Розрахунок автомобільного двигуна - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 64
Хімічні реакції при горінні палива. Розрахунок процесів, індикаторних та ефективних показників дійсного циклу двигуна. Параметри циліндра та тепловий баланс пристрою. Кінематичний розрахунок кривошипно-шатуного механізму. Побудова індикаторної діаграми.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Вміст сірки S та вологи W у паливі приймають рівними 0. Значення WВП приймають за таблицею вих. пар. =23,3994 КДЖ/кмоль?град визначається в залежності від коефіцієнта надлишку повітря a і температури у кінці стиску тс шляхом інтерполяції за таблицею В-1 Додатку В Значення визначається згідно пункту 2.19 за таблицею В-2 або В-3 додатку В для tr; - середня мольна теплоємність повітря при сталому тискові і температурі середовища, звідки надходить повітря; 5.9 Біжучі значення питомих ефективних витрат палива визначають за формулами для бензинового двигунаПід час виконання даного курсового проекту були проведені слідуючі розрахунки: - розрахунок індикаторних та ефективних показників дійсного тиску; Динамічний розрахунок кривошипно-шатунного механізму; Були побудовані: зовнішня швидкісна характеристика двигуна; Визначаємо зокрема: ефективна потужність Ne=53,26 КВТ; номінальний ефективний крутний момент Ме=113,08, min та min частоту обертання двигуна: nmin=900 об/хв, nmax=4950 об/хв. Провіривши повторний розрахунок теплового балансу з наддувом було визначено, що із збільшенням тиску наддуву зростає ефективна потужність Ne та крутний момент Ме, що підвищує ефективність двигуна та зменшує витрати палива. З даних наведених у таблиці видно, що характеристику двигуна значно покращено, а семе: Ne двигуна з наддувом при nном=4950 об/хв та Рк=0,13 МПА зросла на 26,1%, а Ме - на 26,3% порівняно з даними без наддуву.

Вывод
Під час виконання даного курсового проекту були проведені слідуючі розрахунки: - розрахунок індикаторних та ефективних показників дійсного тиску;

- розрахунок основних параметрів циліндра та тепловий баланс двигуна в цілому;

- кінематичний розрахунок кривошипно-шатунного механізму;

Динамічний розрахунок кривошипно-шатунного механізму; Були побудовані: зовнішня швидкісна характеристика двигуна;

індикаторна діаграма циклу двигуна;

діаграми залежностей Ne=f(P0) та Ме=f(P0);

поверхневі діаграми.

Визначаємо зокрема: ефективна потужність Ne=53,26 КВТ; номінальний ефективний крутний момент Ме=113,08, min та min частоту обертання двигуна: nmin=900 об/хв, nmax=4950 об/хв. Визначено типові витрати палива та коефіцієнт наповнення, які зображенні в таблицях: n ge ?v

900 386,32 0,68

1800 347,39 0,82

2700 332,41 0,78

3600 341,40 0,75

4500 374,34 0,71

4950 399,79 0,68

Провіривши повторний розрахунок теплового балансу з наддувом було визначено, що із збільшенням тиску наддуву зростає ефективна потужність Ne та крутний момент Ме, що підвищує ефективність двигуна та зменшує витрати палива. Цю залежність графічно зображено на поверхневих діаграмах.

Без наддуву З наддувом nном Рк=Р0, МПА Ne, КВТ Ме, Нм Рк, МПА Ne, КВТ Ме, Нм

4500 0,1 53,26 113,08 0,105 60,73 128,94

0,11 63,11 133,98

0,115 65,43 138,91

0,12 67,69 143,73

0,125 69,92 148,4

0,13 72,09 153,06

З даних наведених у таблиці видно, що характеристику двигуна значно покращено, а семе: Ne двигуна з наддувом при nном=4950 об/хв та Рк=0,13 МПА зросла на 26,1%, а Ме - на 26,3% порівняно з даними без наддуву. Оптимальна область крутного моменту Ме =160-180 Нм досягається при n=900-2700 об/хв та Рк =0,105-0,12 МПА. В результаті регулювання тиску наддуву максимальний Ме=189,79Нм досягається при n=4500об/хв та Рк=0,173МПА.

Список литературы
1. А.И.Колчин, В.П.Демидов «Расчет автомобильных и тракторных двигателей», М.: Высш. школа, 1980. - 400с.

2. І.П.Ріло, О.П.Рижий «Методичні вказівки 032-176» до виконання практичних робіт і курсового проекту з дисципліни «Автомобільні двигуни» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 6.090200 «Автомобілі та автомобільне господарство». Рівне: НУВГП, 2005 р. - 37 с.

3. Тимченко І.І., Гутаревич Ю.Ф. «Автомобільні двигуни». Харків: Основа, 1996.

4. Савельев Г.М., Зайченко Г.Н. Турбокомпрессоры и теплообменники надувного воздуха автомобыльныных двигателей: Учебное пособые для институтов повышения квалифыкации. Ярославль: Верх-Волж. Кн. Изд-во, 1983.-96с.

5. www.autosite.com.ua

6. www.drive.ru

7. www.carsguru.net

8. www.motor-house.dp.ua

9. www.infocar.com.ua

10. sp-art.at.ua

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?