Розрахунок, аналіз та прогноз забруднення території при викидах забруднення точковим джерелом - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 175
Моніторинг стану повітряного басейну. Вплив наслідків забруднення атмосферного повітря на стан здоров"я населення. Розрахунок максимального значення приземної концентрації шкідливих речовин. Механічні, фізичні, хімічні методи очистки газопилового потоку.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
При інтенсивному розвитку промисловості, енергетики, автотранспорту забруднення атмосферного повітря значно зросло, що обумовлює зміни в навколишньому середовищі. Щорічно в атмосферу викидається велика кількість різноманітних речовин, кожна з яких небезпечна для живих організмів і завдає шкоди матеріальним цінностям (будівлі, споруди, дорожні покриття тощо), наносячи великі економічні збитки. Застосування недосконалих технологій, відсутність надійних та ефективних очисних споруд, збільшення кількості автомобілів призвели до критичного стану атмосферного повітря. Особливо складна екологічна ситуація склалася у великих містах та промислово розвинутих регіонах України, де існують високі концентрації шкідливих речовин у повітрі. Визначення антропогенного впливу на стан атмосферного повітря в межах м.Вінниця - одне з найактуальніших завдань, яке передбачає отримання достовірної інформації про концентрацію забруднюючих речовин в повітрі, про основні проблеми повязані з негативним антропогенним впливом на локальному рівні, який впливає на стан здоровя населення та атмосфери в цілому, і має важливе значення для розробки теоретичних і практичних рекомендацій, спрямованих на покращення сучасного стану атмосфери та попередження виникнення деструктивних змін в майбутньому.Без їжі людина може прожити місяць, без води - тиждень, а без повітря не може прожити і двох хвилин. Основними джерелами забруднення атмосфери є природні і техногенні забруднювачі, які можна обєднати у такі групи: забруднювачі природного походження (мінеральні, рослинні, тваринні, мікробіологічні); забруднювачі, які утворюються при згорянні палива для потреб промисловості, опалення житлових будинків, при роботі всіх видів транспорту; забруднювачі, які утворюються в результаті промислових викидів;забруднювачі, зумовлені згоранням і переробкою побутових і промислових відходів. До природних джерел забруднення відносять: пилові (чорні) бурі, вивітрювання, виверження попелу і газів вулканами, лісові і степові пожежі (дим і сажа), насичення атмосфери кристалами солі, що утворюються при випаровуванні бризок морської води, а також через пересихання солоних водойм і дефляцію солончаків; пил, що утворюється через дефляцію ґрунтів й пісок пустель;згорання метеоритів; рослинний пилок і спори рослин; космічний пил; діяльність мікроорганізмів; виділення тварин та інші. Небезпечними антропогенними викидами, що негативно впливають на біоту, в тому числі й на організм людини є: попіл, пил, сірчистий газ, марганець, сполуки арсену, фосфору, сурми, свинцю, пари ртуті та важких металів, хлористі й фтористі сполуки оксидів феруму, алюмінію, кремнію, цинку, карбону, силікати, метан, ціанистий водень, смолисті речовини, вуглеводні, сульфід карбону, оксиди сульфуру й нітрогену, сірководень, меркаптан, альдегіди, аміак, формальдегід, стирол, дивініл, толуол, ацетон, ізопрен, радіоактивні гази, аерозолі, продукти згоряння палива, космічне сміття. Тютюновий дим - це один з видів забруднення повітря, що в сотні тисяч разів перевищує забруднення від будь-якого металургійного комбінату, проте люди свідомо вдихають таке повітря.Для визначення забруднення приземного шару атмосфери використовуються затверджені в Україні програми розрахунку розсіювання речовин, що забруднюють атмосферу (Первачук М.В., 2008). Алгоритмом розрахунку є формули визначення приземної концентрації забруднюючих речовин (См), описані в методиці розрахунку концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих речовин, що містяться у викидах підприємств (ОНД-86, 1987). Максимальне значення приземної концентрації шкідливої речовини См (мг/м3) при викидані газоповітряної суміші з одиничного джерела з круглим гирлом, яке досягається за несприятливих умов на відстані Хм (м) від джерела, визначають за формулою: IMG_05ec7e49-24d8-4c7d-bafc-95cffdc557f6 де (2.1) F - безрозмірний коефіцієнт, який враховує швидкість осідання шкідливих речовин в атмосферному повітрі. Відстань хм від джерела викидів, на якому приземна концентрація С (мг/м3) при несприятливих метеорологічних умовах досягає максимального значення См визначається за формулою: IMG_14007737-0d8f-44a8-a1e9-009676e55fd4 , (2.12) де безрозмірний коефіцієнт d при f<100 знаходиться за формулами: IMG_00e38c57-6187-4056-a917-8e4604c1ae0a при Vm ? 0,5; (2.13)Значення небезпечної швидкості um (м/с) на рівні флюгера, при якій досягається найбільше значення приземної концентрації шкідливих речовин См визначаємо за формулою 20 так як f<100: IMG_1c67551e-94bc-493c-a97f-85a6b7c8beda Максимальне значення приземної концентрації шкідливої речовини Cmu (мг/м3) при несприятливих метеорологічних умовах та швидкості вітру u (м/с), яка відрізняється від небезпечної швидкості вітру um (м/с) визначаємо за формулою 25. Відстань від джерела викиду xmu (м), на якій при швидкості вітру u та несприятливих метеорологічних умовах приземна концентрація шкідливих речовин досягає максимального значення Cmu (мг/м3), визначається за формулою 28. При небезпечній швидкості вітру um приземна концентрац

План
Календарний план

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?