Розрахунок економічної ефективності нововведень - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 91
Аналіз основних напрямків впровадження нововведень. Науково-технічні, соціальні, екологічні та економічні результати. Оновлення окремих видів основних фондів. Розрахунок техніко-економічних показників роботи АТП. Ефективність інвестиційних проектів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
У всіх випадках, все ж, присутній часовий лад - затримка між моментом початку інвестування і моментом , коли проект починає приносити прибутки. Законом України “Про інвестиційну діяльність” інвестиції визначаються як усі види майнових та інтелектуальних цінностей, що укладаються в обєкти підприємницької діяльності та інших видів діяльності, в результаті якої виникає прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект. Першими необхідно розрахувати витрати на перевезення , вони розраховуються укрупненим методом за формулою: = , грн, (2.1) де - змінні витрати на 1 км пробігу, грн.; - постійні витрати на 1 автомобіле-годину роботи, грн.; - фонд оплати праці усіх категорій працівників , грн.; - відрахування на соціальні потреби, грн.; - амортизаційні відрахування на відновлення рухомого складу, грн. (2.11) де - підготовчо-заключний час, встановлюється у розмірі 0,043 год на 1 годину роботи, год; - фонд робочого часу, год; - коефіцієнт, що враховує зростання продуктивності праці, приймаємо у розмірі 1,05. (4.1) де - сума надходжень від інвестицій у році t, яка включає прибуток без усіх податків, амортизаційні відрахування та залишкову вартість (ліквідаційне сальдо) основних фондів, що вибули у році t, грн; n - тривалість життєвого циклу нововведення, років; r - ставка дисконту (15%).У другому розділі я розрахувала виробничу базу, техніко - економічні показники роботи АТП, виробничу програму роботи АТП, на основі цих показників у третьому розділі я визначила доцільність впровадження комбінованої форми організації руху автобусів на маршруті при збільшенні експлуатаційної швидкості та коефіцієнта використання місткості на 6%. Під час впровадження цього нововведення змінився ряд показників, серед них обсяг перевезень, пасажирообіг, загальні доходи, балансовий прибуток, прибуток, що залишається у розпорядженні АТП, причому всі ці показники збільшилися. У пятому розділі була проведена оцінка роботи АТП після впровадження нововведень, були розраховані обємні показники використання рухомого складу , зміна техніко-експлуатаційних показників використання рухомого складу, були проведені розрахунки приросту показників роботи підприємства та приросту якісних показників роботи АТП.

Вывод
В даному курсовому проекті було розраховано економічну ефективність щодо впровадження нововведень на АТП, що займається перевезенням пасажирів по місту.

У другому розділі я розрахувала виробничу базу, техніко - економічні показники роботи АТП, виробничу програму роботи АТП, на основі цих показників у третьому розділі я визначила доцільність впровадження комбінованої форми організації руху автобусів на маршруті при збільшенні експлуатаційної швидкості та коефіцієнта використання місткості на 6%. Під час впровадження цього нововведення змінився ряд показників, серед них обсяг перевезень, пасажирообіг, загальні доходи, балансовий прибуток, прибуток, що залишається у розпорядженні АТП, причому всі ці показники збільшилися. Це свідчить про ефективність даного нововведення, адже прибутки АТП зростають і можуть бути вкладенні в подальший розвиток АТП. У четвертому розділі я розрахувала ефективність впровадження нововведення щодо заміни автобусів, що могло б значно покращити роботу даного АТП . Про це свідчать значне збільшення балансового прибутку та прибутку , що залишається у розпорядженні АТП, зменшення загальних витрат, збільшення продуктивності праці персоналу , та зменшення кількості персоналу на 5 чоловік, при виборі даного виду рухомого складу був вибраний автобус Ікарус-435.17, доцільність заміни автобусів ЛАЗ-52523 на ці розрахована і економічно обґрунтована. У пятому розділі була проведена оцінка роботи АТП після впровадження нововведень, були розраховані обємні показники використання рухомого складу , зміна техніко-експлуатаційних показників використання рухомого складу, були проведені розрахунки приросту показників роботи підприємства та приросту якісних показників роботи АТП. Усі проведені розрахунки зводилися до таблиць. Про доцільність впровадження запропонованих нововведень свідчать данні у звітній таблиці пятого розділу - “Показники роботи АТП”, де чітко спостерігається зміна показників виробничої програми та економічних показників. Усі зміни свідчать про ефективність роботи підприємства після впровадження нововведень. Наприклад: збільшилася продуктивність праці при зменшенні кількості персоналу, значно знизилась собівартості одиниці транспортної продукції - на 20,5%, зменшилась середньорічна вартість основних фондів на 3,5%, а також збільшився прибуток , що залишається у розпорядженні АТП, на 4,6%. Тому можна зробити висновок, що впровадження даних нововведень є доцільним та ефективним у технічному, організаційному та соціальному смислах.

Список литературы
1. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. - К. МП «ИТЕМ» ЛТД, 1995. - 448 с.

2. Шинкаренко В.Г., Жарова О.М. Экономическая оценка нововведений на автомобильном транспорте. Учеб. пособие. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Харьков: ХНАДУ, 2004. - 156 с.

3. Дмитриев И.А., Жарова О.М. Экономика предприятий автомобильного транспорта : Учебное пособие.- Харьков: ХНАДУ , 2004.-184с.

4. Янковский К.П., Мазур И.Ф. Организация инвестиционной и инновационной деятельности . - СПБ, Питер,2001.-448 с. Шинкаренко В.Г., Дмитрієв І.А., Криворучко О.М. Економіка праці на автомобільному транспорті: Ніч. Посібник.- Харків, ХДАДТУ,2000. - 305 с.

6. Спирин И.В. Городские автобусніе перевозки. - М.: Транспорт,1991. - 216с.

7. Справочник инженера - экономиста автомобильного транспорта/С.Л. Голованенко , О.М. Жарова, Т.И. Маслова, В.Г. Посыпай: Под. Ред. С.Л.

Голованенко. - К.: Техника, 1991.- 351 с.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?