Розрахунок ефективності технічного переоснащення підприємств швейної галузі - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 144
Визначення витрат та економічної ефективності від впровадження нового обладнання на швейному підприємстві за допомогою розрахунку техніко-економічних показників. Порівняльний аналіз калькуляції собівартості виробу на діючому і впроваджуваному обладнанні.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
До груп технічних новин і нововведень, стосовно яких визначаються й оцінюються економічна та інші види ефективності, належать створення, виробництво та використання нових або модернізація (поліпшення експлуатаційних характеристик), існуючих засобів праці (машини, устаткування, будівель, споруд, передавальних пристроїв), предметів праці (сировини, матеріалів, палива, енергії) і споживання (продукції для безпосереднього задоволення потреб населення), технологічних процесів, включаючи винаходи і раціоналізаторські пропозиції. O По - перше, проводиться ранжирування цілей розробки, виробництва й використання обєктів технічних новин; до вищого рангу відносять соціальні цілі та вимоги економічної безпеки, до нижчого - максимізацію економічної ефективності. O По - друге, можливі варіанти технічних новин однакового функціонального призначення проходять перевірку на відповідність соціальним цілям і вимогам економічної безпеки, що їх зафіксовано в державних і міжнародних стандартах, а також у цільових нормативах соціального характеру, - якщо новини не відповідають таким цілям і вимогам, то вони мають бути відхилені незалежно від рівня їхньої економічної ефективності. До них належать матеріальні витрати, оплата праці, відрахування на соціальні потреби, амортизаційні відрахування, інші витрати. Вартість на утримання обладнання визначається за формулою, грн.: Вутр = Вутр 1 ум. од *Кс *Кобл де: Вутр 1 ум. од - витрати на утримання 1 умовної одиниці, грн.

План
Зміст

1. Ефективність технічного переоснащення підприємств швейної галузі

1.1 Розрахунок витрат

Таблиця 1.1.1 Вихідні данні

Таблиця 1.1.2 Розрахунок експлуатаційних витрат

Таблиця 1.1.3 Розрахунок витрат на оплату праці обслуговуючого персоналу

Таблиця 1.1.4 Кошторис витрат на утримання і експлуатацію обладнання

1.2 Розрахунок економічної ефективності

Таблиця 1.2.1 Вихідні данні

Таблиця 1.2.2 Розрахунок змін по статтям калькуляції

Таблиця 1.2.3 Розрахунок оптової ціни на виріб

1.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?