Розрахунок і конструювання монолітного ребристого залізобетонного перекриття з балочними плитами - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 183
Розрахунок, конструювання плити, визначення навантажень, розрахункова схема. Уточнення конструктивних параметрів поперечного перерізу, визначення площ робочої арматури. Побудова епюри матеріалів, розрахункові перерізи, згинальні моменти другорядної балки.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
У перекритті з балочними плитами використовується така схема розподілу на окремі елементи: плита обпирається на другорядні балки, другорядні балки - на головні, головні балки - на колони й стіни. Знаходимо зусилля в найбільш небезпечних перерізах 1-1, 2-2, 3-3, 4-4: Переріз 1-1: Переріз 2-2: Переріз 3-3: Переріз 4-4: Уточнення конструктивних параметрів поперечного перерізу плити Отже отримаємо: Тоді: Врахувавши, що максимальний момент діє в перерізі 1-1 і дорівнює отримаємо робочу висоту плити: Товщина плити: , де діаметр робочої арматури, який приймаємо . товщина захисного шару, яка приймається не меншою за діаметр робочої арматури і не менша, згідно ([1], стр.58, п.5.5) 10 мм. У статичних розрахунках другорядних балок з рівними прольотами, або такими, які відрізняються не більше як на 20%, розрахункові згинальні моменти визначають, використовуючи метод граничної рівноваги: Переріз 1-1: Переріз 2-2: Переріз 3-3, 4-4: Поперечні сили: На крайній вільній опорі : На першій проміжній опорі зліва: На першій проміжній опорі справа і на решті опор: 3.3 Уточнення розмірів перерізу балки Отже отримаємо: Тоді: Врахувавши, що момент, який діє в перерізі 2-2 дорівнює отримаємо робочу висоту другорядної балки: Висота перерізу балки: , де діаметр робочої арматури товщина захисного шару, яка приймається не меншою за діаметр робочої арматури і не менша, згідно ([1], стр.58, п.5.5) 20 мм.

Список литературы
1. СНИП 20.03.01-84. Бетонные и железобетонные конструкции. - М., 1985.

2. СНИП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия. - М., 1986.

3. Залізобетонні конструкції: П.Ф. Вахненко, А.М. Павліков, О.В. Горик, В.П. Вахненко. За ред. П.Ф. Вахненко. - К.: Вища школа, 1999.

4. Проектирование железобетонных конструкций. / Справочное пособие / Под ред. А.В. Голышева. - К., 1990.

5. Железобетонные конструкции. Курсовое и дипломное проектирование. / под ред. А.Я. Барашикова. - К., Высшая школа, 1987.

6. Конструювання залізобетонних елементів. Навч. Посібник / П.П. Воскобійник, М.М. Губій, О.А.Довженко та інші, За ред. М.М. Губія. - Полтава: Полтавський державний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2002.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?