Розрахунок економічного ефекту від виробництва і використання нової машини - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 140
Розрахунок річних режимів роботи машини. Визначення величини простоїв через організаційні (непередбачені) причини. Розрахунок річної кількості і трудомісткості робіт технічного обслуговування та ремонту. Види стаціонарних і пересувних засобів ремонту.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Розробляємо річні режими роботи на середньоспискову машину по кожній групі машин для визначення терміну їх робочого часу протягом року. Розраховуємо кількість годин роботи машини за рік за формулою: , (1.1) де - кількість робочих днів машини за рік; Кількість робочих днів машини за рік визначаємо із рівняння: , (1.2) де - календарна кількість днів за рік (приймаємо 365); Де pr - ремонтний коефіцієнт, являє собою кількість днів, що припадає на ТО і Р на 1 годину роботи машини: , (1.5) де - середньоплановий час перебування машини відповідно у капітальному та поточному ремонтах, періодичних ТО-2, ТО-1 і сезонному технічному обслуговуваннях, днях (додаток 3); Для розрахунку по кожній групі машин середньорічної кількості планових ремонтів та технічних обслуговувань, що виконуються підприємствами, попередньо визначаємо кількість капітальних ремонтів і списання машин за рік: , (2.1) де - кількість однотипних машин у групі;Хоча у практиці експлуатації машини трапляються також і непередбачені, аварійні відмови машини, Які вимагають значних затрат ресурсів для їх виконання. За конструктивними ознаками, що впливають на організацію технічного обслуговування та ремонту, задані машини розподіляємо на такі групи: 1) машини з відносно високою транспортною швидкістю (більше ніж 20 км/год): автогрейдери; У заданих умовах передбачаємо для машин 1-ої групи (автогрейдери) проведення всіх видів ремонтів і ТО на базі, для машин 2-ої групи (самохідні та причіпні котки) проведення ТО-1, ТО-2 та СО у польових умовах в обсязі 60 - 70%, а ПР - повністю на базі. К1 - коефіцієнт, що враховує затрати часу на переїзд майстерні до місця знаходження машини та назад, підготовку до роботи, отримання із складу агрегатів і матеріалів (К1 = 0,6…0,7); Розрахунок основного обладнання ведемо залежно від трудомісткості конкретного виду робіт та річного фонду часу обладнання за формулою: , (5.

План
Даний план-графік наводимо у графічній частині.

Список литературы
Методичні вказівки та завдання до курсової роботи з дисципліни “Експлуатація будівельних машин” для студентів всіх форм навчання / Полтава: Полтавський державний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 1999 р. - 59 с.

Полянский С.К. Эксплуатация строительных машин. - К.: Высшая школа, 1986.

Шмаков А.Т. Эксплуатация дорожных машин. - М.: Транспорт, 1987.

Баранов Ю.П. Техническая эксплуатация автомобилей. - М.: Транспорт, 1982.

Ровках С.Е., Киселев М.М., Ровках А.С. Техническое обслуживание и ремонт строительной техники. - М.: Стройиздат, 1986.

Зеленков Г.И., Колясинский Б.С. Проектирование предприятий по ремонту дорожностроительных машин. - М.: Высшая школа, 1977.

СНИП 11-90-81. Производственные здания промышленных предприятий. - М.: Издательство стандартов, 1982.

СНИП 11-93-74. Предприятия по обслуживанию автотранспорта. - М.: Стройиздат, 1975.

Спельман. Техника безопасности при эксплуатации строительных машин и средств малой механизации. - М.: Стройиздат, 1986.

Салов А.И. Техника безопасности и противопожарная техника при работе дорожностроительных машин. - М.: Стройиздат, 1986.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?