Розрахунок і конструювання колони середнього ряду і монолітного фундаменту старанного типу - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 170
Збір навантажень на покриття і перекриття. Навантаження на колону з вантажної площі. Визначення повного та тривало діючого навантаження. Розрахунок колони на міцність. Визначення діаметру монтажної петлі. Розрахунок монолітного фундаменту старанного типу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
2.3 Визначення розмірів фундаментуДовжина колони (робочої марки) залежить від розрізки колон на робочі марки. Верх фундаменту знаходиться на відмітці - 0.200м. нижній кінець колони заглиблений нижче підлоги першого поверху на висоту занурення колони у стакан фундаменту (hзад). Розрахункова довжина колони визначається за формулою: Lef=??*hпов (1.4) де ?? - коефіцієнт, який залежить від закріплення кінців колони.Види навантаження і формула підрахунку Підрахунок qn КН/м2 ??fm q КН/м2 1.Постійне навантаження 1.1 Руберойдний килим t=20мм ??=6КН/м3; 1.2 Цементно-піщане стягування t=30мм; ??=19КН/м 3 1.3 Утеплювач t=180мм; ??=8КН/м3 1.4 Пароізоляція 1.5 Плита ПК 0.015*6 0.025*19 0.18*8 0.09 0.48 1.44 0.048 2.75 1.3 1.3 1.3 1.3 1.1 0.12 0.62 1.87 0.06 3.03 Види навантаження і формула підрахунку Підрахунок qn КН/м2 ??fm q КН/м2 2.Змінні навантаження-снігове навантаження (для Тернопіль) ДБН В1.2-2006 «навантаження і впливи» 1.6 1.14 1.82 Види навантаження і формула підрахунку Підрахунок qn КН/м2 ??fm q КН/м2Для розрахунку колони збираємо розрахункове навантаження(його повне значення N та довготривалу частину навантаження Nдл.) Знаходимо довготривале навантаження на низ колони, для чого слід із всього навантаження відрахувати тимчасову частину навантаження (в відносності ДБН В.1.2-2:2006 Навантаження і впливи.(1) 50% снігового навантаження S вважається тимчасовим і 50% - довготривалим. В відповідності до табл.6.2 довготривале нормативне навантаження на перекриття житлового будинку складає pn1=0.3КПА, а повне значення нормативного навантаження на перекриття pn=1.5КПА і коефіцієнт надійності щодо навантаження ??f=1.3, тому Довготривале навантаження складає: Nдл=N1д (n*N2д) (n*N3) N4=237.969 (1*288.36) (2*29.04) 18.7=603.1КН;Визначаємо відношення Визначаємо гнучкість Визначаю табличні коефіцієнти ??в і ??s ??в=0.89 ??s=0.9З умови підйому колони за одну петлю навантаження буде таке: N=Nk*Кд/(n-1)=29.75*1.4/(2-1)=41.65КНЦе враховується розрахунками на монтажні та транспортні навантаження, при виконанні яких до колон прикладається навантаження від її власної ваги з врахуванням коефіцієнта динамічності. Для транспортування, складування та монтажу в збірних залізобетонних колонах передбачаються монтажні петлі та отвори. Розрахунок зводиться до перевірки умови М?Мтр, де:М - згинаючий момент від власної ваги колони, Мтр - несуча здатність колони при роботі на згинання. Визначаю навантаження від власної ваги колони з урахуванням коефіцієнта динамічності Кд=1.4 qвв=(G*Кд/lk)*??fm=(29.75*1.4/7.29)*1.1=6.28КН/м Визначаю несучу здатність колони при монтажіКолона має прямокутний переріз розміром 400x400мм, номінальна довжина 7290мм. Армування колони планується виконати просторовим каркасом КП-1. Для підйому колони при монтажі передбачаються монтажні петлі ?20 А240с.У верхній частині оголовку розташована закладна деталь із пластини розміром-10x400x400мм.Для виготовлення монолітних фундаментів застосовується бетон класів С10, С20, С25.Робоча арматура у вигляді зварних сіток, розташовується у підошві, приймається класів А300с, А400с.Товщина захисного шару бетону повинна бути не менше 35мм при наявності під фундаментом бетонної підготовки та 70мм при її відсутності. Кількість приступок в фундаменті назначають в залежності від його висоти Нф:при Нф ?400мм-проектують з одною приступкою, при 400?Нф?900мм-з двома приступками, при Нф?900-з трьома. Висота фундаменту повинна бути кратною 50мм., розміри підошви фундаменту приймаються за результатами розрахунку та кратною 100мм. На підошву фундаменту передаються такі навантаження: N н-нормативне від ваги будівлі; Nгр, Nф-відповідно від ваги грунту і фундаменту. середня щільність матеріалу фундаменту та грунту на його сходинках приймається завжди =0.02МН/м3 ;Колони К-2 мають центральну привязку до вісей і працюють на стиск з випадковим ексцентриситетом. Найбільш навантаженим перерізом є переріз на рівні обрізу фундаментів, і тому розрахунок ведеться в цьому перерізі. Оскільки колона працює на стиск з випадковим ексцентриситетом, то форма перерізу повинна бути рівностійкою, тому колона має квадратну форму. Знаходимо довготривале навантаження на низ колони, для чого слід із всього навантаження відрахувати тимчасову частину навантаження (в відносності ДБН В.1.2-2:2006 Навантаження і впливи.(1) 50% снігового навантаження S вважається тимчасовим і 50% - довготривалим.

План
Зміст

Вступ

1. Розрахунок і конструювання колони середнього ряду

1.1 Характеристика конструкції

1.2 Визначення довжини колони

1.3 Збір навантажень на 1м2 покриття та перекриття

1.4 Навантаження на колону з вантажної площі

1.5 Визначення повного та тривало діючого навантаження

1.6 Розрахунок колони на міцність

1.7 Визначення діаметру монтажної петлі

1.8 Розрахунок колони на монтажні навантаження

1.9 Розрахунок колони на монтажні навантаження

1.10 Конструювання колони

2. Розрахунок і конструювання монолітного фундаменту старанного типу

Вывод
Колони К-2 мають центральну привязку до вісей і працюють на стиск з випадковим ексцентриситетом. Найбільш навантаженим перерізом є переріз на рівні обрізу фундаментів, і тому розрахунок ведеться в цьому перерізі. Оскільки колона працює на стиск з випадковим ексцентриситетом, то форма перерізу повинна бути рівностійкою, тому колона має квадратну форму.

Для розрахунку колони збираємо розрахункове навантаження(його повне значення N та довготривалу частину навантаження Nдл.)

Знаходимо довготривале навантаження на низ колони, для чого слід із всього навантаження відрахувати тимчасову частину навантаження (в відносності ДБН В.1.2-2:2006 Навантаження і впливи.(1) 50% снігового навантаження S вважається тимчасовим і 50% - довготривалим.

Збірні залізобетонні колони при транспортуванні та монтажі працюють на вигин. Це враховується розрахунками на монтажні та транспортні навантаження, при виконанні яких до колон прикладається навантаження від її власної ваги з врахуванням коефіцієнта динамічності.

Для транспортування, складування та монтажу в збірних залізобетонних колонах передбачаються монтажні петлі та отвори. Відстань від краю колони до монтажних петель с - приймається від 1/5 до 1/8 її довжини. Армування підошви фундаментів здійснюється сітками із арматури класів А400с або А300с, мінімально допустимий діаметр стержнів робочої сітки 10мм.

Арматурні сітки в підошву ставляться з захисним шаром бетону 70мм - при відсутності бетонної підготовки. Підколонники повинні армуватися повздовжніми стержнями та прикріпленнями до них арматурними сітками. Діаметр повздовжніх робочих стержнів підколінника приймається не менше 12мм, або такого ж діаметру як й в колоні.

Список литературы
Вступ

Фундамент монолітний старанного типу під середню колону вважають умовно центрально-навантаженим тому, що рівнодійна зовнішніх навантажень проходить крізь центр ваги його підошви.

Для виготовлення монолітних фундаментів застосовується бетон класів С10, С20, С25.Робоча арматура у вигляді зварних сіток, розташовується у підошві, приймається класів А300с, А400с.Товщина захисного шару бетону повинна бути не менше 35мм при наявності під фундаментом бетонної підготовки та 70мм при її відсутності.

Збірні колони занурюються у стакани фундаментів на глибину не менше 1.5hk, так, щоб товщина нижньої плити стакана була не менше 200мм.Зазори між колоною та стінками стакана приймаються знизу не менше 50мм і зверху 75мм, які після встановлення колони заповнюють бетоном класу В17, 5 на дрібному заповнювачі. Кількість приступок в фундаменті назначають в залежності від його висоти Нф:при Нф ?400мм-проектують з одною приступкою, при 400?Нф?900мм-з двома приступками, при Нф?900-з трьома. Висота приступок приймають 300, 350, 400, 450мм. Висота фундаменту повинна бути кратною 50мм., розміри підошви фундаменту приймаються за результатами розрахунку та кратною 100мм.

1. Розрахунок і конструювання колони К-2

1.1 Вихідні данні для проектування

Колони К-2 мають центральну привязку до вісей і працюють на стиск з випадковим ексцентриситетом. Найбільш навантаженим перерізом є переріз на рівні обрізу фундаментів, і тому розрахунок ведеться в цьому перерізі. Оскільки колона працює на стиск з випадковим ексцентриситетом, то форма перерізу повинна бути рівностійкою, тому колона має квадратну форму.

Стержень колони армується просторовим каркасом.

В колоні передбачені закладні деталі таких призначень: М-1 - зварна консоль, яка необхідна для обпирання ригеля поперечної рами;

М-2 - стальний лист для зєднання ригеля з колоною зверху;

М-3 - стальний лист для зєднання ригеля з колоною зверху в рівні покриття (для не стикуємої колони);

М-4 - стальні трубки призначені для підьому при монтажі;

М-5 - Петлі для відриву колони від піддона, завантаження та розвантаження колони.

Матеріали:бетон класу - С20;повздовжня арматура класу - А400с, поперечна - А240с.1. ДБН В.1.2-2:2006 Навантаження і впливи. Норми проектування. К., міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, 2006

2. СНІП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений»

3. СНИП 2.03.08-84 «Бетонные и железобетонные конструкции»

4. ГОСТ 2.105-79 ЕСКД - Общие требования к текстовым документам

5. ДСТУ БА.2.4-7-95 «Правила выполнения архитектурно -строительных рабочих чертежей

6. Берлинов М.В.; Ягупов Б.А. Строительные конструкции-М:Агропромиздат, 2012год

7. Бучок Ю.Ф. Будівельні конструкціі:Основи розрахунку:Підручник.-К.:Вища шк., 2009.-447с.:іл.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?