Розрахунок і конструювання балок перекриття - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 82
Вибір схеми розміщення балок перекриття. Визначення міцності за нормальними перерізами. Розрахунок і конструювання плити перекриття з ребрами вгору. Проектування ригеля таврового поперечного перерізу з полицею внизу. Конструювання фундаменту під колону.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Схему розташування другорядних та головних балок вибираємо на основі порівняння декількох варіантів в залежності від призначення будівлі, конструктивних розмірів, розмірів приміщень, експлуатаційних вимог. Сітку колон призначаємо у відповідності з оптимальними прольотами головних та другорядних балок та плит: - для головних балок lmb=6,0м; Про економічність варіанту можна свідчити за значенням зведеної товщини бетону hred, що дорівнює відношенню обєму плити, балок і колон до Для І-го варіанту: - Зведена товщина бетону головної балки: балка перекриття ригель фундамент hmb,red = 0,012 Vn lmb2 (nab - 1)/nab =0,012 х 3 х 62 х (3 - 1)/3 =0,864см, де Vp - нормативне тимчасове навантаження, 3,0 КПА; Зведена товщина бетону колон: hc,red = 0,03 х Vn H nf (nmb-1)(nab-1) / (nmb nab) =Постійне навантаження gn включає вагу підлоги та вагу залізобетонної плити перекриття з затиркою цементним розчином знизу (? = 0,5 см). Розрахункові значення навантажень обчислюють множенням нормативних значень на коефіцієнти надійності щодо дії навантаження ?f (додаток 3 Методичних порад) і за класом відповідальності споруди ?n (додаток 4 Методичних порад).№ п/п Найменування навантаження Нормативне навантаження КПА Коефіцієнти Розрахункове навантаження КПА f n 1 Керамічна плитка на цементно - пісковому розчині, = 15 мм,? m=1900 кг/м30,2851,10,950,298Для розрахунку плити умовно вирізаємо смугу шириною b= 1м (рис.1,2) у напрямку, перпендикулярному до другорядних балок і розраховуємо як нерозрізну балку з розрахунковим лінійно розподіленим навантаженням: gp = g b = 2,459 х 1 = 2,459 КН/м; Значення згинальних моментів визначаємо з урахуванням перерозподілу моментів у пластичних шарнірах: · на першій проміжній опорі і в першому прольоті - · в середніх прольотах і на середніх опорах -Площа поперечного перерізу робочої арматури визначаємо як для елементів прямокутного перерізу з одиничною арматурою, що працюють на згинання. b=1м; h=0,05м; а - відстань від грані плити до центру ваги розтягнутої арматури а= 10 мм d/2 = 10 5/2 = 12,5 мм, де d - діаметр робочої арматури плити - задаємо O5ВРІ; Проведемо розрахунки: · для першого прольоту : при М01 = 0,815 КНМ ?m = M01 / Rb b h02= 0,815 х 106 / 8,5 х1000 х 103 х 37,52 = 0,068 ?m =0,068<?r=0,44 по таблиці додаток 14 Методичних рекомендацій визначаємо ? = 0,965Армування плити виконаємо зварними сітками з робочою арматурою в поперечному напрямку.Для армування застосовуємо зварні сітки з робочою арматурою O3ВРІ, O4ВРІ та розподільчою поздовжньою арматурою O3ВРІ. Сітки вибираємо за додатками 9.10. Діаметр, мм, клас Крок, мм Фактична площа, см2 Діаметр, мм, клас Крок, мм У прольотах і на опорах встановлюємо по одній сітці. Ширина над опорної сітки визначається чвертю прольоту по обидва боки від опори: 2 х 1/4 l0 bab= 2 х 1/4 х 1500 200 = 950ммДругорядна балка розраховується як статично невизначена багато прольотна балка, середніми опорами якої є головні балки, а крайніми - стіни. Розрахункові прольоти другорядної балки, визначаються і становлять: l1 = 6000 - 1/2 bmb - 1/2 х 250 = 6000 - 1/2 х 400 - 1/2 х 250 = 5675мм l2 = 6000 - bmb = 6000 - 400 = 5600мм На балку діють навантаження від плити і від власної ваги балки. Ці навантаження збираємо з вантажної площі другорядної балки, ширина якої рівна кроку другорядної балки і, одночасно, прольоту плити. Для розрахунків користуємось формулою: qab = qp lp (hab - hp) bab ? ?f ?n , де qp - повне навантаження на плиту перекриття , 5,879 КПА;В монолітних перекриттях другорядна балка працює спільно з плитою, тобто її поперечний переріз є тавровим. Ширина звисів тавра, які враховуються в розрахунку, не повинна бути більша від половини відстані між внутрішніми гранями другорядних балок і не більша від 1/6 прольоту. Розрахунок міцності проводимо за блок-схемою №2 (методичні рекомендації). За таблицею додаток 14 (Методичних рекомендацій) визначаємо ?=0,93. Приймаємо робочу арматуру 4O14 А-І As= 6.16см2.У верхній частині приймаємо арматуру 2O6 А-ІІ As=0,57 см2.Для забезпечення міцності нахилених перерізів слід дотримуватися таких конструктивних вимог: - діаметр поперечних стержнів (хомутів) має бути не меншим за чверть більшого діаметру робочих стержнів; крок поперечних стержнів на приопорних ділянках для висоти 300мм має бути: s?150мм. крок на середині прольоту має бути: s?450мм. Приймаємо крок у приопорних ділянках , а в середині прольоту .На першій опорі вкладаємо по дві розсунутих сітки. Оскільки другорядна балка розраховується на навантаження, зібрані з вантажної площі завширшки 1,5м, що дорівнює ширині плити, то вся арматура повинна рівномірно розподілятися по ширині плити. Приймаємо дві сітки з робочою арматурою O4Вр-I з кроком 200мм та з Всього . Ширина кожної сітки визначається випуском за одну грань опори на 1/4 прольоту, а за другу грань на 1/8 прольоту. Оскільки другорядна балка розраховується на навантаження, зібрані з вантажної площі завширшки 1,5м, що дорівнює ширині плити, то вся арматура повинна рівномірно розподілятися по ширині плити.Оскільки

План
ЗМІСТ

1. Вибір схеми розміщення головних та другорядних балок перекриття

2. Розрахунок і конструювання монолітної балкової плити

2.1 Збір навантаження на 1м2 перекриття

2.2 Статичний розрахунок плити

2.3 Розрахунок плити на міцність за нормальними перерізами

2.4 Конструювання плити

2.4.1 Армування плити зварними сітками з робочою арматурою впоперечному напрямку

3. Розрахунок і конструювання другорядної балки

3.1 Статичний розрахунок балки

3.2 Розрахунок міцності другорядної балки за нормальними перерізами

3.3 Розрахунок міцності другорядної балки за нахиленими перерізами

3.4.1 Армування опорних перерізів другорядної балки горизонтальними сітками

3.4.2 Визначення точок обриву

4. Розрахунок і конструювання плити перекриття з ребрами вгору

4.1 Дані для проектування

4.2 Визначення розрахункових внутрішніх зусиль в плиті

4.3 Розрахунковий переріз плити

4.4 Розрахунок на міцність нормальних перерізів

4.5 Розрахунок на міцність нахилених перерізів

4.6 Розрахунок на тріщиностійкість

4.7 Визначення прогину плити

4.8 Конструювання плити

5. Розрахунок і конструювання ригеля таврового поперечного перерізу з полицею внизу

5.1 Дані для проектування

5.2 Визначення розрахункових внутрішніх зусиль в ригелі

5.3 Розрахунковий переріз ригеля

5.4 Розрахунок на міцність нормальних перерізів ригеля

5.5 Розрахунок на міцність нахилених перерізів ригеля

5.6 Побудова епюри матеріалів

5.7 Розрахунок полиці ригеля

5.8 Розрахунок стику ригеля з колоною

6. Розрахунок і конструювання збірної колони першого поверху

6.1 Дані для проектування

6.2 Визначення розрахункових внутрішніх зусиль в колоні

6.3 Розрахунок колони на міцність

6.4 Розрахунок консолі колони

6.5 Розрахунок стику колони першого і другого поверхів

7. Розрахунок і конструювання фундаменту під колону

7.1 Розрахунок центрально навантаженого фундаменту з низьким підколонником

8. Розрахунок міцності простінку

Література

1.

Список литературы
1. Залізобетонні конструкції. Методичні поради до розрахунку і конструювання монолітного залізобетонного ребристого перекриття з балковими плитами. Луцьк, ЛДТУ, 2000-75с.

2. Залізобетонні конструкції. Методичні вказівки до курсового проекту. Луцьк, ЛДТУ, 1998-84с.

3. Залізобетонні і камяні конструкції. Методичні вказівки. Луцьк, ЛДТУ, 2003р-75с.

4. СНИП 2.03.01-84. Бетонні і залізобетонні конструкції. Москва, 1989-86с.

5. А.П. Мандриков. Примеры расчета железобетонных конструкций.

Москва, Стройиздат, 1989-495с.

6. А.Я. Барашиков. Залізобетонні конструкції. Київ, „Вища школа”,1995-592с.

7. А.Я. Барашиков. Железобетонные и бетонные конструкции. Курсовое и дипломное проектирование. Киев, „Вища школа”, 1987-415с.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?