Розрахунок багатомежового електровимірювального приладу - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 107
Класифікація приладів електровимірювань. Умовні позначки, які наносяться на електровимірювальні прилади. Електровимірювальні прилади магнітоелектричної системи. Розрахунок опорів набору шунтів та додаткових резисторів при вимірюванні постійної напруги.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Метою курсової роботи є розрахунок електровимірювального приладу М261М. Виконання синтезу багатомежового електровимірювального приладу, призначеного для виміру: постійної напруги на межах 3; 6; 15; 60; 150; 300 В;Технічні показники електровимірювальних приладів та їхня класифікація, а також умовні позначки, які наносяться на шкалах і панелях приладів, стандартизовані і визначаються стандартом (ДСТ 1845 - 69 та 13600 - 68). До головної букви найменування приладу може бути додано позначення кратності основної одиниці: мілліампер - МА, кіловольт - KV, мегават - MW і так далі. Клас точності приладу позначають числом, рівним що допускається приведеною похибкою, вираженою у відсотках. Клас точності приладу визначає основну похибку приладу, яка обумовлена його конструкцією, технологією виготовлення і має місце в нормальних умов експлуатації (певні діапазони температури і вологості, відсутність зовнішніх електричних і магнітних полів і вібрації, правильна установка і т. д.). У відповідності зі стандартом кожен вимірювальний прилад має наступні позначення (на лицьовій стороні, на корпусі та у затискачів): позначення одиниці вимірюваної величини (для приладів з іменованою шкалою); позначення класу приладу; указівка номера стандарту, встановленого на дану групу приладів; умовна позначка роду струму; умовна позначка системи приладу й ступеня захищеності від магнітних та електричних впливів; умовна позначка робочого положення приладу (якщо це положення має значення); умовне позначення іспитової напруги ізоляції вимірювального кола відносно корпуса та ін.Виконати синтез багатомежового електровимірювального приладу, призначеного для виміру: постійної напруги на межах 3; 6; 15; 60; 150; 300 В; При вимірі режимів у електричних схемах звичайно допускається похибка за рахунок шунтуючої дії приладу в межах Визначаємо коефіцієнти шунтування по напрузі та по струму за формулами: ; Якщо граничне значення вимірюваного струму дорівнює , а струм повного відхилення приладу , то опір шунта визначають виходячи з того, що , звідки Опір додаткового резистора для такого вольтметра можна визначити за формулою де межова напруга, яку можна вимірити приладом при даному значенні .

Вывод
У ході виконання курсової роботи розрахували : Вхідний опір приладу на різних межах виміру постійної напруги;

Відносну похибку вимірювального пристрою, обумовлену вхідним опором;

Опори набору шунтів при вимірюванні постійного струму;

Опори набору додаткових резисторів при вимірюванні постійної напруги;

Опори набору шунтів при вимірюванні змінного струму;

Опори набору додаткових резисторів при вимірюванні змінної напруги;

Враховуючи вольтамперну характеристику діода Д9Д котра береться при , побудували графік залежності .

Список литературы
Орнатский П.П. Теоретические основы информационно-измерительной техники - Киев: Вища школа, 1977. - 456с.

Электрические измерения. Средства и методы измерений (общий курс). /Под ред. Е.Г. Шрамкова. - М.: Высшая школа, 1977. - 519с.

Вострокнутов Н.Г. Электрические измерения. - М.: Высшая школа, 1972. - 271с.

Зайчик И.Ю. Практикум по электрорадиоизмерениям. - М: Высшая школа. - 1979. - 272c.

Лавриненко В.Ю. Справочник по полупроводниковым приборам. - Киев: Техника. - 1980. - 345c.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?