізатора при втратах тепла 2%. Ексергетичний баланс турбіни та теплонасосної компресорної установки, що працює на фреоні.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Підвищення ефективності використання палива й енергії в хімічній промисловості обумовлюється, головним чином, технічним переозброєнням із застосуванням агрегатів великої одиничної потужності, упровадженням безупинних багатостадійних технологічних процесів з метою максимального використання енергії хімічних реакцій; утилізацією вторинних енергетичних ресурсів (БЕР) в основних енергоємних виробництвах. Велика кількість ВЕР утворюється при виробництві аміаку, сірчаної й азотної кислот, кальцинованої і каустичної соди: димові гази з температурою 400 - 1000 °С; фізична теплота продукційних газів, що охолоджуються,. твердих і рідких продуктів, рідин, що охолоджують, дистилярної рідини, фузельної води, конденсату, відпрацьованої пари і.т.п. Розробляються котли-утилізатори і для використання фізичної теплоти газів, що відходять, від установок вогневого знешкодження відходів. Для використання ВЕР сірчанокислотного виробництва розробляються могутні котли-утилізатори і водяні економайзери для підігріву живильної води за рахунок і теплоти, що виділяється при реакції контактування сірчистого газу; теплообмінники з проміжним теплоносієм для охолодження сірчаної кислоти; системи випарного охолодження з одержанням парі енергетичних параметрів.Кількість теплоти, що одержують продукти у ЙЙ зоні камери конвекції - 32,1 Ексергія потоку теплоти, підведеної до нафти у Й зоні камери конвекції: Ексергія потоку теплоти, підведеної до нафти у ЙЙ зоні камери конвекції Теплоти, що підводиться до продукту в Й зоні камери конвекції 9,575440,4584,385 Теплоти, що підводиться до продукту в ЙЙ зоні камери конвекції 31,035560,4814,89 Визначаємо середню теплоємність нафти: Звідси: Ексергія потоку відбензиненої нафти в Й зоні камери конвекції на вході: На виході: Ексергія потоку відбензиненої нафти в ЙЙ зоні камери конвекції на виході: Визначимо ексергію потоку нафти у камері радіації як суму ексергій рідкої і нафти, що випарувалася: Ексергія потоку нафти, що випарувалася: , де , ТодіВодяна пара з початковою температурою Т1=773 К розширюється у турбіні від тиску Р1=0,94 МПА до тиску Р2=0,12 МПА. Ексергетичний баланс теплонасосної компресорної установки, що працює на фреоні Теплота підводиться від відпрацьованої пари турбоустановки, що має температуру 313, до фреону, що випаровується при температурі 303 К і тиску 0,1263 МПА. Потім суха насичена пара стискується компресором до тиску 1 МПА і надходить у конденсатор фреону. У конденсаторі теплового насосу нагрівається вода, що йде на опалення від температури 322 до 390 К при тиску 1 МПА в кількості 0,873 кг на 1 кг фреону-11.У цій курсовій роботі був проведений розрахунок ексергетичного балансу трубчастої печі підігріву відбензиненої нафти, за допомогою якого було визначено, що ексергетичний ККД такої печі при заданих умовах складає 26,892%.

План
Зміст

Вступ

1. Розрахунок ексергетичного балансу трубчастої печі підігріву відбензиненої нафти

2. Розрахунок рекуперативного утилізатора при втратах тепла 2%

3. Ексергетичний баланс турбіни

4. Ексергетичний баланс теплонасосної компресорної установки, що працює на фреоні

Висновки

Додатки

Вывод
У цій курсовій роботі був проведений розрахунок ексергетичного балансу трубчастої печі підігріву відбензиненої нафти, за допомогою якого було визначено, що ексергетичний ККД такої печі при заданих умовах складає 26,892%.

Також був проведений розрахунок рекуперативного утилізатора. Розрахунок засвідчив, що задля виконання заданих умов, необхідна поверхня теплообміну повинна складати щонайменше 5053 м2. Також було розраховано ексергетичний ККД рекуперативного утилізатора який складає 38%. піч утилізатор ексергія турбіна

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?