Розрахунок беззбиткового обсягу виробництва у вартісному виразі. Розрахунок податку на прибуток підприємства - Практическая работа

бесплатно 0
4.5 204
Обґрунтування величини прибутку від операційної діяльності з урахуванням різної структури витрат. Розрахунок маржинального прибутку підприємства у базовому періоді. Графічна інтерпретація беззбиткового обсягу реалізації продукції у вартісному виразі.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Аби вихідні дані були повними, нам необхідно прийняти таке припущення: структура витрат базового (0-го) періода - це структура витрат за варіантом I, подана в таблиці 1.1. Очікуване зростання обсягу реалізації у прогнозному періоді з урахуванням еластичності попиту становить де е - еластичність попиту; DQ - очікуване зростання обсягу реалізації у прогнозному періоді. Змінні витрати V на продукцію визначаються, виходячи із загальних витрат на виробництво одиниці продукції та співвідношення змінних і постійних витрат у загальних витратах. П = М - Q*F: П0 = М0 - Q0 F0,I = 10532,6 - 65*53,04 = 7085,0 тис. грн, ПІ = МІ - Q1 F0,I = 9966,76-70,07*53,04 = 6250,25 тис. грн, ПІІ = МІІ - Q1 FII = 10276,47-70,07*57,46 = 6250,25 тис. грн, де П0,I,II - операційний прибуток підприємства (прибуток до вирахування відсотків за кредит та податку на прибуток) відповідно у базовому і прогнозному періодах, тис. грн; F0,I,II - постійні витрати, грн, які у короткостроковому періоді не змінюються; Q0,1 - обсяг реалізації продукції у базовому і прогнозному періодах, тис. од. Операційний прибуток ПІ = ПІІ = 6250,25 тис. грн у прогнозному періоді для обох варіантів структури витрат є однаковим i меншим, оскільки зменшення ціни на продукцію на 6% не перекривається зростанням обсягів продажу на 7,8%, а зменшення змінних витрат на 2% у варіанті II в точності нейтралізується зростанням на 2% постійних витрат.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?