Розрахунок асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 111
Розрахунок розмірів пазів та провідників обмоток статора. Розрахунок довжини статора і ротора. Коефіцієнт насичення і намагнічуючий струм. Параметри обмоток двигуна. Основні магнітні втрати у спинці статора. Робочі характеристики асинхронного двигуна.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Також вини є основними перетворювачами електричної енергії у механічну і складають основу електроприводу багатьох механізмів, Що використовуються у всіх галузях господарства.Свідка основних розрахункових даних Розрахунок додаткових параметрів Розрахунок параметрів обмоток двигунаЗгідно до заданого значення діаметру голого елементарного провідника (), користуючись таблицею П7.1(методичні вказівки до виконання курсової роботи) визначаємо діаметр ізольованого елементарного провідника і його перерізу: - діаметр ізольованого елементарного провідника; , де - коефіцієнт що вибирається в залежності від висоти обертання, напруги мережі і кількості пар полюсів (Таблиця 3 методичних вказівок до виконання курсової роботи) Коефіцієнт повітряного зазору, що враховує вплив зубчастості статора і ротора. , Величина напруженості магнітного поля у зубці статора визначається в залежності від марки сталі і величини індукції (П5, таблиця П5.1. методичних вказівок по виконанню курсового проекту ) Коефіцієнт, що враховує демпфуючу реакцію струмів, наведених в обмотці короткозамкненого ротора вищими гармоніками поля статора в залежності від значень з урахуванням скосу пазів (таблиця 7 методичних вказівок по виконанню курсового проекту)4.8 Сумарні втратиВ основі аналітичного методу розрахунку робочих характеристик двигуна лежить схема заміщення з винесеним намагнічуючим контуром (Г - подібна схема), розрахунок виконується для номінального навантаження. 5.3 Еквівалентний опір робочого кола схеми заміщення, по якій проходить струм Механічна характеристика розраховується за формулою Клосса. Фізична картина теплових процесів в електричних машинах дуже складна, точне визначення розподілу температури шляхом теплового розрахунку практично неможливо, тому при проектуванні звичайно обмежуються наближеним тепловим розрахунком із застосуванням ряду коефіцієнтів, значення яких установлені досвідом практики. Коефіцієнт, що враховує частину втрат у сердечнику статора, що передаються повітрям всередині двигуна, в залежності від класу ізоляції і кількості пар полюсів (таблиця 11 методичних вказівок по виконанню курсового проекту)Рис 4 - Діаграми моментів сил за формулою Клосса при: (1) незмінних параметрах; (2) зменшенні напруги живлення; (3) збільшенні питомого опору матеріалу ротора; (4) зміні частоти напруги. Alfв= 22.

План
Зміст

Список литературы
Специфікація1. Методичні вказівки до курсового проектування “Перевірочний розрахунок асинхронних електродвигунів з короткозамкненим ротором потужністю 0.6...100 квт” для бакалаврів-електротехніків /Сост. Петрушин В.С., Шевченко В.П., Мамзелев В.А. - Одеса, ОГПУ, 1994. - 66 с.

2. " Проектування електричних машин" /Сост. Копилов И.П., Горяинов Ф.А., Жмутів Б.К. і ін.; під ред. И.П.Копилова.- М.: Енергія, 1980. -496c .

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?