Розрахунок економічної доцільності функціонування засобів автоматики, телемеханіки та зв`язку на залізничному транспорті - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 227
Визначення пропускної спроможності дільниці, дільничної швидкості, кількості зупинок та розмірів руху вантажних поїздів. Визначення експлуатаційних витрат і собівартості перевезень, економічної ефективності впровадження мікропроцесорної централізації.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
При відносно невеликих капітальних витратах пристрої автоматики та телемеханіки дозволяють підвищити пропускну та провізну спроможність ліній та перероблювальну спроможність станцій, значно збільшити продуктивність та покращити умови праці залізничників, підвищити безпеку руху поїздів. За цим графіком пропускна спроможність визначається за формулою: - - (-1) - (-1) , (1.6) де Nнаб - пропускна спроможність дільниці по перегонах за паралельним графіком, визначається при напівавтоблокуванні; Річний вантажообіг у тонно-км нетто на дільниці визначається за формулою: (1.14) де МСР - середній склад потяга у вагонах. Капітальні вкладення в пристрої СЦБ складаються з капітальних вкладень в пристрої для обладнання перегонів (КПЕР) і капітальних вкладень в пристрої для обладнання електричної централізації на станціях (КЕЦ), якщо вона робиться. За формулою (1.20) визначаємо експлуатаційний парк локомотивів для НАБ і АБ: За формулою (1.19) визначаємо капітальні вкладення в локомотивний парк: тис. грн. тис. грн.В процесі виконання курсової роботи, можна зробити висновок, що дійсно впровадження системи АБ замість НАБ є економічно ефективним. Скорочується штат робітників, фонд заробітної плати і знижуються загальні експлуатаційні витрати.

Вывод
В процесі виконання курсової роботи, можна зробити висновок, що дійсно впровадження системи АБ замість НАБ є економічно ефективним. При цьому: підвищується пропускна спроможність, дільнична швидкість, зменшується кількість зупинок. Скорочується штат робітників, фонд заробітної плати і знижуються загальні експлуатаційні витрати.

В другому розділі курсової роботи було розраховано економічну ефективність впровадження МПЦ. Було визначено такі основні показники оцінки загальної ефективності інвестиційних проектів, як чистий дисконтний дохід і термін окупності інвестицій. Впровадження МПЦ системи за результатами розрахунків є економічно вигідним.

Список литературы
1. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з теми «Розрахунок економічної доцільності засобів автоматики, телемеханіки та звязку на залізничному транспорті» - Харків, УКРДАЗТ - 2009.

2. Студентська навчальна звітність. Текстова частина (пояснювальна частина). Загальні вимоги до побудови, викладень та оформлення. Методичний посібник з додержання вимог нормоконтролю у студентській навчальній звітності. - Харків, УКРДАЗТ, 2005-40 с.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?