Розрахунково-касове обслуговування банку та напрями його удосконалення - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 133
Нормативно-правове забезпечення послуг банку з розрахунково-касового обслуговування. Загальна характеристика ПАТ "КБ Ощадбанк" та його фінансового стану. Впровадження системи "Телебанк-24". Створення та введення системи автоматизованого обліку платежів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Розрахунково-касові операції полягають у забезпеченні руху грошових коштів на рахунках клієнтів банків за їхніми дорученнями. Відбувається стрімке насичення ринку банківськими послугами і для виживання в складному ринковому середовищі для банка є дуже важливим проведення аналізу касового обслуговування і як результат постійне удосконалення послуг, що надаються банком. Комерційні банки виконують касові операції, додержуючись таких принципів: - усі субєкти господарської діяльності зобовязані зберігати свої кошти на рахунках у банку; субєкти господарської діяльності, які мають готівкові кошти, зберігають їх у касі в межах ліміту, встановленого комерційним банком. Ліміт залишку готівки в касі (ліміт каси) - граничний розмір готівки, що може залишатися в касі підприємства на кінець робочого дня, який встановлюється установою банку.Розрахунки готівкою застосовуються головним чином у процесі взаємовідносин підприємств, установ та організацій з населенням, а також між людьми, тобто вони обслуговують рух грошових доходів та видатків населення, хоча готівка може використовуватися і при розрахунках між юридичними особами. У розрахунках між юридичними особами переважна більшість платежів здійснюється в безготівковому порядку. Головна з них - забезпечувати своєчасне отримання кожним підприємством грошових коштів за поставлену ним продукцію та надання послуг, тим самим сприяти прискоренню обігу оборотних коштів у розрахунках. Розрахунково-касові операції полягають у забезпеченні руху грошових коштів на рахунках клієнтів банків згідно з їхніми дорученнями. Причому для виконання таких операцій банкам не потрібні додаткові резерви, оскільки необхідні кошти мають бути у тих клієнтів, за дорученням яких банки здійснюють платежі, чи касові операції.До законодавчих та нормативних документів щодо загальної банківської діяльності, які регулюють окремі питання розрахункових та касових операцій, належать: Закон України «Про банки і банківську діяльність»; Закон України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні»; Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій; Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень; План рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України [18]. Банки виконують касові операції з обслуговування клієнтів на основі єдиних правил, установлених Національним банком України «Про затвердження Інструкції про касові операції в банках України» 14.08.2003 № 337, «Про затвердження Змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті» в Україні 29.04.2009 № 252. Порядок проведення операцій на рахунках регулюється чинним законодавством України, нормативними актами та Постановою НБУ від 12.11.2003 року № 492 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» [3]. Відповідно до Положення «Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» касові операції - операції підприємств (підприємців) між собою та з фізичними особами, що повязані з прийманням і видачею готівки під час проведення розрахунків через касу з відображенням цих операцій у відповідних книгах обліку.Банки відкривають рахунки у національній валюті для таких груп клієнтів: - юридичні особи та фізичні особи - субєкти підприємницької діяльності (далі - підприємства) - резиденти, зареєстровані в установленому порядку; Для цього банку подається заява, підписана одним із засновників, уповноваженим вести операції за цим рахунком, копія установчого договору, засвідчена нотаріально, і рішення зборів засновників про призначення уповноваженої особи. Фізичні особи - субєкти підприємницької діяльності, що працюють без створення юридичної особи, відкривають поточні рахунки на своє імя, для чого подають банкам: заяву; копію свідоцтва про державну реєстрацію; картку зі зразком підпису, засвідчену працівником банку, що відкриває рахунок, чи нотаріально; документ, що засвідчує особу; копії документів про взяття на податковий облік та про реєстрацію в органах Пенсійного фонду, засвідчені нотаріально чи органами, що їх видали. Депозитні (вкладні) рахунки в національній валюті відкриваються підприємствам, їх відокремленим підрозділам, фізичним особам на підставі депозитного договору, укладеного між банком і його клієнтом на певний строк. Якщо рахунок в іноземній валюті відкривається в тому самому банку, в якому відкритий рахунок у національній валюті, то клієнт може надати банку тільки заяву та картку зі зразками підписів.Проведемо дослідження розрахунково-касового обслуговування деякими провідними банками України, а саме: Приватбанк, ОТР Bank, ВТБ 24, Банк Держава. Розрахунково-касове обслуговування «Приватбанку» це: відкриття й обслуговування поточних рахунків у національній валюті організацій всіх форм власності, у тому числі й підприємців; Ескпрес-платежі - потрібен тільки телефон - будь-який підприємець має можливість відправити невідкла

План
Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи розрахунково-касового обслуговування банківських установ

1.1 Сутність операцій банків з розрахунково-касового обслуговування клієнтів

1.2 Нормативно-правове забезпечення послуг банку з розрахунково-касового обслуговування

1.3 Особливості надання послуг розрахунково-касового обслуговування в банку

Розділ 2. Аналіз розрахунково-касового обслуговування пат «КБ ОЩАДБАНК»

2.1 Сучасний стан розрахунково-касового обслуговування банківськими установами в Україні

2.2 Загальна характеристика ПАТ «КБ Ощадбанк» та його фінансового стану

2.3 Організація розрахунково-касового обслуговування в ПАТ «КБ Ощадбанк»

Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності розрахунково-касових послуг банку

3.1 Основні проблеми розрахунково-касового обслуговування банківських установ

3.2 Шляхи удосконалення розрахунково-касового обслуговування

3.3 Удосконалення розрахунково-касового обслуговування шляхом впровадження система платежів по телефону «Телебанк-24»

Висновки

Список використаної літератури

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?