Розрахунок деталей і вузлів кранових механізмів - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 89
Проектувальний розрахунок вісі барабана: вибір матеріалу і допустимих напружень на вигин. Визначення опорних реакцій і згинальних моментів. Розрахунок запасу циклічної міцності вісі; вибір підшипників. Розробка вузла кріплення канату крана до барабана.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Інші дані будуть братися в процесі виконання розрахунку.Як матеріал вісі барабана береться сталь 45 ГОСТ 1050-74 з межею міцності =610 МПА (табл. Марка сталі Межа міцності , МПАМЕЖА текучості , МПАМЕЖА витривалості за нормальними напругами , МПАМЕЖА витривалості за дотичними напруженнями, , МПАЯкщо навантаження на вісь змінюються за величиною і за знаком (за симетричним циклом), тоді припускаємо, що = 55 МПА (табл. I-навантаження постійна по величині і за знаком II-навантаження змінюється за величиною від нуля до максимуму, але не змінюється за знаком (пульсуюча) III - навантаження змінюється за величиною і за знаком (симетрична)На підставі компонованої схеми механізму підйому вантажу складаємо розрахункову схему навантаження осі барабана (рис. Значення довжини ділянок a, b, c і l заносимо в програму.Реакції в опорах: ; Згинальні моменти в розрахункових перетинах: ;При відомому згинальному моменті діаметр осі приблизно обчислюється за формулою допустиме напруження вигину для матеріалу осі, МПА (береться за табл.Діаметр осі в розрахунковому перетині = 0,11 м; Вихідні дані заносимо до програми., де , - запаси міцності за нормальними і дотичними напруженнями: = ; = , де , - межі витривалості стандартних зразків при симетричному вигині і крутінні (табл. масштабний фактор, обирається в залежності від діаметра перетину осі (рис. , - ефективні коефіцієнти концентрації напруг при вигині і крутінні (табл. , - амплітуди перемінних напруг циклу при вигині і крутінні, = ; = , Де - згинальний момент в розрахунковому перетині вісі; Значення , , , , , заносимо до програми: Межа витривалості стандартних зразків при симетричному вигині, МПА 274Обоє кілець підшипника, встановленого усередині вала редуктора (опора ), обертаються спільно.Реакція в опорі А при підйомі номінального вантажу RA= 19597,93 НВиходячи з діаметра розточення зубчатої муфти редуктора (Dp=110 мм), за табл.Еквівалентне динамічне навантаження на підшипник опори при кожнім режимі навантаження визначаються за формулою відношення маси кожного рівня вантажу до номінальної вантажопідйомності (береться за графіком завантаження в залежності від режимної групи механізму [5]); , де , , , - відносна тривалість роботи механізму при кожнім режимі навантаження (береться за графіком завантаження механізму). Основні параметри кулькових радіальних сферичних дворядних підшипників для установлення опори осі барабана в розточення зубчатої муфти редукторів типу Ц2 З графіка завантаження механізму підйому вантажу [5] для режимної групи 4М беремо: =1,0, =0,1Вихідні дані заносимо в програму файла «OS.xls».Узято конструкцію вузла кріплення канату до барабана притискною планкою з одним болтом. Профіль канавки може бути трапецеїдальний (тип - т) і напівкруглий (тип - к). Основні геометричні розміри вузла кріплення канату до барабана наведені в табл.Розтяжне зусилля в притискному болті визначається у залежності [5] наведений коефіцієнт тертя між канатом и притискною планкою (= - для трапецеїдальної канавки, = - для напівкруглої канавки); Необхідне число болтів (притискних планок): , де - коефіцієнт запасу надійності кріплення канату до барабана, =1,5 [5]; Відповідно до норм число болтів (притискних планок) має бути не менше двох.

План
Зміст

1. Вісь барабана

1.1 Проектувальний розрахунок

1.1.1 Вихідні дані

1.1.2 Вибір матеріалу осі барабана

1.1.3 Вибір допустимих напружень матеріалу осі на вигин

1.1.4 Вибір довжини розрахункових ділянок вісі барабана

1.1.5 Визначення опорних реакцій і згинальних моментів

1.1.6 Розрахунок необхідного діаметра вісі барабана

1.2 Перевірочний розрахунок

1.2.1 Вихідні дані для перевірочного розрахунку

1.2.2 Розрахунок запасу циклічної міцності вісі

2. Підшипники осі барабана

2.1 Вихідні дані для розрахунку підшипника

2.2 Вибір підшипника

2.3 Розрахунок еквівалентних динамічних навантажень і довговічності підшипника

3. Вузол кріплення канату до барабана

3.1 Вихідні дані для розрахунку

3.2 Вибір основних геометричних розмірів болта і притискної планки

3.2.1 Розрахунок зусилля в притискному болті і визначення кількості притискних планок

Список літератури

1. Вісь барабана

1.1 Проектувальний розрахунок

1.1.1 Вихідні дані

Максимальне зусилля в піднімальному канаті = 22613 Н.

Список литературы
1. Справочник по кранам, в 2 т. / Под общ. ред. М.М. Гохберга. -Л.: Машиностроение, 2008. - Т1. - 536 с. - Т2. - 560 с.

2. Іванченко Ф.К. Підйомно-транспортні машини. - К.: Вища школа, 200 - 434 с.

3. Казак С.А. Основы проектирования и расчета крановых механизмов. - Красноярск: Изд-во Красноярского ун-та, 2007. - 181 с.

4. Иванченко Ф.К. Конструкция и расчет подъемно-транспортных машин. - Л.: Выща школа, 2008. - 422 с.

5. Расчеты грузоподъемных и транспортирующих машин / Ф.К. Иванченко, В.Я. Барабанов. - К.: Выща школа, 2008. - 574 с.

6. Казак С.А. Курсовое проектирование грузоподъемных машин. - М.: Высшая школа, 2009. - 465 с.

7. Александров М.П. Грузоподъемные машины. - М.: Высшая школа, 200 - 450 с.

8. Румянцев Б.П. Расчеты и конструирование механизмов грузоподъемных машин. - Луганск: Изд-во ВГУ, 2008. - 260 с.

9. Подъемно-транспортные машины: Атлас конструкций /Под ред. М.П. Александрова, Д.М. Решетова. - М.: Машиностроение, 200 - 250 с.

10. Excel 97 для Windows 95/ А. Колесников, А. Пробитюк.- К.: Торгово-видавниче бюро BHV, 2006. - 464 с.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?