Розрахунок дистанції колії - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 50
Дані для визначення меж дистанції колії, її поділ на відділки. Клас дистанції колії, розрахунок чисельності монтерів та підрядної суми відділку з поточного утримання колії. Довжина штучних споруд та станції, в якій розташована контора дистанції.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Межі дистанції встановлюються за приведеною довжиною. Приведену довжину дистанції та відділків встановлюють за такими даними: 1 км одноколійної ділянки колії еквівалентний 1км приведеної довжини; Приведена довжина дистанції складається з наступних складових: суми приведених довжин станцій, що знаходяться в межах дистанції, , суми приведених довжин перегонів між станціями, , приведеної довжини штучних споруд (мостів, шляхопроводів, труб), що також знаходяться в межах дистанції, , та кількості позакласних і сортувальних СТАНЦІЙІ класу, п, помноженої на 25: Розрахункова формула буде такою: де - розгорнута довжина головних колій станції (по Завданню), км; кількість головних колій на станції (кількість головних колій всіх напрямків, що прилягають до станції); Далі продовжуємо рівномірно по всіх напрямках "приєднувати" до дистанції перегони та станції і складати величини їх приведених довжин, аж доки ця сума не опиниться в межах від 290 до 310 км.Дистанція колії поділяється на відділки (ПД), що очолюються майстрами колії, таким чином, щоб приведена довжина відділку знаходилася в межах від 20 до 25 км на одноколійних дільницях, і від 22 до 30 км на двоколійних дільницях. Границя між відділками не може проходити в межах малої станції, хоча великі станції, при необхідності можуть бути поділені між двома або більше відділками. Якщо границя між відділками за розрахунками має бути в межах перегону, то її треба встановлювати таким чином, щоб відстань від неї до осі найближчої станції складала ціле число кілометрів. Далі йде перегін Д-д1, приведена довжина перегону - 20,038км - цього замало для однієї ділянки, тож включаємо до ПД2 крім перегону Д-д1 ще станцію д1,що разом складає 25,363км приведеної довжини. Для третьої ділянки ПД3 залишаються перегін д1-Е та станція Е з сумарною приведеною довжиною 29,788 км., напрямок Д-В: Схему напрямку Д-В показано на рис.3Сума приведених довжин перегону Д-в7, станції в7, та перегону в6-в7 складає: Далі розрахунки аналогічні попереднім: Приймаємо три ділянки з середньою приведеною довжиною 26,479км.Бали розраховуються у відповідності з даними, наведеними в таблиці 3 [1]. Середня вантажонапруженість, , млн. т км / км брутто за рік визначається за формулою: , (3.1) де - вантажонапруженість ділянок дільниці залізниці (згідно до Завдання), млн т км / км брутто за рік; (відстані від осі станції В до границь дистанції по всіх напрямках Підставляємо ці значення в формулу (3.1) та отримуємо середню вантажонапруженість по дистанції: млн. т. км брутто/км за рік Згідно до першого пункту таблиці 3 [1], при середній вантажонапруженості 41,261 млн. т км/км за рік, на 1 км приведеної довжини дистанції (без урахування приведеної довжини штучних споруд та додаткових 25 км на кожну позакласну і сортувальну станцію І класу) нараховується 1,80 балів. Це означає, що відповідно до пункту 3 таблиці, за 1 км розгорнутої довжини головних колії нараховується 0,15 балів.Для всіх інших конструкцій колії і умов експлуатації розроблені коефіцієнти, які приведені в таблиці Д4 [1] "Поправочні коефіцієнти до норм витрат робочої сили на поточне утримання колії" Розрахунок чисельності монтерів колії по нормах витрат робочої сили кожної ділянки (лінійного відділення, відділку, кілометра) виконується окремо для головних та приймально-відправних, інших станційних колій і стрілочних переводів. Розрахунок для головних колій виконується із залежності від вантажонапруженості, швидкостей руху поїздів та розгорнутою довжини по таблиці Д1, для інших станційних колій на основі норм таблиці Д2 в залежності віл типу верхньої будови колії і розгорнутої довжини колії. Для стрілочних переводів розрахунок виконується по нормах таблиці ДЗ в залежності від встановлених швидкостей руху поїздів, типу, марки і вантажонапруженості. Чисельність монтерів колії для утримання головних і приймально відправних колій, Чгол, та інших станційних колій, Чст, визначається за формулами де - норма витрат робочої сили для даної конструкції колії, вантажонапруженості і швидкості руху поїздів і-ої ділянки, люд. на рік на 1 км розгорнутої довжини колії; Оскільки в нашому випадку в Завданні встановлені єдині швидкості пасажирських та вантажних поїздів на всю дистанцію (120 та 80 км/год відповідно) та єдина конструкція головних колій (безстикова колія з рейками типу Р65 і з/б шпалами на щебеневому баласті), то при визначенні норм витрат праці на утримання головних колій ми матимемо чотири ділянки, бо кожен з напрямків Д-Е, В-Д, Г-Д та Д-Ж має власну вантажонапруженість.Підрядний колектив, як правило, складається з монтерів колії, бригадирів, майстра, керівника дистанції колії, які безпосередньо виповідають за поточне утримання колії. Фонд оплати праці монтерів колії складається з підрядної суми, яка визначається з розрахункової чисельності робочого відділення (або відділку). годинної тарифної ставки, середнього розряду виконання робіт, місячного балансу робочого часу, доплат і надбавок, які встановлені законодавством (за шкідливі умови пра

План
Зміст

1. Визначення меж дистанції колії

2. Поділ дистанції колії на відділки

3. Визначення класу дистанції колії

4. Розрахунок чисельності монтерів дистанції колії

5. Розрахунок підрядної суми відділку з поточного утримання колії

1. Визначення меж дистанції колії

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?